Beadsy magnetyczne

Nanobeadsy służą do magnetycznej separacji świeżych lub mrożonych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC), produktów leukaferezy lub zawiesiny pojedynczych komórek w oparciu o ekspresję ludzkiego lub zwierzęcego markera powierzchniowego. Zawiesinę komórek/nanobeadsów umieszcza się w kolumnie separacyjnej, która jest namagnesowana zewnętrznym polem magnetycznym przez separator (magnes). Komórki znakowane nanobeadsami są zatrzymywane w kolumnie i wzbogacane podczas etapu przemywania, gdy bufor izolujący jest używany do wypłukiwania komórek nieoznakowanych. Po usunięciu z pola magnetycznego, docelowe komórki można łatwo pozyskać z kolumny.

 

Buteleczki RWD

 

Nanobeads

 

Dostępne zestawy (wszystkie kompatybilne z produktami Miltenyi Biotec)

 

Numer katalogowy Nazwa produktu Ilość produktu Opis produktu Producent
L00896-1 CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (RUO) 1 ml Do 1x109 całkowitej liczby MNCs GenScript
L00896-0.5 CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human (RUO) 500 µl Do 5x108 całkowitej liczby MNCs GenScript
K1301-10 Mouse CD3+ Cell Separation Kit 1ml*2 Do 1*109 całkowitej liczby komórek RWD Life Science 
L00863-1 CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (RUO) 1 ml Do 1x109 całkowitej liczby MNCs GenScript 
L00863-0.5 CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human (RUO) 500 µl Do 5x108 całkowitej liczby MNCs GenScript 
K1302-10 Mouse CD4+ Cell Separation Kit 1ml*2 Do 1*109 całkowitej liczby komórek RWD Life Science 
L00864-1 CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (RUO) 1 ml Do 1x109 całkowitej liczby MNCs GenScript 
L00864-0.5 CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human (RUO) 500 µl Do 5x108 całkowitej liczby MNCs GenScript
K1303-10 Mouse CD8+ Cell Separation Kit 1ml*2 Do 1*109 całkowitej liczby komórek RWD Life Science
K1306-10 CD11b+ (Microglia) cell separation Kit 1ml*2 for 1*10^9 total cells RWD Life Science
K1204-10 Human CD14+ Cell Separation Kit (RUO) 1ml*2 for 1*10^9 total cells RWD Life Science
K1206-10 Human CD19+ Cell Separation Kit (RUO) 1ml*2 for 1*10^9 total cells RWD Life Science
L00967-1 CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human 1 ml Do 1x109 ogólnej liczby MNCs GenScript
K1205-10 Human CD45+ Cell Separation Kit (RUO) 1ml*2 for 1*10^9 total cells RWD Life Science
L00903-1 CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human 1 ml Do 1x109 ogólnej liczby MNCs GenScript
L00903-0.5 CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human 500 µl Do 5x108 ogólnej liczby MNCs GenScript 
L00898-1 CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads 1 ml Do 1x109 ogólnej liczby MNCs GenScript
L00898-0.5 CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads 500 µl Do 5x108 ogólnej liczby MNCs GenScript
L00899-1 Enceed™ T cell Activation, human (RUO) 1 ml Do 5x108 ogólnej liczby limfocytów T GenScript
L00899-0.5 Enceed™ T cell Activation, human (RUO) 500 µl Do 5x108 ogólnej liczby limfocytów T GenScript

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy