Dekstran, Pochodne Polisacharydowe

Poniżej przedstawiamy pełną listę produktów dostępnych w ofercie firmy TdB Labs:

 

Nr Kat. Nazwa MW (kDa) Opakowanie
Fluorescent products
FD4 FITC-dextran 4 4 100 mg
FD4 FITC-dextran 4 4 1 g
FD4 FITC-dextran 4 4 5 g
FD10 FITC-dextran 10 10 100 mg
FD10 FITC-dextran 10 10 1 g
FD10 FITC-dextran 10 10 5 g
FD20 FITC-dextran 20 20 100 mg
FD20 FITC-dextran 20 20 1 g
FD20 FITC-dextran 20 20 5 g
FD40 FITC-dextran 40 40 100 mg
FD40 FITC-dextran 40 40 1 g
FD40 FITC-dextran 40 40 5 g
FD70 FITC-dextran 70 70 100 mg
FD70 FITC-dextran 70 70 1 g
FD70 FITC-dextran 70 70 5 g
FD110 FITC-dextran 110 110 100 mg
FD110 FITC-dextran 110 110 1 g
FD110 FITC-dextran 110 110 5 g
FD150 FITC-dextran 150 150 100 mg
FD150 FITC-dextran 150 150 1 g
FD150 FITC-dextran 150 150 5 g
FD500 FITC-dextran 500 500 100 mg
FD500 FITC-dextran 500 500 1 g
FD500 FITC-dextran 500 500 5 g
FD2000 FITC-dextran 2000 2000 100 mg
FD2000 FITC-dextran 2000 2000 1 g
FD2000 FITC-dextran 2000 2000 5g
FLD4 FITC-lysine-dextran 4 4 10 mg
FLD4 FITC-lysine-dextran 4 4 50mg
FLD10 FITC-lysine-dextran 10 10 10 mg
FLD10 FITC-lysine-dextran 10 10 50 mg
FLD10 FITC-lysine-dextran 70 70 10 mg
FLD70 FITC-lysine-dextran 70 70 50 mg
FLD150 FITC-lysine-dextran 150 150 10 mg
FLD150 FITC-lysine-dextran 150 150 50 mg
FLD500 FITC-lysine-dextran 500 500 10 mg
FLD500 FITC-lysine-dextran 500 500 50 mg
FCMD4 FITC-CM-dextran 4 4 100 mg
FCMD4 FITC-CM-dextran 4 4 1 g
FCMD20 FITC-CM-dextran 20 20 100 mg
FCMD20 FITC-CM-dextran 20 20 1 g
FCMD40 FITC-CM-dextran 40 40 100 mg
FCMD40 FITC-CM-dextran 40 40 1 g
FCMD70 FITC-CM-dextran 70 70 100 mg
FCMD70 FITC-CM-dextran 70 70 1 g
FCMD150 FITC-CM-dextran 150 150 100 mg
FCMD150 FITC-CM-dextran 150 150 1 g
FDD4 FITC-DEAE-dextran 4 4 100 mg
FDD4 FITC-DEAE-dextran 4 4 1 g
FDD10 FITC-DEAE-dextran 10 10 100 mg
FDD10 FITC-DEAE-dextran 10 10 1 g
FDD20 FITC-DEAE-dextran 20 20 100 mg
FDD20 FITC-DEAE-dextran 20 20 1 g
FDD40 FITC-DEAE-dextran 40 40 100 mg
FDD40 FITC-DEAE-dextran 40 40 1 g
FDD70 FITC-DEAE-dextran 70 70 100 mg
FDD70 FITC-DEAE-dextran 70 70 1 g
FDD150 FITC-DEAE-dextran 150 150 100 mg
FDD150 FITC-DEAE-dextran 150 150 1 g
FI FITC-inulin 4.5 100 mg
FI FITC-inulin 4.5 1 g
FI FITC-inulin 4.5 5 g
FDSS4 FITC-dextran sulfate 4 4 100 mg
FDSS4 FITC-dextran sulfate 4 4 1 g
FDSS10 FITC-dextran sulfate 10 10 100 mg
FDSS10 FITC-dextran sulfate 10 10 1 g
FDSS40 FITC-dextran sulfate 40 40 100 mg
FDSS40 FITC-dextran sulfate 40 40 1 g
FDSS500 FITC-dextran sulfate 500 500 100 mg
FDSS500 FITC-dextran sulfate 500 500 1 g
FHA-Se Fluorescein hyaluronic acid 1500 100 mg
FTRE FITC-Trehalose 0.732 1 mg
FHES FITC-Hydroxyethyl Starch 165 1g
FQD10 FITC-Q-dextran 10 10 100mg
FDQ10 FITC-Q-dextran 10 10 1g
FP20 FITC-Polysucrose 20 20 100 mg
FP20 FITC-Polysucrose 20 20 1 g
FP40 FITC-Polysucrose 40 40 100 mg
FP40 FITC-Polysucrose 40 40 1 g
FP50 FITC-Polysucrose 50 50 100 mg
FP50 FITC-Polysucrose 50 50 1 g
FP70 FITC-Polysucrose 70 70 100 mg
FP70 FITC-Polysucrose 70 70 1 g
FP100 FITC-Polysucrose 100 100 100 mg
FP100 FITC-Polysucrose 100 100 1 g
FP170 FITC-Polysucrose 170 170 100 mg
FP170 FITC-Polysucrose 170 170 1 g
FP400 FITC-Polysucrose 400 400 100 mg
FP400 FITC-Polysucrose 400 400 1 g
FCMP70 FITC-CM-Polysucrose 70 70 100mg
FCMP70 FITC-CM-Polysucrose 70 70 1g
FDP70 FITC-DEAE-Polysucrose 70 70 100 mg
FDP70 FITC-DEAE-Polysucrose 70 70 1 g
FDP400 FITC-DEAE-Polysucrose 400 400 100 mg
FDP400 FITC-DEAE-Polysucrose 400 400 1 g
TD4 TRITC-dextran 4 4 100 mg
TD4 TRITC-dextran 4 4 1 g
TD20 TRITC-dextran 20 20 100 mg
TD20 TRITC-dextran 20 20 1 g
TD40 TRITC-dextran 40 40 100 mg
TD40 TRITC-dextran 40 40 1 g
TD70 TRITC-dextran 70 70 100 mg
TD70 TRITC-dextran 70 70 1 g
TD150 TRITC-dextran 150 150 100 mg
TD150 TRITC-dextran 150 150 1 g
TD500 TRITC-dextran 500 500 100 mg
TD500 TRITC-dextran 500 500 1 g
TD2000 TRITC-dextran 2000 2000 100 mg
TD2000 TRITC-dextran 2000 2000 1 g
TLD4 TRITC-lysine-dextran 4 4 10 mg
TLD4 TRITC-lysine-dextran 4 4 50 mg
TLD10 TRITC-lysine-dextran 10 10 10 mg
TLD10 TRITC-lysine-dextran 10 10 50 mg
TLD70 TRITC-lysine-dextran 70 70 10 mg
TLD70 TRITC-lysine-dextran 70 70 50 mg
TLD500 TRITC-lysine-dextran 500 500 10 mg
TLD500 TRITC-lysine-dextran 500 500 50 mg
TP20 TRITC-Polysucrose 20 20 100 mg
TP20 TRITC-Polysucrose 20 20 1 g
TP40 TRITC-Polysucrose 40 40 100 mg
TP40 TRITC-Polysucrose 40 40 1 g
TP70 TRITC-Polysucrose 70 70 100 mg
TP70 TRITC-Polysucrose 70 70 1 g
TP400 TRITC-Polysucrose 400 400 100 mg
TP400 TRITC-Polysucrose 400 400 1 g
THA-Se Tetramethylrhodamine hyaluronic acid 1500 100mg
ARD4 Antonia Red™-dextran 4 4 10 mg
ARD4 Antonia Red™-dextran 4 4 50 mg
ARD20 Antonia Red™-dextran 20 20 10 mg
ARD20 Antonia Red™-dextran 20 20 50 mg
ARD40 Antonia Red™-dextran 40 40 10 mg
ARD40 Antonia Red™-dextran 40 40 50 mg
ARD150 Antonia Red™-dextran 150 150 10 mg
ARD150 Antonia Red™-dextran 150 150 50 mg
ARLD4 Antonia Red™-lysine-dextran 4 4 10mg
ARLD4 Antonia Red™-lysine-dextran 4 4 50 mg
ARLD20 Antonia Red™-lysine-dextran 20 20 10 mg
ARLD20 Antonia Red™-lysine-dextran 20 20 50 mg
ARLD40 Antonia Red™-lysine-dextran 40 40 10 mg
ARLD40 Antonia Red™-lysine-dextran 40 40 50 mg
ARLD70 Antonia Red™-lysine-dextran 70 70 10 mg
ARLD70 Antonia Red™-lysine-dextran 70 70 50 mg
ARLD150 Antonia Red™-lysine-dextran 150 150 10 mg
ARLD150 Antonia Red™-lysine-dextran 150 150 50 mg
AT488D4 ATTO488-dextran 4 5mg
AT488LD10 ATTO488-lysine-dextran 10 5mg
AT647nLD70 ATTO647N-lysine-dextran 70 5mg
Blue dextrans
BD5 Blue dextran 5 5 1 g
BD5 Blue dextran 5 5 10 g
BD10 Blue dextran 10 10 1 g
BD10 Blue dextran 10 10 10 g
BD20 Blue dextran 20 20 1 g
BD20 Blue dextran 20 20 10 g
BD40 Blue dextran 40 40 1 g
BD40 Blue dextran 40 40 10 g
BD70 Blue dextran 70 70 1 g
BD70 Blue dextran 70 70 10 g
BD110 Blue dextran 110 110 1 g
BD110 Blue dextran 110 110 10 g
BD500 Blue dextran 500 500 1 g
BD500 Blue dextran 500 500 10 g
BD2000 Blue dextran 2000 2000 1 g
BD2000 Blue dextran 2000 2000 10 g
Dextran sulfates
DB005 Dextran sulfate 5 LS 5 10 g
DB005 Dextran sulfate 5 LS 5 100 g
DB009 Dextran sulfate 10 LS 10 10 g
DB009 Dextran sulfate 10 LS 10 100 g
DB013 Dextran sulfate 20 LS 20 10 g
DB013 Dextran sulfate 20 LS 20 100 g
DB003 Dextran sulfate 40 LS 40 10 g
DB003 Dextran sulfate 40 LS 40 100 g
DB015 Dextran sulfate 100 LS 100 10 g
DB015 Dextran sulfate 100 LS 100 100 g
DB051 Dextran sulfate 500 LS 500 10 g
DB051 Dextran sulfate 500 LS 500 100 g
DB004 Dextran sulfate 5 HS 5 10 g
DB004 Dextran sulfate 5 HS 5 100 g
DB008 Dextran sulfate 10 HS 10 10 g
DB008 Dextran sulfate 10 HS 10 100 g
DB012 Dextran sulfate 20 HS 20 10 g
DB012 Dextran sulfate 20 HS 20 100 g
DB016 Dextran sulfate 100 HS 100 10 g
DB016 Dextran sulfate 100 HS 100 100 g
DB050 Dextran sulfate 500 HS 500 10 g
DB050 Dextran sulfate 500 HS 500 100 g
DB054 Dextran sulfate 2000 HS 2000 10 g
DB054 Dextran sulfate 2000 HS 2000 100 g
DB004 Dextran sulfate 5 HS Ph. grade 5 10g
DB004 Dextran sulfate 5 HS Ph. Grade 5 100g
DB006 Dextran sulfate 8 HS Ph. Grade 8 10g
DB006 Dextran sulfate 8HS Ph. Grade 8 100g
DB008 Dextran sulfate 10 HS Ph. grade 10 10g
DB008 Dextran sulfate 10 HS Ph. Grade 10 100g
Dextran sulfate sodium (DSS) for colitis
DB001 Dextran sulfate sodium 40 50 g
DB001 Dextran sulfate sodium 40 100 g
DB001 Dextran sulfate sodium 40 500 g
Other derivatives and polysaccharides
PhD40 Phenyldextran 40 40 10 g
PhD40 Phenyldextran 40 40 100 g
LD4 Lysine-dextran 4 4 10 mg
LD4 Lysine-dextran 4 4 100 mg
LD4 Lysine-dextran 4 4 1 g
LD10 Lysine-dextran 10 10 10 mg
LD10 Lysine-dextran 10 10 100 mg
LD10 Lysine-dextran 10 10 1 g
LD20 Lysine-dextran 20 20 10 mg
LD20 Lysine-dextran 20 20 100 mg
LD20 Lysine-dextran 20 20 1 g
LD40 Lysine-dextran 40 40 10 mg
LD40 Lysine-dextran 40 40 100 mg
LD40 Lysine-dextran 40 40 1 g
LD70 Lysine-dextran 70 70 10 mg
LD70 Lysine-dextran 70 70 100 mg
LD70 Lysine-dextran 70 70 1 g
LD150 Lysine-dextran 150 150 10 mg
LD150 Lysine-dextran 150 150 100 mg
LD150 Lysine-dextran 150 150 1 g
LD500 Lysine-dextran 500 500 10 mg
LD500 Lysine-dextran 500 500 100 mg
LD500 Lysine-dextran 500 500 1 g
QD4 Q-dextran 4 4 10 g
QD4 Q-dextran 4 4 100 g
QD10 Q-dextran 10 10 10 g
QD10 Q-dextran 10 10 100 g
QD20 Q-dextran 20 20 10 g
QD20 Q-dextran 20 20 100 g
QD70 Q-dextran 70 70 10 g
QD70 Q-dextran 70 70 100 g
QD150 Q-dextran 150 150 10 g
QD150 Q-dextran 150 150 100 g
CMD4 CM-dextran 4 4 10 g
CMD4 CM-dextran 4 4 100 g
CMD10 CM-dextran 10 10 10 g
CMD10 CM-dextran 10 10 100 g
CMD20 CM-dextran 20 20 10 g
CMD20 CM-dextran 20 20 100 g
CMD40 CM-dextran 40 40 10 g
CMD40 CM-dextran 40 40 100 g
CMD70 CM-dextran 70 70 10 g
CMD70 CM-dextran 70 70 100 g
CMD150 CM-dextran 150 150 10 g
CMD150 CM-dextran 150 150 100 g
CMD500 CM-dextran 500 500 10 g
CMD500 CM-dextran 500 500 100 g
DD4 DEAE-dextran 4 4 1g
DD4 DEAE-dextran 4 4 10 g
DD4 DEAE-dextran 4 4 100 g
DD10 DEAE-dextran 10 10 1g
DD10 DEAE-dextran 10 10 10 g
DD10 DEAE-dextran 10 10 100 g
DD20 DEAE-dextran 20 20 1g
DD20 DEAE-dextran 20 20 10 g
DD20 DEAE-dextran 20 20 100 g
DD40 DEAE-dextran 40 40 1g
DD40 DEAE-dextran 40 40 10 g
DD40 DEAE-dextran 40 40 100 g
DD70 DEAE-dextran 70 70 1g
DD70 DEAE-dextran 70 70 10 g
DD70 DEAE-dextran 70 70 100 g
DD150 DEAE-dextran 150 150 1g
DD150 DEAE-dextran 150 150 10 g
DD150 DEAE-dextran 150 150 100 g
DD500 DEAE-dextran 500 500 1g
DD500 DEAE-dextran 500 500 10 g
DD500 DEAE-dextran 500 500 100 g
DD2000 DEAE-dextran 2000 2000 1g
DD2000 DEAE-dextran 2000 2000 10 g
DD2000 DEAE-dextran 2000 2000 100 g
P20 Polysucrose 20 20 1 g
P40 Polysucrose 40 40 1 g
P50 Polysucrose 50 50 1 g
P400 Polysucrose 400 400 1 g
P1000 Polysucrose 1000 1000 1 g
Stand alone dyes
Cblue Cibacron Blue 3G-A 0.774 1g
CBlue Cibacron Blue 3G-A 0.774 5g
FITC (Isomer I) FITC (Fluorescein isothiocyanate) 0.389 100 mg
FITC (Isomer I) FITC (Fluorescein isothiocyanate) 0.389 250 mg
FITC (Isomer I) FITC (Fluorescein isothiocyanate) 0.389 1 g
TRITC TRITC (Tetramethylrhodamine isothiocyanate) 0.443 5 mg
TRITC TRITC (Tetramethylrhodamine isothiocyanate) 0.443 10 mg
pH probes
FTD500 FITC-TRITC-dextran 500 500 1mg
FTD500 FITC-TRITC-dextran 500 500 5mg
FARD20 FITC-AR-dextran 20 20 1mg
FARD20 FITC-AR-dextran 20 20 5mg

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy