Proteiny Elabscience


 

Firma Elabscience oferuje różnorodny wybór ponad 4 tysięcy protein w tym między innymi cytokiny, czynniki wzrostu, enzymy, hormony i antygeny CD. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi produktami:


 

Numer katalogowy Nazwa produktu Gatunek Pochodzenie
PKSH030274 Recombinant Human Mucin-1/MUC-1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030275 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (HEK293 Cells) Human HEK293 Cells
PKSH030276 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (aa 23-99) Human HEK293 Cells
PKSH030277 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (E.coli) Human E.coli
PKSH030278 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (aa 28-99, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030279 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (aa 23-99, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030280 Recombinant Human GAD65/GAD2/GAD-2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030282 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Val, His&AVI Tag), Biotinylated(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030283 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Val, His&AVI Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030284 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Phe, His&AVI Tag), Biotinylated(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030285 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Phe, His&AVI Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030286 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Val, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030287 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Phe, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030288 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Val, His Tag)(Active) Human CHO Cells
PKSH030289 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (176 Phe, His Tag) Human CHO Cells
PKSH030290 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 His, His&AVI Tag), Biotinylated(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030292 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 Arg, His&AVI Tag), Biotinylated(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030294 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 His, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030295 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 Arg, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030296 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 His, His Tag)(Active) Human CHO Cells
PKSH030298 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (167 Arg, Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030300 Recombinant Human SHISA3 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030301 Recombinant Human Arginase-1/ARG1 Protein (His & MYC Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030303 Recombinant Human HSP70/HSPA1A Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030304 Recombinant Human CD20/MS4A1 Protein (TrxA Tag) Human E.coli
PKSH030305 Recombinant Human CD47 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH030306 Recombinant Human Interleukin-18/IL-18 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030307 Recombinant Human KLK-8/Kallikrein-8 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030308 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein, Biotinylated (Active) Human E.coli
PKSH030309 Recombinant Human CD153/CD30L/TNFSF8 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030310 Recombinant Human CDK7 & CCNH & MNAT1 Heterotrimer Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030311 Recombinant Human AMPK (G1/B1/A2) Heterotrimer Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030312 Recombinant Human AMPK (G1/B2/A2) Heterotrimer Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030313 Recombinant Human AMPK (G1/B2/A1) Heterotrimer Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030314 Recombinant Human AMPK (G1/B1/A1) Heterotrimer Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030315 Recombinant Human SPHK1/Sphingosine Kinase 1 Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030316 Recombinant Human SPHK1/Sphingosine Kinase 1 Protein (His&GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030317 Recombinant Human ERK3/MAPK12 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030318 Recombinant Human ERK3/MAPK12 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030319 Recombinant Human CMPK1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030320 Recombinant Human PFK1/PFKM Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030321 Recombinant Human ROR1 Protein (aa 453-783, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030322 Recombinant Human IHPK1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030323 Recombinant Human EphA2 Protein (aa 585-976, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030325 Recombinant Human CKMT1A Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030326 Recombinant Human MVK/Mevalonate kinase Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030327 Recombinant Human Flavokinase/RFK Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030328 Recombinant Human MAPKAPK5 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030329 Recombinant Human PFK2/PFKFB3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030330 Recombinant Human STK24/MST3 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030331 Recombinant Human ADK Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030332 Recombinant Human CAMK1G/CaMKI gamma Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030333 Recombinant Human AK2/Adenylate kinase 2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030334 Recombinant Human SPEG/APEG-1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030335 Recombinant Human AK1/Adenylate kinase 1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030336 Recombinant Human AK4/AK3L1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030337 Recombinant Human CSNK1G2 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030338 Recombinant Human FES Kinase/Feline sarcoma oncogene Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030339 Recombinant Human TLK1/PKU-beta Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030340 Recombinant Human STK16/PKL12/MPSK Protein (His & NusA Tag) Human E.coli
PKSH030341 Recombinant Human MARK3/CTAK1/EMK-2 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030342 Recombinant Human RET Kinase Protein (aa 658-1114, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030343 Recombinant Human DAPK1/DAP Kinase 1 Protein (aa 1-363, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030344 Recombinant Human EphB1/EPHT2 Protein (aa 565-984, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030345 Recombinant Human MUSK Kinase Protein (aa 433-783, His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030346 Recombinant Human ERN1/IRE1 Protein (aa 465-977, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030347 Recombinant Human MAP4K2/GC Kinase Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030348 Recombinant Human c-Yes/YES1 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030349 Recombinant Human MAP4K5/MEKKK5 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030350 Recombinant Human GRK6/GPRK6 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030352 Recombinant Human STK10/LOK Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030353 Recombinant Human PRKD2/PKD2 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030354 Recombinant Human EphA7/EHK3 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030355 Recombinant Human IDO1/IDO Protein (Active) Human E.coli
PKSH030356 Recombinant Human IDO1/IDO Protein (Gly&Ala2-Gly403)(Active) Human E.coli
PKSH030357 Recombinant Human NME1/NDKA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030358 Recombinant Human STK40 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030359 Recombinant Human DCAMKL1 Protein (aa 1-705, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030360 Recombinant Human NLK Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030361 Recombinant Human CSNK1G1/CKI-gamma 1 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030362 Recombinant Human TLK2/PKU-ALPHA Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030363 Recombinant Human TLK2/PKU-ALPHA Protein (His&GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030364 Recombinant Human TAOK3/JIK/MAP3K18 Protein (aa 1-411, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030365 Recombinant Human STK4/MST1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030366 Recombinant Human PAK3 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030368 Recombinant Human GALK1/Galactokinase Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030369 Recombinant Human EphA4 Protein (aa 570-986, His &GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030370 Recombinant Human ABL1/JTK7/p150 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030371 Recombinant Human CDKL2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030373 Recombinant Human Insulin Receptor/INSR Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030374 Recombinant Human Glucokinase/GCK Protein Human E.coli
PKSH030375 Recombinant Human CSNK2A2/CK2A2 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030376 Recombinant Human Hexokinase-3/HK3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030377 Recombinant Human RSK3/RPS6KA2 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030378 Recombinant Human Lyn Kinase Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030379 Recombinant Human FGFR2/CD332 Protein (aa 400-821, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030380 Recombinant Human TPL2/MAP3K8/MEKK8 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030381 Recombinant Human BLK Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030382 Recombinant Human AKT2/PKB beta Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030383 Recombinant Human EphB2 Protein (aa 570-987, His &GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030384 Recombinant Human DAPK3/ZIPK Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030385 Recombinant Human SRC Kinase/c-SRC Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030386 Recombinant Human CSK/C-Src kinase Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030387 Recombinant Human IRAK4/IRAK-4 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030388 Recombinant Human TRIB3/TRB3 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030389 Recombinant Human DDR1 Kinase/MCK10 Protein (aa 444-913, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030390 Recombinant Human CAMK1D Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030391 Recombinant Human OXSR1/OSR1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030392 Recombinant Human DYRK3/REDK Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030393 Recombinant Human TRIB2/TRB2 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030394 Recombinant Human TRIB2/TRB2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030396 Recombinant Human c-MET/HGFR Protein (aa 956-1390, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030397 Recombinant Human MAPKAPK3 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030398 Recombinant Human PTK6/Brk Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030399 Recombinant Human PLK1/PLK-1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030400 Recombinant Human CSNK1A1/CKI-alpha/CK1 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030401 Recombinant Human MST4 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030402 Recombinant Human PKC nu/PRKD3 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030403 Recombinant Human CAMK2A/CAMKA Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030404 Recombinant Human CDK16/PCTAIRE1/PCTK1 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030405 Recombinant Human CSNK2A1/CK2A1 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030406 Recombinant Human FGFR1/CD331 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030407 Recombinant Human Bruton Tyrosine Kinase/BTK Kinase Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030408 Recombinant Human DOPA Decarboxylase/DDC Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030409 Recombinant Human PDGFRa/CD140a Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030410 Recombinant Human CHK1/CHEK1 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030411 Recombinant Human PKC iota/PRKCI Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030412 Recombinant Human BMPR1B/ALK-6 Protein (aa 149-502, His&GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030413 Recombinant Human TGFBR1/ALK-5 Protein (aa 200-503, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030414 Recombinant Human MKK6 Protein (207 Ser/Asp, 211 Thr/Asp, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030415 Recombinant Human MKK6 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030416 Recombinant Human PTP1B/PTPN1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030417 Recombinant Human MERTK/MER Protein (His&GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030418 Recombinant Human EphB4/HTK Protein (aa 563-987, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030419 Recombinant Human ALK-2/ACVR1 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030420 Recombinant Human DDR2 Kinase/CD167b Protein (aa 422-855, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030422 Recombinant Human CSF1R/CD115 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030423 Recombinant Human RSK4/RPS6KA6 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030425 Recombinant Human GSK3B Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030426 Recombinant Human Lck Kinase Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030427 Recombinant Human VEGFR2/Flk-1/KDR Protein (His &GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030428 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (aa 668-1210, His&GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect cells
PKSH030430 Recombinant Human CD6/TP120 (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030431 Recombinant Human CD90/THY-1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030432 Recombinant Human PCK2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030433 Recombinant Human CHK2/CHEK2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030434 Recombinant Human SMPD1/ASM Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030435 Recombinant Human CCL8/MCP-2 Protein (Yeast, His Tag) Human Yeast
PKSH030438 Recombinant Human TL1A Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030440 Recombinant Human ROR1 Protein (ECD, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030441 Recombinant Human TGFB1 (LAP)/TGF-beta 1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030442 Recombinant Human PDGF-BB Protein (His Tag)(Active) Human Yeast
PKSH030444 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (ECD, Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030445 Recombinant Human IL-23(IL23A&IL12B Heterodimer) Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030446 Recombinant Human MGAT5/GGNT5 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030447 Recombinant Human EpCAM/TROP-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030448 Recombinant Human CD4/LEU3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030450 Recombinant Human Thioredoxin/TXN Protein (Active) Human E.coli
PKSH030452 Recombinant Human Fibronectin/FN Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030453 Recombinant Human Periostin/OSF-2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030454 Recombinant Human CD31/PECAM1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030456 Recombinant Human DPP4/DPPIV/CD26 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030457 Recombinant Human ACE2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030458 Recombinant Human Neuropilin-2/NRP2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030459 Recombinant Human CSF2RA/GM-CSFR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030460 Recombinant Human LAG3/CD223 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030461 Recombinant Human B7-H6 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030462 Recombinant Human NFASC/Neurofascin protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030463 Recombinant Human PF4V1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030464 Recombinant Human PRRG2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030465 Recombinant Human LAIR1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030467 Recombinant Human CGA/HCG Protein Human HEK293 Cells
PKSH030468 Recombinant Human CD19/Leu-12 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030469 Recombinant Human CAMK1/CaMKI-alpha Protein Human E.coli
PKSH030470 Recombinant Human ACK1/TNK2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030471 Recombinant Human CD9/Tspan-29 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030472 Recombinant Human TIMP2/TIMP-2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030473 Recombinant Human OBCAM/OPCML Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030474 Recombinant Human CD31/PECAM1 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030475 Recombinant Human Interleukin-12/IL-12 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030476 Recombinant Human CD3E & CD3G Heterodimer Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH030479 Recombinant Human CD3D & CD3E Heterodimer Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH030480 Recombinant Human XRCC5 & XRCC6 Heterodimer Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030481 Recombinant Human ITGAX & ITGB2 Heterodimer Protein Human HEK293 Cells
PKSH030482 Recombinant Human ITGA8 & ITGB1 Heterodimer Protein Human HEK293 Cells
PKSH030483 Recombinant Human ITGA5 & ITGB1 Heterodimer Protein Human HEK293 Cells
PKSH030484 Recombinant Human ITGA6 & ITGB1 Heterodimer Protein Human HEK293 Cells
PKSH030485 Recombinant Human EPOR & CD131 Homodimer Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH030486 Recombinant Human FCGRT & B2M Heterodimer Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH030487 Recombinant Human FSTL1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030488 Recombinant Human NPC1 Protein (His & FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030489 Recombinant Human FGFR3/CD333 Protein (alpha IIIb, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030490 Recombinant Human FGFR3/CD333 Protein (alpha(IIIb), Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030491 Recombinant Human PSAP/Prosaposin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030492 Recombinant Human Frizzled-4/FZD4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030493 Recombinant Human Frizzled-4/FZD4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030495 Recombinant Human COL6A3/Collagen-VI Protein Human HEK293 Cells
PKSH030496 Recombinant Human COL6A3/Collagen-VI Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030497 Recombinant Human FGF8a/FGF-8a Protein (Active) Human E.coli
PKSH030498 Recombinant Human GH1/Growth hormone 1 Protein (Active) Human E.coli
PKSH030500 Recombinant Human GKN1/Gastrokine 1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect cells
PKSH030501 Recombinant Human RNF43 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030502 Recombinant Human FAM20C/DMP4 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030505 Recombinant Human MEGF10 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030506 Recombinant Human LILRA5 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030507 Recombinant Human Frizzled-10/FZD10 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030509 Recombinant Human CADM4/IGSF4C/NECL-4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030510 Recombinant Human A1BG/alpha 1B-Glycoprotein Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030511 Recombinant Human GYPA/CD235a/Glycophorin A Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030513 Recombinant Human Secretogranin 3/SCG3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030514 Recombinant Human KIAA1279 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030515 Recombinant Human RAB27B Protein Human HEK293 Cells
PKSH030516 Recombinant Human RAB27B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030517 Recombinant Human RAB27B Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030518 Recombinant Human Frizzled-6/FZD6 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030519 Recombinant Human IMP1/IMPA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030520 Recombinant Human EphA1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030521 Recombinant Human NFASC/Neurofascin protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030522 Recombinant Human EDEM2/C20orf31 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030523 Recombinant Human TSPAN8/Tetraspanin 8 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030524 Recombinant Human TSPAN8/Tetraspanin 8 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030526 Recombinant Human BBOX1/Gamma-BBH Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030527 Recombinant Human NCF2/P67phox Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030528 Recombinant Human NCF2/P67phox Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030529 Recombinant Human Biotinidase/BTD Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030530 Recombinant Human COX5B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030531 Recombinant Human Cbl-c/CBL-3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030532 Recombinant Human Gastric Lipase/LIPF Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect cells
PKSH030533 Recombinant Human RAB11B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030534 Recombinant Human FAM150A Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030535 Recombinant Human Glutathione S-transferase theta-2B/GSTT2B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030537 Recombinant Human MANF/ARMET Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030538 Recombinant Human TRAP-alpha/SSR1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030539 Recombinant Human RAB31/Rab22B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030540 Recombinant Human MAGOH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030541 Recombinant Human GPD1/GDP-C Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030542 Recombinant Human GMPR Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030544 Recombinant Human LAP3/Cytosol Aminopeptidase Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030545 Recombinant Human TAPBP/ Tapasin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030546 Recombinant Human EDNRB/Endothelin B Receptor Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030547 Recombinant Human FAM20B/Gxk1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030549 Recombinant Human Neurotensin Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030551 Recombinant Human Annexin A8/ANXA8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030552 Recombinant Human PARM1/PARM-1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030553 Recombinant Human PSG6/PSG10 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030554 Recombinant Human DPEP2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030555 Recombinant Human DPEP2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030556 Recombinant Human Calsequestrin-1/CASQ1 Protein Human E.coli
PKSH030557 Recombinant Human DNASE1/Deoxyribonuclease I/DNL1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030558 Recombinant Human DNAJC30 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030559 Recombinant Human KCT2/C5orf15 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030560 Recombinant Human CNPY2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030561 Recombinant Human GALNT2/GalNAc-T2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030562 Recombinant Human FAM171B/KIAA1946 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030563 Recombinant Human FAM171B/KIAA1946 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030564 Recombinant Human Glutaminyl cyclase/QPCT Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030565 Recombinant Human TMEM25 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030567 Recombinant Human RAMP3 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030568 Recombinant Human BOLA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030569 Recombinant Human AMIGO2 Protein (aa 1-398, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030570 Recombinant Human APLP-1 Protein (aa 1-580, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030572 Recombinant Human Statherin/STATH Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030573 Recombinant Human Galactolipase/PLRP2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030575 Recombinant Human BPHL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030576 Recombinant Human PPP3R1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030577 Recombinant Human PPP3CA/CALNA Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030580 Recombinant Human TMUB2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030581 Recombinant Human MSN/Moesin Protein (aa 1-346, His Tag) Human E.coli
PKSH030582 Recombinant Human GNGT1/GNG1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030583 Recombinant Human STC2/Stanniocalcin 2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030584 Recombinant Human STC2/Stanniocalcin 2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030585 Recombinant Human Serglycin/SRGN Protein (His&Myc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030586 Recombinant Human Serglycin/SRGN Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030587 Recombinant Human PTH2/PTRH2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030589 Recombinant Human NCKIPSD/SPIN90 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030590 Recombinant Human BMF/Bcl2 modifying factor Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030591 Recombinant Human CLPS/Colipase Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030592 Recombinant Human DCBLD2/ESDN Protein (aa 1-482, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030595 Recombinant Human PDE1C Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030597 Recombinant Human PNLIP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030600 Recombinant Human ADAMTSL1/PUNCTIN Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030602 Recombinant Human ILT6/LILRA3 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030603 Recombinant Human Gastric intrinsic factor/GIF Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030605 Recombinant Human ART3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030606 Recombinant Human CALR/Calreticulin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030607 Recombinant Human CALR/Calreticulin Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030608 Recombinant Human Reticulocalbin 3/RCN3 Protein (aa 1-324, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030610 Recombinant Human IZUMO1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030611 Recombinant Human RNASET2 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030612 Recombinant Human SELM/Selenoprotein M Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030613 Recombinant Human TPP1/CLN2 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030614 Recombinant Human IgG4-Fc Protein (108 Ser/Pro) Human HEK293 Cells
PKSH030615 Recombinant Human IgG2-Fc Protein (257 Ser/Ala)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030616 Recombinant Human PSPH Protein Human E.coli
PKSH030617 Recombinant Human Dim2/TXNL4B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030618 Recombinant Human SCN3B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030619 Recombinant Human SCN3B Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030620 Recombinant Human DCX Protein (aa 45-150, GST Tag) Human E.coli
PKSH030621 Recombinant Human GPR37 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030622 Recombinant Human APOM Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030623 Recombinant Human SUSD4/Sushi domain-containing protein 4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030624 Recombinant Human Calumenin Protein (aa 1-311, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030625 Recombinant Human B7-H5/Gi24/VSIR Protein (His tag) Human HEK293 Cells
PKSH030627 Recombinant Human Lysozyme G-like 1/LYG1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030629 Recombinant Human Jumping Translocation Breakpoint/JTB Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030630 Recombinant Human SMR3B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030632 Recombinant Human DBH/Dopamine beta-Hydroxylase Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030635 Recombinant Human BTN3A3 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030636 Recombinant Human CRELD1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030637 Recombinant Human FSTL5 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030638 Recombinant Human TNFRSF19/TROY Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030639 Recombinant Human TNFRSF19/TROY Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030640 Recombinant Human LRG1 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030642 Recombinant Human LRG1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030644 Recombinant Human Tetherin/BST2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030645 Recombinant Human PHYH Protein Human E.coli
PKSH030646 Recombinant Human TEM8/ATR Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030647 Recombinant Human LECT1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030648 Recombinant Human CLM-9/TREM4 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030652 Recombinant Human CNPY4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030653 Recombinant Human PGD2 Synthase/PTGDS Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH030654 Recombinant Human ERP72/PDIA4 Protein (aa 1-641, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030655 Recombinant Human ERP72/PDIA4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030657 Recombinant Human EPCR Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030659 Recombinant Human SIAE Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030660 Recombinant Human TMED1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030661 Recombinant Human TMED1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030663 Recombinant Human TMEM27 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030665 Recombinant Human CALCB Protein (aa 1-118, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030666 Recombinant Human PRC1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030667 Recombinant Human AMY2A/Alpha-amylase Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030668 Recombinant Human BPIFB1/LPLUNC1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030669 Recombinant Human CCDC47 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030670 Recombinant Human CDCP1/CD318 Protein (aa 1-343, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030671 Recombinant Human CDCP1/CD318 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030672 Recombinant Human LAIR1 Protein (aa 1-165, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030673 Recombinant Human ERP27 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030674 Recombinant Human PPIase/FKBP7 Protein (aa 1-218, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030675 Recombinant Human PPIase/FKBP7 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030677 Recombinant Human GM2A Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030678 Recombinant Human GMFB Protein Human E.coli
PKSH030679 Recombinant Human CST9L/Testatin Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030681 Recombinant Human CART/CARTPT Protein Human HEK293 Cells
PKSH030682 Recombinant Human CART/CARTPT Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030683 Recombinant Human C12orf53 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030684 Recombinant Human AFM/Afamin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030685 Recombinant Human FDPS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030686 Recombinant Human LRP10 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030687 Recombinant Human LRP10 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030688 Recombinant Human CYB5R1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030689 Recombinant Human P63/TP63/Tumor protein p63 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030690 Recombinant Human Alkaline Phosphatase/ALPI Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030691 Recombinant Human Alkaline Phosphatase/ALPI Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030692 Recombinant Human TRP1/TYRP1 Protein (Human Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030694 Recombinant Human ADCYAP1R1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030695 Recombinant Human IFNAR1/IFNAR Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030696 Recombinant Human IFNAR1/IFNAR Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030698 Recombinant Human SerpinB3/SCCA1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030700 Recombinant Human ALDOB/Aldolase B Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030701 Recombinant Human UBE2I/UBC9 Protein Human E.coli
PKSH030702 Recombinant Human UBE2D4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030703 Recombinant Human UBE2M/UBC12 Protein Human E.coli
PKSH030704 Recombinant Human UBE2G1 Protein Human E.coli
PKSH030705 Recombinant Human Thyroid peroxidase/TPO Protein (257 Ser/Ala, 725 Pro/Thr, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030706 Recombinant Human FcERI/FCER1A Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030707 Recombinant Human Parathyroid Hormone/PTH Protein (aa 32-65, GST Tag) Human E.coli
PKSH030708 Recombinant Human STAT6 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030709 Recombinant Human RRM2B/P53R2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030710 Recombinant Human SLITRK4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030711 Recombinant Human KIR2DL1/CD158a Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030712 Recombinant Human KIR2DL1/CD158a Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030713 Recombinant Human CD247/CD3-ZETA Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030716 Recombinant Human Tissue Factor/CD142 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030717 Recombinant Human NELL2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030718 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030719 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030720 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (aa 296-580, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030721 Recombinant Human TNFSF4/OX40L Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030722 Recombinant Human WWP2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030723 Recombinant Human CANT1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030724 Recombinant Human CANT1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030725 Recombinant Human CGB7 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030726 Recombinant Human TFAP2C/AP2-GAMMA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030727 Recombinant Human TLE3 Protein (aa 484-772, GST Tag) Human E.coli
PKSH030728 Recombinant Human PRL-2/PTP4A2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030729 Recombinant Human HNMT Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030730 Recombinant Human SUMO1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030731 Recombinant Human IGSF11/BTIGSF Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030732 Recombinant Human TXNRD1/TRXR1 Protein (aa 161-647, His Tag) Human E.coli
PKSH030733 Recombinant Human Follistatin/FST (FS288) Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030735 Recombinant Human IL17BR/IL17RB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030736 Recombinant Human IL17BR/IL17RB Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030737 Recombinant Human MYOC/Myocilin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030738 Recombinant Human Interleukin-19/IL-19 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030739 Recombinant Human MTSS1 Protein (aa1-250, His & MBP Tag) Human E.coli
PKSH030741 Recombinant Human PGA4/Pepsinogen A Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030742 Recombinant Human PGA4/Pepsinogen A Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030743 Recombinant Human TSPAN1 Protein (aa 110-211, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030745 Recombinant Human NUDT5/ADP-sugar Pyrophosphatase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030746 Recombinant Human GOLPH2/GOLM1 Protein (aa 40-401, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030748 Recombinant Human PON3/Paraoxonase 3 Protein (50 Ser/Asn, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030750 Recombinant Human Resistin Protein (aa 17-108, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030752 Recombinant Human KIR2DL4/CD158D Protein Human CHO Stable Cells
PKSH030754 Recombinant Human TERF1/TRF1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030755 Recombinant Human IL1RL1/ST2 Protein (isoform a, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030756 Recombinant Human PDE2A/CGS-PDE Protein (aa 215-900, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030757 Recombinant Human RTN4/NOGO-A Protein (GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030758 Recombinant Human SELP/selectin P/P-selectin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030759 Recombinant Human SELP/selectin P/P-selectin Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030760 Recombinant Human IGJ/Immunoglobulin J Chain Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030761 Recombinant Human EBP1/PA2G4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030762 Recombinant Human SerpinB4 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030764 Recombinant Human/Mouse USP46 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030765 Recombinant Human/Mouse USP46 Protein (SUMO Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030766 Recombinant Human Uracil-DNA glycosylase/UNG Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030767 Recombinant Human OTUB1/OTB1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030768 Recombinant Human CLDN11/Claudin-11 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030769 Recombinant Human PTPMT1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030770 Recombinant Human CRADD/RAIDD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030771 Recombinant Human UBE2F Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030772 Recombinant Human Ube2H Protein Human E.coli
PKSH030773 Recombinant Human MAX Protein (His &GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030775 Recombinant Human ALDH4A1 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030776 Recombinant Human ALDH4A1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030777 Recombinant Human SERPINB9/PI-9 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030778 Recombinant Human SerpinB6/PI-6 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030781 Recombinant Human MAD2L1/MAD2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030782 Recombinant Human USP5/ISOT Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030783 Recombinant Human STAT1 Protein (His &GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030785 Recombinant Human ISG15/G1P2 Protein (mature form) Human E.coli
PKSH030786 Recombinant Human ISG15/G1P2 Protein Human E.coli
PKSH030787 Recombinant Human UBE2A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030788 Recombinant Human UBE2W Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030789 Recombinant Human TSC22D1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030790 Recombinant Human Neuritin/NRN1 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030791 Recombinant Human CREB3L1/OASIS Protein (aa 396-519, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030792 Recombinant Human BLNK/Ly-57 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030793 Recombinant Human ILKAP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030794 Recombinant Human NEIL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030795 Recombinant Human SOD2/Mn-SOD Protein Human E.coli
PKSH030798 Recombinant Human HOXA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030799 Recombinant Human Ube2L6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030800 Recombinant Human S100P/S100E Protein Human E.coli
PKSH030801 Recombinant Human IFI30 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030802 Recombinant Human LAMTOR2/ROBLD3/MAPBPIP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030803 Recombinant Human ELK1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030805 Recombinant Human CIB2/KIP-2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030806 Recombinant Human CD93/C1QR1 Protein (aa 1-580, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030807 Recombinant Human CD93/C1QR1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030808 Recombinant Human SERPINB1/PI2 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030809 Recombinant Human FKBP3/FKBP25 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030810 Recombinant Human FABP5 Protein Human E.coli
PKSH030811 Recombinant Human FABP6/I-BABP Protein Human E.coli
PKSH030812 Recombinant Human ACYP1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030813 Recombinant Human BLBP/FABP7 Protein Human E.coli
PKSH030814 Recombinant Human GAD67/GAD1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030815 Recombinant Human GBP1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030816 Recombinant Human CDKN2D/p19ink4d Protein (GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030817 Recombinant Human Thioredoxin-2/TXN2 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030818 Recombinant Human CDK2AP2 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030819 Recombinant Human NUDT2/Ap4A hydrolase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030820 Recombinant Human GLT25D2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030821 Recombinant Human ALDH3A1 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030822 Recombinant Human Cathepsin D/CTSD Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030823 Recombinant Human BVES/POPDC1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030824 Recombinant Human RACK1/GNB2L1 Protein (His & MBP Tag) Human E.coli
PKSH030825 Recombinant Human BNIP3L Protein Human E.coli
PKSH030826 Recombinant Human PARK7/DJ-1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030828 Recombinant Human CALML3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030829 Recombinant Human PLA2G2D Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030830 Recombinant Human FABP3 Protein Human E.coli
PKSH030831 Recombinant Human CD59 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030832 Recombinant Human PHPT1/PHP14 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030833 Recombinant Human DDOST/OST48 Protein Human E.coli
PKSH030834 Recombinant Human LMAN2/VIP36 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030836 Recombinant Human CD300a/LMIR1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030837 Recombinant Human DUSP14/MKP-6 Protein (His & MBP Tag) Human E.coli
PKSH030838 Recombinant Human RhoA Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030839 Recombinant Human UBE2T Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030840 Recombinant Human Calmodulin 2/CALM2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030841 Recombinant Human DIM1/TXNL4A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030842 Recombinant Human C1D Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030843 Recombinant Human IFITM3 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030844 Recombinant Human C6/complement component 6 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030845 Recombinant Human SCGN/Secretagogin Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030846 Recombinant Human LFA-3/CD58 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030847 Recombinant Human LFA-3/CD58 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030848 Recombinant Human GAP43/Neuromodulin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030849 Recombinant Human AK4/AK3L1 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030850 Recombinant Human N6AMT1/HEMK2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030851 Recombinant Human APE1/APE Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030854 Recombinant Human PDK-1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030855 Recombinant Human MICA Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030856 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 5B/CA5B Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030857 Recombinant Human CD47 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030858 Recombinant Human CD82/KAI-1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030859 Recombinant Human CLIC4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030861 Recombinant Human CD164/Endolyn Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030862 Recombinant Human K-Ras/K-Ras Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030863 Recombinant Human S100A14/S114 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030864 Recombinant Human SRPK1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030866 Recombinant Human CAMKV Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030867 Recombinant Human SIGLEC6/CD327 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030869 Recombinant Human SIGLEC3/CD33 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030870 Recombinant Human SIGLEC3/CD33 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030873 Recombinant Human COL9A1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030878 Recombinant Human CD160/BY55 Protein (aa 1-158, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030879 Recombinant Human PDZD11/PDZK11/PISP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030881 Recombinant Human PROS1/Protein S Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030883 Recombinant Human SIGIRR/TIR8 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030884 Recombinant Human SIGIRR/TIR8 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030886 Recombinant Human VSIG4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030889 Recombinant Human CLEC1A/CLEC-1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030890 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 7/CA7 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030891 Recombinant Human HAGH/GLO2/Glyoxalase II Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030892 Recombinant Human ULBP2/N2DL-2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030893 Recombinant Human ULBP2/N2DL-2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030894 Recombinant Human Kallikrein 6/KLK6 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030895 Recombinant Human LSAMP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030896 Recombinant Human LSAMP Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030897 Recombinant Human STK23/MSSK1/SRPK3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030898 Recombinant Human PCNA Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030899 Recombinant Human Mucin-1/MUC-1 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030900 Recombinant Human Pancreasin/Marapsin/PRSS27 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030901 Recombinant Human Fumarase/FH Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030902 Recombinant Human FABP4/A-FABP Protein (29 Ala/Thr, His Tag) Human E.coli
PKSH030903 Recombinant Human RAC2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030904 Recombinant Human Purine nucleoside phosphorylase/PNP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030905 Recombinant Human TNFRSF25/DR3 Protein (aa 1-199, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030906 Recombinant Human Alpha-Synuclein/SNCA Protein Human E.coli
PKSH030907 Recombinant Human Transthyretin/TTR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030908 Recombinant Human RGMA Protein (HEK293 Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030909 Recombinant Human Catalase/CAT Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030910 Recombinant Human BCL6/B-cell CLL lymphoma 6 Protein (aa 1-150, His & Trx Tag) Human E.coli
PKSH030911 Recombinant Human PTX3/Pentraxin 3/TSG-14 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030912 Recombinant Human PAH/PH Protein (415 Asn/Asp, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030915 Recombinant Human NRAS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030916 Recombinant Human Pepsinogen C/PGC Protein (HEK293 Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030917 Recombinant Human Pepsinogen C/PGC Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030918 Recombinant Human VWC2/Brorin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030919 Recombinant Human HRAS/GTPase Hras Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030920 Recombinant Human IDH1 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH030921 Recombinant Human RELA/Transcription factor p65/NFkB p65 Protein (aa 1-306, GST Tag) Human E.coli
PKSH030924 Recombinant Human Interleukin-17A/IL-17A Protein (Yeast, His Tag)(Active) Human Yeast
PKSH030925 Recombinant Human NQO1/DT-diaphorase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030926 Recombinant Human IKB alpha/NFKBIA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030927 Recombinant Human GSTM2/GST4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030928 Recombinant Human HEXA Protein (Subunit A, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030929 Recombinant Human PTGS2/COX2/PGHS-2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030930 Recombinant Human SMOC1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030931 Recombinant Human VDR/NR1I1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030933 Recombinant Human WTAP Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH030934 Recombinant Human Butyrylcholinesterase/BCHE Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030935 Recombinant Human Galectin-7/LGALS7 Protein (GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030936 Recombinant Human WFIKKN2/GASP-1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030937 Recombinant Human RET Kinase Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030938 Recombinant Human c-KIT/CD117 Protein (aa 540-972, His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030939 Recombinant Human c-KIT/CD117 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030940 Recombinant Human c-KIT/CD117 Protein (aa 50-190, His Tag) Human E.coli
PKSH030941 Recombinant Human c-KIT/CD117 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030942 Recombinant Human UBE1/UBA1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030943 Recombinant Human KEAP1/INRF2 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030944 Recombinant Human KEAP1/INRF2 Protein (His & GST & AVI Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030945 Recombinant Human KEAP1/INRF2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030946 Recombinant Human FANCA/FACA Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030947 Recombinant Human LILRB3/LIR3/ILT5/CD85a Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030948 Recombinant Human HIF-1 alpha/HIF1A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030949 Recombinant Human Beta-2-Microglobulin/B2M Protein (HEK293 Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030951 Recombinant Human SUV420H2 Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH030953 Recombinant Human RPE Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030955 Recombinant Human EphB1/EPHT2 Protein (aa 1-540, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030956 Recombinant Human ROBO4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030957 Recombinant Human SIGLEC2/CD22 Protein (aa 176-687, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030959 Recombinant Human SorCS1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030960 Recombinant Human SLAMF6/Ly108 Protein Human HEK293 Cells
PKSH030961 Recombinant Human SLAMF6/Ly108 Protein (aa 1-226, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030962 Recombinant Human SLAMF6/Ly108 Protein (aa 1-226, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030963 Recombinant Human ANP32A/PHAP1 Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH030965 Recombinant Human TNFRSF13B/TACI/CD267 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030968 Recombinant Human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030969 Recombinant Human DMP1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030970 Recombinant Human Complexin-2/CPLX2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH030971 Recombinant Human TGM3/Transglutaminase 3 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030972 Recombinant Human CASK Kinase Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030973 Recombinant Human CASK Kinase Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030974 Recombinant Human PDE3A Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030975 Recombinant Human ERN1/IRE1 Protein (aa 465-977)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030976 Recombinant Human XPNPEP2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030977 Recombinant Human CLEC12A/CLL-1/DCAL2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030979 Recombinant Human C1QBP Protein (aa 75-282, His Tag) Human E.coli
PKSH030980 Recombinant Human Trypsin-3/PRSS3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030981 Recombinant Human Kallikrein 4/KLK4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030982 Recombinant Human Caspase-14/CASP14 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH030983 Recombinant Human XEDAR/EDA2R Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030984 Recombinant Human NRXN3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030985 Recombinant Human NRXN3 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030986 Recombinant Human SELL Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030987 Recombinant Human LYPD3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030989 Recombinant Human LMIR2/CD300C Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030990 Recombinant Human CD1B/CD1A Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030991 Recombinant Human TWF1/Twinfilin-1 Protein Human E.coli
PKSH030992 Recombinant Human TWF1/Twinfilin-1 Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH030993 Recombinant Human SIRP gamma/CD172g Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030994 Recombinant Human Semaphorin 4D/SEMA4D Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030995 Recombinant Human CSAGE/CSAG1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH030996 Recombinant Human STXBP3/UNC-18C Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030997 Recombinant Human Vaspin/SerpinA12 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH030998 Recombinant Human HDAC4 Protein (aa 612-1084) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH030999 Recombinant Human SIGLEC5 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031000 Recombinant Human SIGLEC5 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031001 Recombinant Human COL2A1 Protein (aa 1242-1487, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031003 Recombinant Human CALML5/CLSP Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH031004 Recombinant Human ACLY/acly/ATP citrate lyase Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031006 Recombinant Human DPP10/DPRP3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031007 Recombinant Human SEMA4A/Semaphorin B Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031008 Recombinant Human SEMA4A/Semaphorin B Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031009 Recombinant Human GRK2/ADRBK1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031010 Recombinant Human STXBP1/UNC18A Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031012 Recombinant Human IL17RC Protein (aa 1-454, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031013 Recombinant Human IL17RC Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031014 Recombinant Human PDE1B Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031015 Recombinant Human PDE9A Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031016 Recombinant Human PDE9A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031017 Recombinant Human HAI-1/SPINT1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031019 Recombinant Human NTPDase 2/ENTPD2 Protein (aa 29-460, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031020 Recombinant Human SGK3/SGKL Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031021 Recombinant Human CEACAM8/CD66b Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031023 Recombinant Human SOD1/Superoxide Dismutase 1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031024 Recombinant Human SETD8/PR-Set7 Protein Human E.coli
PKSH031025 Recombinant Human Interferon γ/IFNG Protein (Active) Human CHO Stable Cells
PKSH031026 Recombinant Human SLAMF7/CD319 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031027 Recombinant Human RANKL/TNFSF11 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031028 Recombinant Human USP7/HAUSP Protein (aa 208-560) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031030 Recombinant Human USP7/HAUSP Protein (aa 208-560, His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031031 Recombinant Human DMBT1/Muclin Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031032 Recombinant Human IL12RB1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031033 Recombinant Human SPINK4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031037 Recombinant Human UCHL1/PGP9.5 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031041 Recombinant Human TREML2/TLT2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031042 Recombinant Human AIM2 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031043 Recombinant Human Jagged 1/JAG1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031044 Recombinant Human Jagged 1/JAG1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031046 Recombinant Human ADM/Adrenomedullin Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031049 Recombinant Human OLFM4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031050 Recombinant Human REG1B/PSPS2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031052 Recombinant Human DLL1/Delta-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031053 Recombinant Human UCHL3/UCH-L3 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031054 Recombinant Human AGER/RAGE Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031055 Recombinant Human AGER/RAGE Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031057 Recombinant Human PCBP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031058 Recombinant Human Relaxin-1/RLN1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031059 Recombinant Human ALOX5AP/FLAP Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031060 Recombinant Human LTC4S/LTC4 synthase Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031061 Recombinant Human CD200R1L/CD200R2/CD200RLa Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031062 Recombinant Human Neuroligin 1/NLGN1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031063 Recombinant Human ALDH7A1/ATQ1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031065 Recombinant Human CD111/Nectin-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031066 Recombinant Human CD111/Nectin-1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031067 Recombinant Human LRRN3 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031068 Recombinant Human Neuregulin-1/NRG1-‑β1 Protein (EGF Domain, Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031069 Recombinant Human CD136/MST1R Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031070 Recombinant Human AKR1A1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031071 Recombinant Human ATF2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031073 Recombinant Human GBA3/CBGL1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031074 Recombinant Human SULT1B1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031076 Recombinant Human DCAMKL1 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031077 Recombinant Human SNAP25/SUP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031078 Recombinant Human LCN1/VEGP/Lipocalin-1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031079 Recombinant Human ESM1/Endocan Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031080 Recombinant Human EDAR/DL Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031081 Recombinant Human EDAR/DL Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031084 Recombinant Human NETO1/BTCL1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031085 Recombinant Human ICOS Ligand/ICOSL Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031086 Recombinant Human ICOS Ligand/ICOSL Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031087 Recombinant Human Arginase-1/ARG1 Protein (HEK293 Cells, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031088 Recombinant Human PTPN12 Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031089 Recombinant Human PTPN12 Protein (aa 1-355, His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031090 Recombinant Human VRK1 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031091 Recombinant Human VRK1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031092 Recombinant Human ENO1/Enolase 1/alpha-enolase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031093 Recombinant Human DOT1L/KMT4 Protein Human E.coli
PKSH031094 Recombinant Human NCR2/NKp44/CD336 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031097 Recombinant Human CDC42BPB Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031099 Recombinant Human NEK7 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031100 Recombinant Human PDE4B/DPDE4 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031101 Recombinant Human METTL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031102 Recombinant Human CD28/TP44 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031104 Recombinant Human ENPP5 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031105 Recombinant Human HDAC3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031106 Recombinant Human Coagulation Factor XIII B chain/F13B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031107 Recombinant Human Coagulation Factor VII/F7 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031108 Recombinant Human Carboxypeptidase B2/CPB2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031109 Recombinant Human Coagulation Factor IX/F9 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031110 Recombinant Human CLEC4D/CLECSF8 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031111 Recombinant Human IL-21R Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031112 Recombinant Human CMA1/Chymase 1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031113 Recombinant Human CLEC4A/DCIR Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031114 Recombinant Human CUTC/CGI-32 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031115 Recombinant Human CFL2/cofilin 2/ADF Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031116 Recombinant Human EphA3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031117 Recombinant Human Chymotrypsin C Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031118 Recombinant Human NMNAT1/NMNAT Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031119 Recombinant Human HSP90AA1/HSP90 Protein Human E.coli
PKSH031120 Recombinant Human STIM1/GOK Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031121 Recombinant Human AGO3/Argonaute 3/EIF2C3 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031122 Recombinant Human UBE2D1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031125 Recombinant Human B3GNT2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031126 Recombinant Human SULT2A1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031127 Recombinant Human SULT2B1 Protein (aa 2-365, His Tag) Human E.coli
PKSH031128 Recombinant Human SULT1A3 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031129 Recombinant Human PTMA Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031130 Recombinant Human CMBL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031131 Recombinant Human NMNAT2/NMNAT-2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031132 Recombinant Human CHST11/C4ST-1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031133 Recombinant Human Galanin/GAL Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031134 Recombinant Human FLRT1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031136 Recombinant Human LRRTM4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031137 Recombinant Human RHEB Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031138 Recombinant Human CD180/RP105/LY64 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031140 Recombinant Human Cochlin/COCH Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031141 Recombinant Human Histone cluster 2 H2BE/HIST2H2BE Protein Human E.coli
PKSH031144 Recombinant Human ORP150/HSP12A Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031146 Recombinant Human HSPA8/HSC70 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031147 Recombinant Human FUT10/Fucosyltransferase 10 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031148 Recombinant Human FUT8 Protein (aa 68-575, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031150 Recombinant Human HSPD1/HSP60 Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH031151 Recombinant Human SOCS3/CIS3 Protein (His & Trx Tag) Human E.coli
PKSH031152 Recombinant Human EphA4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031153 Recombinant Human EphA4 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031154 Recombinant Human PRMT6/HRMT1L6 Protein (His & FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031155 Recombinant Human SAA4 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031156 Recombinant Human RBBP4/RBAP48 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031157 Recombinant Human Autotaxin/ENPP2 Protein (aa 49-863, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031158 Recombinant Human EED/Embryonic Ectoderm Development Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031159 Recombinant Human GPNMB Protein (aa 1-474, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031160 Recombinant Human GPNMB Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031161 Recombinant Human Semaphorin 5A/SEMA5A Protein (aa 1-968, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031162 Recombinant Human Semaphorin 5A/SEMA5A Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031163 Recombinant Human Clusterin/ApoJ Protein (aa 1-501, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031164 Recombinant Human FLRT2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031165 Recombinant Human AKR1B1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031166 Recombinant Human IGSF3/EWI-3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031167 Recombinant Human TXNDC17/TRP14/TXNL5 Protein Human E.coli
PKSH031168 Recombinant Human ADSL/Adenylosuccinate Lyase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031169 Recombinant Human CD97 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031170 Recombinant Human CD97 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031171 Recombinant Human Beta-Catenin/CTNNB1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031173 Recombinant Human SULT1E1/ST1E1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031174 Recombinant Human CD63/Tspan-30/Tetraspanin-30 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031175 Recombinant Human ACOX1/aox Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031176 Recombinant Human PRDX5 Isoform cytoplasmic + peroxisomal Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031177 Recombinant Human TPST1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031178 Recombinant Human Peroxiredoxin 6/PRDX6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031179 Recombinant Human Peroxiredoxin 2/PRDX2 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031180 Recombinant Human CRP/C-Reactive Protein Human HEK293 Cells
PKSH031182 Recombinant Human PPM1G/PP2C-gamma Protein (aa 317-546, His Tag) Human E.coli
PKSH031183 Recombinant Human ACPL2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031185 Recombinant Human REG3A/HIP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031187 Recombinant Human Histone H3.1/HIST1H3A/H3FA Protein Human E.coli
PKSH031188 Recombinant Human SMYD3/ZMYND1 Protein (His&FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031189 Recombinant Human Carboxypeptidase M/CPM Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031191 Recombinant Human OSMR/IL31RB Protein (aa 1-740, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031192 Recombinant Human AGO1/Argonaute 1/EIF2C1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031193 Recombinant Human DNMT2/TRDMT1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031194 Recombinant Human Chitotriosidase/CHIT1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031195 Recombinant Human METTL11A Protein Human E.coli
PKSH031196 Recombinant Human METTL11A Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031197 Recombinant Human Apolipoprotein H/ApoH Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031198 Recombinant Human B4GALT1/GGTB2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031199 Recombinant Human FOLR2/FBP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031200 Recombinant Human CD200R1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031201 Recombinant Human CD200R1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031202 Recombinant Human SMYD3/ZMYND1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031203 Recombinant Human PRDM2/RIZ1 Protein Human E.coli
PKSH031204 Recombinant Human PRDM2/RIZ1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031205 Recombinant Human LAMP1/CD107a Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031206 Recombinant Human CADM3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031208 Recombinant Human SETD7/SET7/9 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031209 Recombinant Human 15-PGDH Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031210 Recombinant Human CRABP2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031212 Recombinant Human CSRP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031214 Recombinant Human CD68/Macrosialin Protein (aa 1-319, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031216 Recombinant Human PARP-3/PARP3 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031217 Recombinant Human Semaphorin 6A/SEMA6A Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031218 Recombinant Human B7-H3/CD276 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031219 Recombinant Human PLA2G2A/PLA2B Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031222 Recombinant Human REG4/RELP Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031223 Recombinant Human RSPO3 Protein (aa 1-146, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031224 Recombinant Human ENTPD5 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031225 Recombinant Human Nicastrin/NCSTN Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031226 Recombinant Human NEGR1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031227 Recombinant Human PLTP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031228 Recombinant Human SynCam/CADM1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031229 Recombinant Human FLRT3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031231 Recombinant Human Neuroligin-3/NLGN3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031232 Recombinant Human CTLA4/CD152 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031234 Recombinant Human GADD45A/DDIT-1 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031235 Recombinant Human CD69 Protein (aa 62-199, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031236 Recombinant Human SH2D1A/SAP Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031237 Recombinant Human NAALADL1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031238 Recombinant Human S100A9 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031239 Recombinant Human S100A9 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031240 Recombinant Human S100A10 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031241 Recombinant Human S100A12/CAGC Protein (Active) Human E.coli
PKSH031242 Recombinant Human S100A5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031245 Recombinant Human S100A8 Protein (Baculovirus-Insect Cells, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031246 Recombinant Human S100A8 Protein (E.coli, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031248 Recombinant Human S100A3/S100E Protein (His & MBP Tag) Human E.coli
PKSH031249 Recombinant Human ITCH/AIP4 Protein (aa 526-903) Human E.coli
PKSH031250 Recombinant Human AACS/Acetoacetyl-CoA Synthetase Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031251 Recombinant Human ACBD6 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031252 Recombinant Human SerpinI1/Neuroserpin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031254 Recombinant Human IL18R1/CD218a Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031256 Recombinant Human LRPAP1/A2MRAP Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031257 Recombinant Human ABHD4 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031259 Recombinant Human TGM2/Transglutaminase 2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031260 Recombinant Human SMYD2/KMT3C Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031261 Recombinant Human XRP2/RP2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031262 Recombinant Human CD74 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031263 Recombinant Human cIAP1/HIAP2 Protein (AVI Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031265 Recombinant Human Insulin Receptor/INSR Protein (short isoform, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031268 Recombinant Human R-Spondin 1/RSPO1 Protein (aa 1-146, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031269 Recombinant Human R-Spondin 1/RSPO1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031270 Recombinant Human Insulin Receptor/INSR Protein (long isoform, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031271 Recombinant Human AGO2/Argonaute 2/EIF2C2 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031272 Recombinant Human CEACAM5 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031274 Recombinant Human Coagulation Factor X/F10 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031275 Recombinant Human VLDLR/VLDL Receptor Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031276 Recombinant Human PRMT5/SKB1 Protein (His & FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031277 Recombinant Human TrkA/NTRK1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031278 Recombinant Human TrkA/NTRK1 Protein (aa 194-413, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031279 Recombinant Human TrkA/NTRK1 Protein (aa 285-413, His Tag) Human E.coli
PKSH031280 Recombinant Human TrkA/NTRK1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031281 Recombinant Human GFPT1/GFAT Protein Human E.coli
PKSH031282 Recombinant Human SR-BI/CD36L1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031284 Recombinant Human Podoplanin/PDPN Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031285 Recombinant Human LIMP-2/LIMPII Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031286 Recombinant Human TIM1/HAVCR1 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031287 Recombinant Human TIM1/HAVCR1 Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031288 Recombinant Human TIM1/HAVCR1 Protein (aa 1-135, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031289 Recombinant Human TIM1/HACVR1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031290 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein (Active) Human E.coli
PKSH031291 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein (aa 1-200, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031292 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein (His Tag) Human CHO Cells
PKSH031293 Recombinant Human SFTPD/SP-D Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031294 Recombinant Human PARP-1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031295 Recombinant Human CHST15/BRAG Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031296 Recombinant Human CD8 beta/CD8B Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031297 Recombinant Human CD24 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031298 Recombinant Human CD7/GP40 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031299 Recombinant Human CD5 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031300 Recombinant Human IL-22BP/IL22RA2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031301 Recombinant Human IL-22BP/IL22RA2 Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031302 Recombinant Human Transferrin Receptor/TFRC Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031303 Recombinant Human Transferrin Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031304 Recombinant Human CSNK2A2/CK2A2 Protein Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031305 Recombinant Human GPR56/TM7LN4 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031306 Recombinant Human CROT Protein (474 Leu/Val, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031307 Recombinant Human CCNA1/Cyclin-A1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031308 Recombinant Human CNTFR/CNTFR-alpha Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031309 Recombinant Human Troponin C/TNNC1 Protein Human E.coli
PKSH031312 Recombinant Human CD20/MS4A1 Protein (aa 213-297, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031314 Recombinant Human SerpinA6/CBG Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031315 Recombinant Human KIAA0101/p15/PAF Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031316 Recombinant Human SerpinG1/C1IN Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031318 Recombinant Human SerpinA7/TBG Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031320 Recombinant Human CD2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031321 Recombinant Human CD3d/CD3 delta Protein (Fc&FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031322 Recombinant Human CD3d/CD3 delta Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031324 Recombinant Human CD3 ε/CD3E Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031326 Recombinant Human CLEC1B/CLEC2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031327 Recombinant Human IL7RA/CD127 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031329 Recombinant Human IL6ST/CD130 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031330 Recombinant Human IL6ST/CD130 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031331 Recombinant Human vWF Protein (His Tag) Human CHO Stable Cells
PKSH031332 Recombinant Human Renin Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031333 Recombinant Human Serum Albumin/HSA Protein Human Yeast
PKSH031334 Recombinant Human ACO1/irp1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031335 Recombinant Human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031336 Recombinant Human ACO2/Aconitase 2 Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031337 Recombinant Human ACP1/LMW-PTP Protein (GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031338 Recombinant Human A2M/CPAMD5/Alpha-2-macroglobulin Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031339 Recombinant Human SDF2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031340 Recombinant Human MESDC2/MESD Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031342 Recombinant Human IL10RB/IL10R2 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031344 Recombinant Human IL13RA1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031345 Recombinant Human C1QB/C1qB Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031346 Recombinant Human S100A6 Protein Human E.coli
PKSH031347 Recombinant Human S100A6 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031348 Recombinant Human TIMP-1/TIMP1 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031349 Recombinant Human TIMP-1/TIMP1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031350 Recombinant Human Ficolin-1/Ficolin-A/FCN1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031352 Recombinant Human HIST3H2A/Histone H2A Protein Human E.coli
PKSH031353 Recombinant Human uPAR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031355 Recombinant Human H1F0/Histone H1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031356 Recombinant Human TIGIT Protein (aa 1-138, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031358 Recombinant Human OSTM1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031359 Recombinant Human Histone H4/HIST2H4A Protein Human E.coli
PKSH031360 Recombinant Human FGF21 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031361 Recombinant Human ENTPD3/NTPDase3/CD39L3 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031363 Recombinant Human CCNE1/Cyclin-E1 Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031364 Recombinant Human CCNE1/Cyclin-E1 Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031365 Recombinant Human CCNE1/Cyclin-E1 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031366 Recombinant Human CDK5 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031367 Recombinant Human ADAM12 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031368 Recombinant Human IL17RA Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031370 Recombinant Human Ephrin-B1/EFNB1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031371 Recombinant Human BAMBI Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031373 Recombinant Human CD200/OX-2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031375 Recombinant Human ENPP7/NPP-7 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031376 Recombinant Human MAP1D Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031378 Recombinant Human TNFR1/TNFRSF1A Protein (HEK293 Cells, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031380 Recombinant Human Hemopexin/HPX Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031381 Recombinant Human LAIR2/CD306 Protein, Low Endotoxin Human HEK293 Cells
PKSH031382 Recombinant Human LAIR2/CD306 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031383 Recombinant Human LAIR2/CD306 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031384 Recombinant Human PLA2G1B/PLA2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031385 Recombinant Human HDAC8/HDACL1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031386 Recombinant Human GPR114 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031387 Recombinant Human MFG-E8/lactadherin/MFGE8 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031388 Recombinant Human Nectin-3/PVRL3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031389 Recombinant Human Defensin/Beta-defensin 3/DEFB103 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031390 Recombinant Human PLA2G7/Lp-PLA2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031391 Recombinant Human 14-3-3 eta/YWHAH Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031392 Recombinant Human 14-3-3 tau/14-3-3 theta/YWHAQ Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031393 Recombinant Human 14-3-3 beta/YWHAB Protein Human E.coli
PKSH031394 Recombinant Human 14-3-3 beta/YWHAB Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031395 Recombinant Human 14-3-3 epsilon/YWHAE Protein Human E.coli
PKSH031397 Recombinant Human KYNU/Kynureninase Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031399 Recombinant Human GRK5/GPRK5 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031400 Recombinant Human 14-3-3 sigma/YWHAS Protein Human E.coli
PKSH031401 Recombinant Human 14-3-3 sigma/YWHAS Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031402 Recombinant Human CD150/SLAMF1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031403 Recombinant Human HPRG/HRG Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031404 Recombinant Human P4HB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031405 Recombinant Human Granulin/GRN/Progranulin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031406 Recombinant Human Osteomodulin/OMD Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031407 Recombinant Human FGFR2/CD332 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031408 Recombinant Human FGFR2/CD332 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031409 Recombinant Human CEACAM6/CD66c Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031410 Recombinant Human CEACAM1/CD66a Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031411 Recombinant Human CLEC10A/CD301 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031412 Recombinant Human SCARB3 Protein (His & FLAG Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031413 Recombinant Human SCARB3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031414 Recombinant Human Urokinase/uPA Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031415 Recombinant Human Urokinase/uPA Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031416 Recombinant Human CD21/CR2/C3DR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031417 Recombinant Human DSC2/Desmocollin-2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031418 Recombinant Human Uteroglobin/SCGB1A1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031419 Recombinant Human VEGFR3/FLT4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031420 Recombinant Human VEGFR3/FLT4 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031421 Recombinant Human CD10/Neprilysin Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031422 Recombinant Human CD10/Neprilysin Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031423 Recombinant Human CD10/Neprilysin Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031424 Recombinant Human CXADR/CAR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031425 Recombinant Human CXADR/CAR Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031426 Recombinant Human CD48 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031427 Recombinant Human JNK1/MAPK8 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031429 Recombinant Human CCD5L Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031430 Recombinant Human TGFBR3/Betaglycan Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031431 Recombinant Human CD30/TNFRSF8 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031436 Recombinant Human PSA/KLK3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031437 Recombinant Human Kallikrein 11/KLK11 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031438 Recombinant Human AKT3 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031439 Recombinant Human AKT1/PKB/PKBα Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031440 Recombinant Human EphB2 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031441 Recombinant Human EphB2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031442 Recombinant Human EphB2 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031443 Recombinant Human MICB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031444 Recombinant Human MICB Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031446 Recombinant Human CD36/SCARB3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031447 Recombinant Human DPP7/DPPII/DPP2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031448 Recombinant Human p38 delta/MAPK13 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031449 Recombinant Human JNK2/MAPK9 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031450 Recombinant Human GP1BB/CD42c Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031451 Recombinant Human CDC2 Kinase/CDK1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031452 Recombinant Human B7-H4/VTCN1 Protein (aa 29-258, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031453 Recombinant Human B7-H4/VTCN1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031454 Recombinant Human LRAP/ERAP2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031455 Recombinant Human CDK4 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031456 Recombinant Human DDR1 Kinase/MCK10 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031457 Recombinant Human PDK/PDZ binding kinase/TOPK Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031458 Recombinant Human sFRP4 Protein (His Tag)(Active) Human CHO Stable Cells
PKSH031459 Recombinant Human CLK3 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031460 Recombinant Human Complement Factor H/CFH Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031461 Recombinant Human EPO Receptor/EPOR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031462 Recombinant Human EPO Receptor/EPOR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031463 Recombinant Human Beta-amyloid 38/Beta-APP38 Protein (aa 672-709, His & GST Tag) Human E.coli
PKSH031464 Recombinant Human Beta-amyloid 39/Beta-APP39 Protein (aa 672-710, His & GST Tag) Human E.coli
PKSH031465 Recombinant Human Beta-amyloid 42/Beta-APP42 Protein (His & GST Tag) Human E.coli
PKSH031466 Recombinant Human Beta-amyloid 40/Beta-APP40 Protein (His&GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031467 Recombinant Human APP/Protease nexin-II Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031468 Recombinant Human IgG1-Fc Protein (103 Cys/Ser)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031469 Recombinant Human IgG1 Fc Protein Human CHO Cells
PKSH031471 Recombinant Human Tie2/CD202b Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031472 Recombinant Human Tie2/CD202b Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031473 Recombinant Human Tie2/CD202b Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031474 Recombinant Human CD86/B7-2 Protein (aa 1-239,His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031476 Recombinant Human CD80/B7-1 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031478 Recombinant Human CD122/IL-2RB Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031479 Recombinant Human CD122/IL-2RB Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031480 Recombinant Human Neuropilin-2/NRP2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031481 Recombinant Human EpCAM/TROP-1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031482 Recombinant Human c-MET/HGFR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031484 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 10/CA10 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031485 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 10/CA10 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031486 Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoAI Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031487 Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoAI Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031488 Recombinant Human Follistatin/FST Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031489 Recombinant Human Follistatin/FST Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031490 Recombinant Human TH/Tyrosine Hydroxylase Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031491 Recombinant Human sFRP1/SARP2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031492 Recombinant Human ULBP1/N2DL1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031493 Recombinant Human ULBP1/N2DL1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031494 Recombinant Human MEK2/MAP2K2/MKK2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031495 Recombinant Human CAMK4/CaMKIV Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031497 Recombinant Human CDC37/CDC37A Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031498 Recombinant Human SPOCK1/Testican 1 Protein (aa 21-429, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031499 Recombinant Human SerpinB2/PAI-2 Protein (GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031500 Recombinant Human LIFR/CD118 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031501 Recombinant Human CDK2 Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031502 Recombinant Human TNFRSF17/BCMA Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031504 Recombinant Human HtrA2/Omi Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031505 Recombinant Human Carbonic Anhydrase XII/CA12 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031506 Recombinant Human FGFR1/CD331 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031508 Recombinant Human USH1C/Harmonin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031509 Recombinant Human IL1F6/IL36A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031510 Recombinant Human XIAP/BIRC4 Protein (AVI Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031511 Recombinant Human Complement C5a Protein (Active) Human E.coli
PKSH031514 Recombinant Human Interleukin-21/IL-21 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031517 Recombinant Human NKG2D/CD314 Protein (aa 78-216, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031518 Recombinant Human PTPN2/PTPT Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031519 Recombinant Human PTPN2/PTPT Protein (His & GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031520 Recombinant Human TGFBI/BIGH3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031521 Recombinant Human TCN2 Protein (His Tag) Human CHO Stable Cells
PKSH031522 Recombinant Human TCN2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031523 Recombinant Human CD226/DNAM-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031525 Recombinant Human TFPI Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031526 Recombinant Human DC-SIGNR/CD299/CLEC4M Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031527 Recombinant Human PDGFRa/CD140a Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031528 Recombinant Human PDGFRa/CD140a Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031529 Recombinant Human PDGFRa/CD140a Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031531 Recombinant Human IL2RG/CD132 Protein (aa 1-254, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031533 Recombinant Human BMPR2 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031534 Recombinant Human ACP5/TRAP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031535 Recombinant Human ACY1/Aminoacylase-1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031536 Recombinant Human TFPI2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031538 Recombinant Human FGFR4/CD334 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031540 Recombinant Human FGFR4/CD334 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031541 Recombinant Human RAC1/MIG5 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031542 Recombinant Human MMP1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031543 Recombinant Human RELT/TNFRSF19L Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031544 Recombinant Human RELT/TNFRSF19L Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031545 Recombinant Human Kininogen 1/KNG1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031546 Recombinant Human PAPPA2/Pappalysin 2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031547 Recombinant Human CD208/LAMP3/DC-LAMP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031549 Recombinant Human ATL1/SPG3A/Atlastin-1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031550 Recombinant Human SPG21 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031551 Recombinant Human IL3RA/CD123 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031553 Recombinant Human ADAM15 Protein (CHO Stable Cells, His Tag) Human CHO Stable Cells
PKSH031554 Recombinant Human ADAM15 Protein (HEK293 Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031555 Recombinant Human CD131/CSF2RB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031557 Recombinant Human PDGFRB/CD140b Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031559 Recombinant Human Contactin 5/CNTN5 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031561 Recombinant Human TREM1 Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031562 Recombinant Human Tie1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031563 Recombinant Human IL17RD Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031565 Recombinant Human Carboxypeptidase A1/CPA1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031566 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 3/CA3 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031567 Recombinant Human Carboxypeptidase B1/CPB1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031568 Recombinant Human CA5A/CA-VA Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031569 Recombinant Human Carboxypeptidase A2/CPA2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031570 Recombinant Human PSGL-1/CD162 Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031571 Recombinant Human IL27Ra/TCCR/WSX1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031572 Recombinant Human Cathepsin S/CTSS Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031573 Recombinant Human Cathepsin L/CTSL Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031574 Recombinant Human Cathepsin C/CTSC/DPPI Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031575 Recombinant Human Cathepsin B/CTSB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031576 Recombinant Human Cathepsin A/CTSA Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031577 Recombinant Human OX40/TNFRSF4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031579 Recombinant Human NCR3/NKp30 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031582 Recombinant Human Carbonic Anhydrase II/CA2 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031583 Recombinant Human Frizzled-5/FZD5 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031586 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 8/CA8 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031587 Recombinant Human BID Protein (Active) Human E.coli
PKSH031588 Recombinant Human MMP-3 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031590 Recombinant Human Nogo Receptor/NgR Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031593 Recombinant Human FAP/Seprase Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031596 Recombinant Human TGFBR1/ALK-5 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031597 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 14/CA14 Protein (HEK293 Cells, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031598 Recombinant Human Contactin 2/CNTN2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031599 Recombinant Human BCL2L1/Bcl-XL Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031600 Recombinant Human Arylsulfatase A/ARSA Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031601 Recombinant Human ANXA5/Annexin Ⅴ/Annexin A5 Protein Human E.coli
PKSH031603 Recombinant Human FLT-3/FLK-2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031604 Recombinant Human Alkaline Phosphatase/ALPL Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031605 Recombinant Human Cystatin C/CST3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031608 Recombinant Human Cyclophilin A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031609 Recombinant Human Cystatin B/CSTB Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031610 Recombinant Human VE-Cadherin/CDH5 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031611 Recombinant Human FN14/TWEAKR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031612 Recombinant Human IGFBP3/IBP3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031613 Recombinant Human TROP2/TACSTD2 Protein (aa 1-274, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031614 Recombinant Human TROP2/TACSTD2 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031615 Recombinant Human MSR1/SCARA1/CD204 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031616 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (aa 1-268, 196 Met/Arg, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031617 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031618 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031619 Recombinant Human Kallikrein 7/KLK7 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031620 Recombinant Human CD89/FCAR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031621 Recombinant Human TRAIL R4/TNFRSF10D Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031623 Recombinant Human Hemojuvelin/HFE2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031624 Recombinant Human TRAIL Protein Human E.coli
PKSH031625 Recombinant Human TRAILR1/TNFRSF10A Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031627 Recombinant Human TRAILR1/TNFRSF10A Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031628 Recombinant Human Kallikrein 1/KLK1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031629 Recombinant Human MBL2/MBL/COLEC1 Protein Human CHO Stable Cells
PKSH031630 Recombinant Human IL4RA/CD124 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031631 Recombinant Human CD4/LEU3 Protein (aa 1-208, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031632 Recombinant Human IL6RA/CD126 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031633 Recombinant Human IL-20RA/IL-20R1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031634 Recombinant Human TIMP2/TIMP-2 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031635 Recombinant Human PGD Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH031636 Recombinant Human IL5RA/IL-5 Rα Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031637 Recombinant Human TIM-3/HAVCR2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031639 Recombinant Human TNFSF14/LIGHT Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031640 Recombinant Human Contactin 1/CNTN1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031641 Recombinant Human EGF Protein (Active) Human E.coli
PKSH031642 Recombinant Human PD-1/PDCD1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031645 Recombinant Human Sonic Hedgehog/SHH Protein (aa 1-197, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031646 Recombinant Human FRZB/sFRP-3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031647 Recombinant Human MOG Protein (aa 30-149, His Tag) Human E.coli
PKSH031648 Recombinant Human/Rhesus HER4/ErbB4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031650 Recombinant Human/Rhesus HER4/ErbB4 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031651 Recombinant Human IFNAR2/IFNABR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031652 Recombinant Human IFNAR2/IFNABR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031655 Recombinant Human RBP4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031656 Recombinant Human HSP27/HSPB1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031657 Recombinant Human IL13RA2/CD213A2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031658 Recombinant Human IL13RA2/CD213A2 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031659 Recombinant Human Granzyme H Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031660 Recombinant Human ICAM-1/CD54 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031661 Recombinant Human ICAM-1/CD54 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031663 Recombinant Human Granzyme B/GZMB Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031664 Recombinant Human ICOS/AILIM Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031665 Recombinant Human SLPI Protein (aa 1-132, His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031667 Recombinant Human SLITRK1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031668 Recombinant Human SLITRK1 Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031669 Recombinant Human SMAC/Diablo Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031670 Recombinant Human IFNGR1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031672 Recombinant Human Iduronate 2-Sulfatase/IDS Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031675 Recombinant Human CD50/ICAM-3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031676 Recombinant Human CD50/ICAM-3 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031677 Recombinant Human ICAM-2/CD102 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031678 Recombinant Human ICAM-2/CD102 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031680 Recombinant Human GFRA1/GDNFRA Protein (aa 1-424, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031681 Recombinant Human HGFA Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031682 Recombinant Human MMP-9 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031683 Recombinant Human MMP-9 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031684 Recombinant Human HMGB1/HMG1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031686 Recombinant Human HMGB1/HMG1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031687 Recombinant Human HAPLN1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031688 Recombinant Human LEPR/CD295 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031689 Recombinant Human LEPR/CD295 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031690 Recombinant Human Fetuin-A/AHSG Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031691 Recombinant Human Cadherin-12/CDH12 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031692 Recombinant Human FLT3LG/Flt3 Ligand Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031693 Recombinant Human ROBO2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031694 Recombinant Human SerpinA3/AACT Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031695 Recombinant Human SerpinA1/A1AT Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031696 Recombinant Human Coagulation Factor XI/F11 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031698 Recombinant Human Galectin-8/LGALS8 Protein (GST Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031699 Recombinant Human MERTK/Mer Protein Human HEK293 Cells
PKSH031700 Recombinant Human MERTK/MER Protein (His & Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031701 Recombinant Human SerpinF2/SERPINF2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031702 Recombinant Human SerpinE1/PAI-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031703 Recombinant Human SerpinD1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031704 Recombinant Human B7-DC/PD-L2/CD273 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031706 Recombinant Human Galectin-1/LGALS1 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031707 Recombinant Human Galectin-3/LGALS3 Protein, Low Endotoxin(Active) Human E.coli
PKSH031708 Recombinant Human Pleiotrophin/PTN/HB-GAM Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031709 Recombinant Human Prostasin/PRSS8 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031710 Recombinant Human PIN1/Rotamase Pin1 Protein Human E.coli
PKSH031711 Recombinant Human PIN1/Rotamase Pin1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031712 Recombinant Human Axl Kinase Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031713 Recombinant Human PRLR/Prolactin Receptor Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031715 Recombinant Human LTA4H Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031716 Recombinant Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031717 Recombinant Human OMGP/OMG Protein (aa 1-420, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031718 Recombinant Human OMGP/OMG Protein (aa 1-416, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031719 Recombinant Human FKBP12 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031720 Recombinant Human Noggin/NOG Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031721 Recombinant Human Noggin/NOG Protein (aa 1-232, Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031722 Recombinant Human MMP12/MMP-12/HME Protein (catalytic domain)(Active) Human E.coli
PKSH031724 Recombinant Human CD32b/FCGR2B Protein (His &AVI Tag), Biotinylated(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031726 Recombinant Human CD32b/FCGR2B Protein (HEK293 Cells, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031727 Recombinant Human CD32b/FCGR2B Protein (CHO Cells, His Tag)(Active) Human CHO Cells
PKSH031728 Recombinant Human Activin RIIA/ACVR2A Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031729 Recombinant Human Activin RIIA/ACVR2A Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031730 Recombinant Human MMP8/CLG1 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031731 Recombinant Human MMP8/CLG1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031732 Recombinant Human IL11RA/IL11Rα Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031734 Recombinant Human METAP1 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031736 Recombinant Human BCAM Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031737 Recombinant Human EphB4/HTK Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031738 Recombinant Human EphB4/HTK Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031739 Recombinant Human EphB4/HTK Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031740 Recombinant Human LDLR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031741 Recombinant Human R-Cadherin/CDH4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031742 Recombinant Human ACVR2B/ActivinR-IIB Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031743 Recombinant Human ACVR2B/ActivinR-IIB Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031744 Recombinant Human ALK-2/ACVR1 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031745 Recombinant Human DCR3/TNFRSF6B Protein (Fc Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031746 Recombinant Human NGAL/Lipocalin-2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031747 Recombinant Human G-CSFR/CD114 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031748 Recombinant Human G-CSFR/CD114 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031749 Recombinant Human G-CSFR/CD114 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031750 Recombinant Human Fas/CD95/TNFRSF6 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031751 Recombinant Human Fas/CD95/TNFRSF6 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031752 Recombinant Human Dectin-1/CLEC7A Protein Human HEK293 Cells
PKSH031753 Recombinant Human GFRA3/GFR-alpha-3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031754 Recombinant Human GFRA3/GFR-alpha-3 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031755 Recombinant Human Latexin/LXN Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031756 Recombinant Human Latexin/LXN Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031757 Recombinant Human DDR2 Kinase/CD167b Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031758 Recombinant Human DDR2 Kinase/CD167b Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031759 Recombinant Human Layilin/LAYN Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031760 Recombinant Human Layilin/LAYN Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031761 Recombinant Human ECE-2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031762 Recombinant Human ECE-2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031763 Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031764 Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031765 Recombinant Human HER3/ErbB3 Protein (aa 730-1065, His &GST Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031766 Recombinant Human HER3/ErbB3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031767 Recombinant Human HER3/ErbB3 Protein (mFc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031768 Recombinant Human HER3/ErbB3 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031769 Recombinant Human DC-SIGN/CD209 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031770 Recombinant Human Kallikrein 13/KLK13 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031771 Recombinant Human JAM-A/F11R Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031772 Recombinant Human JAM-A/F11R Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031773 Recombinant Human EphB6 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031774 Recombinant Human EphB6 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031775 Recombinant Human EphB6 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031776 Recombinant Human PROC1/Protein C/PROC Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031777 Recombinant Human BCL2/Bcl-2 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031778 Recombinant Human Decorin/DCN Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031779 Recombinant Human Decorin/DCN Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031780 Recombinant Human ESAM Protein Human HEK293 Cells
PKSH031781 Recombinant Human ESAM Protein (aa 1-248, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031782 Recombinant Human ESAM Protein (aa 1-248, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031783 Recombinant Human CD147/Basigin Protein Human HEK293 Cells
PKSH031784 Recombinant Human CD147/Basigin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031785 Recombinant Human CD147/Basigin Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031787 Recombinant Human S100A4 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031788 Recombinant Human S100B Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031789 Recombinant Human S100B Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031791 Recombinant Human S100A2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031792 Recombinant Human S100A1 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031793 Recombinant Human S100A1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031794 Recombinant Human Contactin 4/CNTN4 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031795 Recombinant Human IL-1R8/IL1RAPL1 Protein (aa 1-354, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031796 Recombinant Human IL-1R8/IL1RAPL1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031797 Recombinant Human IL18RAP/IL1R7 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031798 Recombinant Human IL18RAP/IL1R7 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031799 Recombinant Human DR6/TNFRSF21 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031800 Recombinant Human DR6/TNFRSF21 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031801 Recombinant Human DR6/TNFRSF21 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031802 Recombinant Human Contactin 3/CNTN3 Protein (708 Asp/Asn, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031803 Recombinant Human Contactin 3/CNTN3 Protein (708 Asp/Asn, Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031804 Recombinant Human COMP Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031805 Recombinant Human DLL4 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031806 Recombinant Human DLL4 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031807 Recombinant Human DKK1/Dkk-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031808 Recombinant Human NBL1/DAND1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031809 Recombinant Human NBL1/DAND1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031810 Recombinant Human CNDP2/CPGL/PEPA Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031811 Recombinant Human Cystatin 7/CST7 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031812 Recombinant Human Cystatin 7/CST7 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031813 Recombinant Human Cystatin 7/CST7 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031814 Recombinant Human IL2Ra/CD25 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031816 Recombinant Human IGF1R/CD221 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031817 Recombinant Human CCL22/MDC Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031818 Recombinant Human CSF1R/CD115 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031819 Recombinant Human CSF1R/CD115 Protein (aa 1-512, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031822 Recombinant Human Cathepsin Z Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031823 Recombinant Human tPA/PLAT Protein Human HEK293 Cells
PKSH031824 Recombinant Human tPA/PLAT Protein (aa 311-562, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031825 Recombinant Human tPA/PLAT Protein (aa 37-310, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031826 Recombinant Human IL-1R9/IL1RAPL2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031827 Recombinant Human IL-1R9/IL1RAPL2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031828 Recombinant Human C2/Complement Component 2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031829 Recombinant Human C2/Complement Component 2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031831 Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031832 Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031833 Recombinant Human CD31/PECAM1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031834 Recombinant Human TLR4/CD284 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031836 Recombinant Human CHL-1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031837 Recombinant Human SerpinC1/AntithrombinIII/ATIII Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031838 Recombinant Human CD171/L1CAM Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031839 Recombinant Human IL-1 beta/IL1B Protein (Active) Human E.coli
PKSH031840 Recombinant Human IL-1 beta/IL1B Protein (pro form, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031841 Recombinant Human FLT1 Protein (aa 1-328, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031842 Recombinant Human FLT1 Protein (aa 1-756, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031843 Recombinant Human MEP1A/PPHA Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031844 Recombinant Human PIGR Protein (365 Ser/Gly, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031846 Recombinant Human PCSK1/NEC1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031847 Recombinant Human IL1R1/CD121a Protein Human HEK293 Cells
PKSH031848 Recombinant Human IL1R1/CD121a Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031849 Recombinant Human IL1R1/CD121a Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031850 Recombinant Human IL1F5/IL36RN Protein Human E.coli
PKSH031851 Recombinant Human IL36G/IL1F9 Protein (aa 18-169) Human E.coli
PKSH031852 Recombinant Human IL36G/IL1F9 Protein Human E.coli
PKSH031853 Recombinant Human IL36G/IL1F9 Protein (aa 18-169, His Tag) Human E.coli
PKSH031854 Recombinant Human IL-1RA/IL1RN Protein (Active) Human E.coli
PKSH031855 Recombinant Human IL-1RA/IL1RN Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031856 Recombinant Human IL1F10/IL-38 Protein (His Tag) Human Yeast
PKSH031857 Recombinant Human IL-1RAcP/IL-1R3 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031859 Recombinant Human JAML/AMICA Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031860 Recombinant Human CD146/MCAM Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031861 Recombinant Human DUSP3/VHR Protein (Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031862 Recombinant Human DUSP3/VHR Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031863 Recombinant Human VCAM1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031864 Recombinant Human IL1R2/CD121b Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031865 Recombinant Human IL1R2/CD121b Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031866 Recombinant Human IL1R2/CD121b Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031868 Recombinant Human CD155/PVR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031869 Recombinant Human CD155/PVR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031870 Recombinant Human ACE2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031871 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 9/CA9 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031872 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 9/CA9 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031873 Recombinant Human IL1RL1/ST2 Protein Human HEK293 Cells
PKSH031874 Recombinant Human IL1RL1/ST2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031875 Recombinant Human IL1RL1/ST2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031876 Recombinant Human CD34 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031878 Recombinant Human CD55/DAF Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031879 Recombinant Human CD55/DAF Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031880 Recombinant Human SLAMF5/CD84 Protein (aa 1-225, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031881 Recombinant Human PS6K/RPS6KB1 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031882 Recombinant Human GAPDH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031883 Recombinant Human Cathepsin L2/CTSL2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031885 Recombinant Human CD45/PTPRC Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031886 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031887 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031888 Recombinant Human MMP-2 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031890 Recombinant Human Glypican 5/GPC5 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031891 Recombinant Human CNDP1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031892 Recombinant Human CD14 Protein (aa 1-344, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031893 Recombinant Human CD14 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031894 Recombinant Human AgRP/AGRP Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031895 Recombinant Human AgRP/AGRP Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031896 Recombinant Human Carboxypeptidase E/CPE Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031897 Recombinant Human Carboxypeptidase E/CPE Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031898 Recombinant Human ALK-1/ACVRL1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031899 Recombinant Human ALK-1/ACVRL1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031900 Recombinant Human BACE1/ASP2 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031901 Recombinant Human BACE1/ASP2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031902 Recombinant Human BACE1/ASP2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031903 Recombinant Human CDC42/G25K Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH031904 Recombinant Human TLR2/CD282 Protein (aa 1-587, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031907 Recombinant Human MAPT/Tau Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031908 Recombinant Human BLyS/TNFSF13B/BAFF Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031909 Recombinant Human BLyS/TNFSF13B/BAFF Protein Human E.coli
PKSH031910 Recombinant Human BLyS/TNFSF13B/BAFF Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031911 Recombinant Human NPM1/Nucleophosmin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031912 Recombinant Human ANPEP/CD13 Protein (603 Met/Ile, His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031914 Recombinant Human CASP7/caspase 7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH031915 Recombinant Human TrkC/NTRK3 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031916 Recombinant Human TrkC/NTRK3 Protein (His & Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031919 Recombinant Human ALCAM/CD166 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031920 Recombinant Human 2B4/CD244 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031921 Recombinant Human 2B4/CD244 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031924 Recombinant Human CD27/TNFRSF7 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031925 Recombinant Human CD27/TNFRSF7 Protein (His Tag)(Active) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031927 Recombinant Human ERK2/MAPK1/MAPK2 Protein (GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031929 Recombinant Human VCL/Vinculin Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031930 Recombinant Human VEGFR2/Flk-1/KDR Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031931 Recombinant Human VEGFR2/Flk-1/KDR Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031932 Recombinant Human Neuropilin-1/NRP1 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031933 Recombinant Human Neuropilin-1/NRP1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031938 Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031939 Recombinant Human CD112/Nectin-2 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031964 Recombinant Human LILRB4/CD85k/ILT3 Protein (aa 1-257, Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031969 Recombinant Human M-CSF/CSF1 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031971 Recombinant Human Integrin beta 1 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031972 Recombinant Human IL-10/Interleukin-10 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031973 Recombinant Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) (A, rsb1734) Glycoprotein G/RSV-G Protein (93% Homology) (His Tag) RSV HEK293 Cells
PKSH031976 Recombinant Human CD40L/TNFSF5 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH031978 Recombinant Human/Cynomolgus VEGFA/VEGF165 Protein (Active) Human HEK293 Cells
PKSH031979 Recombinant Human beta Amylase/AMY2 Protein (Fc Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031980 Recombinant Human beta Amylase/AMY2 Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031981 Recombinant Human PBEF/NAMPT Protein (His & GST Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH031982 Recombinant Human GM-CSF/CSF2 Protein (HEK293 Cells)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031983 Recombinant Human VEGF-A/VEGF121 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH031985 Recombinant Human/Mouse/Rat/Rhesus/Canine BMP-2 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031986 Recombinant Human/Mouse/Rat/Rhesus/Canine BMP-2 Protein (Active) Human E.coli
PKSH031988 Recombinant Human Interleukin-35/IL-35 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031989 Recombinant Human LIF Protein (HEK293 Cells)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031990 Recombinant Human LIF Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031991 Recombinant Human LIF Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031993 Recombinant Human VEGF-C/VEGFC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH031994 Recombinant Human NCAM1 Protein (ECD, His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH031995 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031997 Recombinant Human HER2/ErbB2 Protein (His Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH031999 Recombinant Human IL-6/Interleukin-6 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032000 Recombinant Human Osteopontin/SPP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032002 Recombinant Human EGF Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH032003 Recombinant Human EG-VEGF/prokineticin-1 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH032004 Recombinant Human IL-12 p40/IL-12B Protein Human Human Cells
PKSH032005 Recombinant Human IL-10/Interleukin-10 Protein Human Human Cells
PKSH032006 Recombinant Human PGD2 Synthase/PTGDS Protein (His Tag) Human HEK293 Cells
PKSH032007 Recombinant Human TGFB1/TGF-beta 1 Protein (Active) Human Human Cells
PKSH032008 Recombinant Human EphA4 Protein Human Human Cells
PKSH032009 Recombinant Human EphA2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032010 Recombinant Human CSNK1G2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032011 Recombinant Human BLK Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032012 Recombinant Human EphB2 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032013 Recombinant Human CSF1R/CD115 Protein (aa 20-517, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032014 Recombinant Human VEGFR2/Flk-1/KDR Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032016 Recombinant Human 14-3-3 epsilon/YWHAE Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032020 Recombinant Human BDH2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032021 Recombinant Human RPS19 Protein Human E.coli
PKSH032022 Recombinant Human RPS7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032023 Recombinant Human 4-1BBL/TNFSF9 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032025 Recombinant Human 4-1BB/TNFRSF9 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032026 Recombinant Human 4-1BB/TNFRSF9 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032027 Recombinant Human 4-1BB/TNFRSF9 Protein (Fc & His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032028 Recombinant Human HPD/4HPPD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032029 Recombinant Human MTHFS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032030 Recombinant Human CD73/NT5E Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032031 Recombinant Human MGMT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032032 Recombinant Human ACADM/MCAD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032033 Recombinant Human SP-10/ACRV1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032034 Recombinant Human ACTR8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032035 Recombinant Human ATF1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032036 Recombinant Human ALK-2/ACVR1 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032037 Recombinant Human ALK4/ACVR1B Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032039 Recombinant Human Activin RIIA/ACVR2A Protein (Fc & His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032040 Recombinant Human Activin Receptor 2B/ACVR2B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032041 Recombinant Human Activin Receptor 2B/ACVR2B Protein (Fc & His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032042 Recombinant Human THEM2/ACOT13 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032043 Recombinant Human LYPLA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032044 Recombinant Human ADAMDEC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032045 Recombinant Human NECAP2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032046 Recombinant Human Adiponectin/ADIPOQ Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032047 Recombinant Human ADPRH/ARH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032048 Recombinant Human AGER/RAGE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032049 Recombinant Human TMPRSS11B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032051 Recombinant Human ADH7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032052 Recombinant Human ALDH1A1/ALDC Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032053 Recombinant Human ALDH1A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032054 Recombinant Human AKR1C2 Protein Human E.coli
PKSH032055 Recombinant Human AKR1C3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032056 Recombinant Human AKR1C4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032057 Recombinant Human Alkaline Phosphatase/ALPL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032058 Recombinant Human Placental Alkaline Phosphatase 1/ALPP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032059 Recombinant Human AIF1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032060 Recombinant Human Alpha-Fetoprotein/AFP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032061 Recombinant Human Ameloblastin/AMBN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032063 Recombinant Human Amphiregulin/AREG Protein Human E.coli
PKSH032064 Recombinant Human APBA3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032065 Recombinant Human Angiogenin/ANG Protein Human E.coli
PKSH032067 Recombinant Human ANGPTL8/β-trophin Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032068 Recombinant Human ACE2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032069 Recombinant Human Angiotensinogen/AGT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032070 Recombinant Human ASB13 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032071 Recombinant Human Annexin A1/ANXA1 Protein Human E.coli
PKSH032072 Recombinant Human Annexin A10/ANXA10 Protein Human E.coli
PKSH032073 Recombinant Human Annexin A13/ANXA13 Protein Human E.coli
PKSH032074 Recombinant Human Annexin A2/ANXA2 Protein Human E.coli
PKSH032075 Recombinant Human Annexin A3/ANXA3 Protein Human E.coli
PKSH032076 Recombinant Human Annexin A6/ANXA6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032077 Recombinant Human Annexin A7/ANXA7 Protein Human E.coli
PKSH032078 Recombinant Human Annexin A8/ANXA8 Protein Human E.coli
PKSH032079 Recombinant Human AGR2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032080 Recombinant Human AGR3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032081 Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoAI Protein (His Tag, E. coli) Human E.coli
PKSH032082 Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoAI Protein Human E.coli
PKSH032083 Recombinant Human Apolipoprotein A2/ApoA2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032084 Recombinant Human Apolipoprotein C-II/APOC2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032085 Recombinant Human Apolipoprotein D/ApoD Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032086 Recombinant Human Apolipoprotein E/ApoE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032087 Recombinant Human Apolipoprotein H/ApoH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032089 Recombinant Human AIFM1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032090 Recombinant Human APE1/APE Protein Human E.coli
PKSH032091 Recombinant Human Arginase-1/ARG1 Protein (E.coli, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032092 Recombinant Human ASS1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032093 Recombinant Human Arylsulfatase A/ARSA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032094 Recombinant Human Astrocytic Phosphoprotein PEA-15/PEA15 Protein Human E.coli
PKSH032095 Recombinant Human SWSAP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032096 Recombinant Human ABCB5 Protein (Trx Tag) Human E.coli
PKSH032097 Recombinant Human ATG10 Protein (His&T7 Tag) Human E.coli
PKSH032098 Recombinant Human ATG3 Protein Human E.coli
PKSH032099 Recombinant Human ATG4A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032100 Recombinant Human ATG4C Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032101 Recombinant Human ATG5 Protein Human E.coli
PKSH032102 Recombinant Human Azurocidin/CAP37 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032104 Recombinant Human BTLA/CD272 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032105 Recombinant Human B4GAT1/B3GNT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032107 Recombinant Human B7-H3/CD276 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032108 Recombinant Human BPI/CAP57 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032109 Recombinant Human Survivin/BIRC5 Protein Human E.coli
PKSH032110 Recombinant Human BAX/BCL2L4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032111 Recombinant Human BCAS2/DAM1 Protein (His & T7 Tag) Human E.coli
PKSH032112 Recombinant Human CD72/Lyb-2 Protein (Trx&His) Human E.coli
PKSH032114 Recombinant Human BAG2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032116 Recombinant Human BCL-W/BCL2L2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032117 Recombinant Human Biglycan/BGN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032118 Recombinant Human BLVRA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032119 Recombinant Human BPGM Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032120 Recombinant Human BMPRIA/ALK-3 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032121 Recombinant Human BMPR2 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032122 Recombinant Human BNIP3/NIP3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032123 Recombinant Human BOC Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032124 Recombinant Human PRG2/BMPG Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032127 Recombinant Human Brain Natriuretic Peptide/BNP Protein (His & Flag Tag) Human E.coli
PKSH032129 Recombinant Human BAI3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032130 Recombinant Human BCAN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032131 Recombinant Human Bridging Integrator 2/BIN2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032132 Recombinant Human Butyrophilin 1A1/BTN1A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032133 Recombinant Human Butyrophilin 3A2/BTN3A2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032134 Recombinant Human C1qTNF1/CTRP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032136 Recombinant Human Cadherin-11/CDH11 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032137 Recombinant Human Cadherin-11/CDH11 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032138 Recombinant Human Cadherin-16/CDH16 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032139 Recombinant Human Cadherin-17/CDH17 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032140 Recombinant Human Cadherin-3/CDH3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032141 Recombinant Human Cadherin-6/CDH6 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032142 Recombinant Human Cadherin-8/CDH8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032144 Recombinant Human Calcineurin B/CNB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032145 Recombinant Human Calcitonin/CALCA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032146 Recombinant Human Calcitonin/CALCA Protein (His Tag, E. coli) Human E.coli
PKSH032147 Recombinant Human Calmegin/CLGN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032148 Recombinant Human Calmodulin/CALM1 Protein Human E.coli
PKSH032149 Recombinant Human Calnexin/CANX Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032151 Recombinant Human Calreticulin-3/CALR3 Protein Human E.coli
PKSH032154 Recombinant Human PRKAR1A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032155 Recombinant Human PKIB/PKI-β Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032156 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 1/CA1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032157 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 10/CA10 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032158 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 10/CA10 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH032159 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 13/CA13 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032160 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 14/CA14 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH032161 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 3/CA3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032162 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 4/CA4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032163 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 5B/CA5B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032164 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 7/CA7 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032165 Recombinant Human Carbonic Anhydrase 8/CA8 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032166 Recombinant Human CA11 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032167 Recombinant Human Carboxylesterase 1/CES1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032168 Recombinant Human Carboxypeptidase A1/CPA1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032169 Recombinant Human Carboxypeptidase A2/CPA2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032171 Recombinant Human Carboxypeptidase B1/CPB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032172 Recombinant Human Carboxypeptidase B2/CPB2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032173 Recombinant Human Carboxypeptidase E/CPE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032174 Recombinant Human Carboxypeptidase M/CPM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032175 Recombinant Human Cardiotrophin-1/CTF1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032176 Recombinant Human Caspase-10/CASP10 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032177 Recombinant Human Caspase-14/CASP14 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032178 Recombinant Human Cathepsin A/CTSA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032179 Recombinant Human Cathepsin B/CTSB Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032180 Recombinant Human Cathepsin D/CTSD Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032181 Recombinant Human Cathepsin E/CTSE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032182 Recombinant Human Cathepsin L/CTSL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032183 Recombinant Human Cathepsin L2/CTSL2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032186 Recombinant Human CCL11/Eotaxin Protein Human E.coli
PKSH032187 Recombinant Human CCL14/HCC-3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032188 Recombinant Human CCL16 Protein Human E.coli
PKSH032189 Recombinant Human CCL18 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032190 Recombinant Human CCL2/MCP-1 Protein Human E.coli
PKSH032192 Recombinant Human CCL24/Eotaxin-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032194 Recombinant Human Eotaxin-3/CCL26 Protein (aa 27-94) Human E.coli
PKSH032195 Recombinant Human CCL27 Protein Human E.coli
PKSH032197 Recombinant Human CCL3 Protein Human E.coli
PKSH032198 Recombinant Human CCL3L1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032200 Recombinant Human CCL5/RANTES Protein Human E.coli
PKSH032202 Recombinant Human CCL8/MCP-2 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032203 Recombinant Human CD14 Protein (aa 20-352, His Tag) Human Human Cells
PKSH032204 Recombinant Human CD160/BY55 Protein (aa 27-159, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032205 Recombinant Human ALCAM/CD166 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032206 Recombinant Human CD19/Leu-12 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032207 Recombinant Human CD200R1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032209 Recombinant Human TNFSF7/CD70 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032210 Recombinant Human CD27/TNFRSF7 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032211 Recombinant Human CD28/TP44 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032212 Recombinant Human CD3 ε/CD3E Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032213 Recombinant Human CD30/TNFRSF8 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032214 Recombinant Human CD40L/TNFSF5 Protein (Human Cells)(Active) Human Human Cells
PKSH032216 Recombinant Human CD40/TNFRSF5 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032218 Recombinant Human CD44 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032219 Recombinant Human CD44 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032220 Recombinant Human CD46 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032222 Recombinant Human CD55/DAF Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032223 Recombinant Human CD7/GP40 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032224 Recombinant Human CD79B/B29 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032225 Recombinant Human CD83/HB15 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032226 Recombinant Human CD83/HB15 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032227 Recombinant Human CD99L2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032228 Recombinant Human CD99L2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032230 Recombinant Human CD99/MIC2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032232 Recombinant Human CDK2AP2 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032234 Recombinant Human CEACAM21 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032235 Recombinant Human CEACAM3/CD66d Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032236 Recombinant Human CEACAM5/CEA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032237 Recombinant Human CEACAM5/CEA Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032238 Recombinant Human CEACAM7/CGM2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032239 Recombinant Human CEACAM8/CD66b Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032240 Recombinant Human Cerberus/CER1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032241 Recombinant Human CDNF/ARMETL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032242 Recombinant Human PRKG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032243 Recombinant Human CGREF1/CGR11 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032245 Recombinant Human Chitotriosidase/CHIT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032246 Recombinant Human CLIC1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032247 Recombinant Human CLIC2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032248 Recombinant Human CLIC3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032249 Recombinant Human CLIC5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032251 Recombinant Human Choriogonadotropin Subunit Beta 3/CGB3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032252 Recombinant Human CELA3A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032253 Recombinant Human CTRL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032254 Recombinant Human Chymotrypsinogen B/CTRB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032256 Recombinant Human CLEC10A/CD301 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032257 Recombinant Human CLEC3B/Tetranectin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032258 Recombinant Human CLEC4E/Mincel Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032260 Recombinant Human Clusterin/ApoJ Protein (aa 23-449, His Tag) Human Human Cells
PKSH032261 Recombinant Human Clusterin/ApoJ Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032262 Recombinant Human CLUL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032263 Recombinant Human Tissue Factor/CD142 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032264 Recombinant Human Coagulation Factor IX/F9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032266 Recombinant Human CCDC134 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032267 Recombinant Human COL8A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032268 Recombinant Human Collectin-11/COLEC11 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032269 Recombinant Human CD93/C1QR1 Protein (aa 24-580, His Tag) Human Human Cells
PKSH032270 Recombinant Human Complement Component C3a/C3a Protein Human E.coli
PKSH032271 Recombinant Human Complement Component C8 Gamma Chain/C8G Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032272 Recombinant Human Complement Factor B/CFB Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032273 Recombinant Human Complement Factor H/CFH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032274 Recombinant Human CFHR5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032275 Recombinant Human CFHR2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032276 Recombinant Human CTGF/CCN2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032277 Recombinant Human CTGF/CCN2 Protein Human Human Cells
PKSH032278 Recombinant Human Contactin 2/CNTN2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032279 Recombinant Human Copine-1/CPNE1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032280 Recombinant Human Corneodesmosin/CDSN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032281 Recombinant Human Cornulin/CRNN Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032282 Recombinant Human Coronin-6/CORO6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032283 Recombinant Human CRHBP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032284 Recombinant Human CXADR/CAR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032285 Recombinant Human Creatine Kinase, Muscle/CKM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032286 Recombinant Human CRTAM /CD355 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032287 Recombinant Human Cryptic/CFC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032288 Recombinant Human CTHRC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032289 Recombinant Human CX3CL1/Fractalkine Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032290 Recombinant Human CXCL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032291 Recombinant Human CXCL10 Protein Human E.coli
PKSH032292 Recombinant Human CXCL10 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032294 Recombinant Human CXCL12/SDF-1 Protein (aa19-93) Human E.coli
PKSH032296 Recombinant Human CXCL12/SDF-1 Protein (aa22-89) Human E.coli
PKSH032297 Recombinant Human CXCL12/SDF-1 Protein (aa22-93) Human E.coli
PKSH032298 Recombinant Human CXCL14 Protein Human E.coli
PKSH032300 Recombinant Human CXCL3/GRO gamma Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032302 Recombinant Human CXCL4/PF4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032303 Recombinant Human CXCL5 Protein Human E.coli
PKSH032305 Recombinant Human CXCL7/NAP-2 Protein Human E.coli
PKSH032306 Recombinant Human CXCL7/NAP-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032307 Recombinant Human CXCL9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032308 Recombinant Human Cyclin-D2/CCND2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032310 Recombinant Human CDKN2C Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032314 Recombinant Human CDKN1B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032315 Recombinant Human Cyclin-H/CCNH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032316 Recombinant Human Cyclophilin C/PPIC Protein (His&Trx Tag) Human E.coli
PKSH032317 Recombinant Human Cyclophilin E/PPIE Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032318 Recombinant Human Cyr61/CCN1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032319 Recombinant Human Cystathionine γ-Lyase/CTH Protein Human E.coli
PKSH032320 Recombinant Human Cystatin A/CSTA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032321 Recombinant Human Cystatin C/CST3 Protein (Human Cells) Human Human Cells
PKSH032322 Recombinant Human Cystatin C/CST3 Protein (E.coli) Human E.coli
PKSH032323 Recombinant Human Cystatin C/CST3 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032324 Recombinant Human Cystatin C/CST3 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH032325 Recombinant Human Cystatin 7/CST7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032326 Recombinant Human Cystatin E/CST6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032327 Recombinant Human Cystatin S/CST4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032328 Recombinant Human Cystatin SA/CST2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032329 Recombinant Human Cystatin SN/CST1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032330 Recombinant Human CDO1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032331 Recombinant Human CRISP3/SGP28 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032332 Recombinant Human CRELD2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032333 Recombinant Human Cytochrome b5 B/CYB5B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032334 Recombinant Human Cytochrome b5/CYB5A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032335 Recombinant Human UQCRH Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032336 Recombinant Human Cytochrome C/CYCS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032337 Recombinant Human Cytoglobin/CYGB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032338 Recombinant Human DYNLL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032339 Recombinant Human NCK1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032340 Recombinant Human CTLA4 Protein (Flag Tag) Human Human Cells
PKSH032341 Recombinant Human CTLA4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032342 Recombinant Human D-Amino-Acid Oxidase/DAO Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032343 Recombinant Human DCBLD2/ESDN Protein (aa 67-528, His Tag) Human Human Cells
PKSH032344 Recombinant Human DCUN1D1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032345 Recombinant Human TNFRSF25/DR3 Protein (aa 25-201, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032346 Recombinant Human DR6/TNFRSF21 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032347 Recombinant Human DMP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032348 Recombinant Human Deoxycytidine Kinase/DCK Protein (His &T7 Tag) Human E.coli
PKSH032349 Recombinant Human DHPS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032350 Recombinant Human Dermatopontin/DPT Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032351 Recombinant Human Desmin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032352 Recombinant Human Diamine Oxidase/AOC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032353 Recombinant Human DKK2 Protein (His&Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032354 Recombinant Human DKK3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032355 Recombinant Human Dihydropteridine Reductase/QDPR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032356 Recombinant Human Dipeptidase 1/DPEP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032357 Recombinant Human DPP3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032358 Recombinant Human DLG4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032359 Recombinant Human DFFA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032360 Recombinant Human DNA Polymerase β/POLB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032361 Recombinant Human POLD2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032362 Recombinant Human HSP40/DNAJB1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032363 Recombinant Human DTD1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032364 Recombinant Human dUTPase Protein Human E.coli
PKSH032365 Recombinant Human dUTPase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032366 Recombinant Human BDH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032367 Recombinant Human STUB1 Protein Human E.coli
PKSH032369 Recombinant Human EGR1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032370 Recombinant Human INSL4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032371 Recombinant Human EDIL3/Del-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032372 Recombinant Human EIF1AX Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032373 Recombinant Human 4E-BP1/EIF4EBP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032374 Recombinant Human EIF4EBP2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032375 Recombinant Human PI3/Elafin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032377 Recombinant Human CD147/Basigin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032379 Recombinant Human Endoglin/CD105 Protein (His&Trx Tag) Human E.coli
PKSH032380 Recombinant Human ESAM Protein (aa 30-247, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032381 Recombinant Human EDF1/MBF1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032382 Recombinant Human EpCAM/TROP-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032383 Recombinant Human EpCAM/TROP-1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032384 Recombinant Human EphA2 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032385 Recombinant Human EphA4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032388 Recombinant Human Ephrin-A1/EFNA1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032389 Recombinant Human Ephrin-A1/EFNA1 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032390 Recombinant Human Ephrin-A3/EFNA3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032391 Recombinant Human Ephrin-A4/EFNA4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032392 Recombinant Human Ephrin-A4/EFNA4 Protein (Fc & His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032393 Recombinant Human Ephrin-A5/EFNA5 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032394 Recombinant Human Ephrin-B1/EFNB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032395 Recombinant Human Ephrin-B2/EFNB2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032396 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (aa 25-30Gly&aa298-645, Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032397 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032398 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (aa 25-645, Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032399 Recombinant Human ERP44 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032400 Recombinant Human MAN1B1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032401 Recombinant Human ERO1A/ERO1L Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032402 Recombinant Human ERMAP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032403 Recombinant Human E-Selectin/SELE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032404 Recombinant Human Esterase D/ESD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032405 Recombinant Human Estrogen Receptor α/ER alpha Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032406 Recombinant Human Estrogen Receptor β/ER beta Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032407 Recombinant Human SELENOI/EPT1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032408 Recombinant Human ETS1/EWSR2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032409 Recombinant Human EIF1B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032410 Recombinant Human EIF4E Protein Human E.coli
PKSH032411 Recombinant Human EIF5A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032412 Recombinant Human GFER Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032413 Recombinant Human FAS/TNFRSF6 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032414 Recombinant Human L-FABP/FABP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032415 Recombinant Human BLBP/FABP7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032417 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032418 Recombinant Human CD32a/FCGR2A Protein (H131, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032419 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032420 Recombinant Human CD16a/FCGR3A Protein (His Tag,Val176Phe) Human Human Cells
PKSH032421 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032422 Recombinant Human FcRn & B2M Heterodimer Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032423 Recombinant Human FTH Protein Human E.coli
PKSH032424 Recombinant Human FTH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032425 Recombinant Human Fetuin-A/AHSG Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032426 Recombinant Human Fetuin-B/FETUB Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032427 Recombinant Human FGFR5/FGFRL1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032428 Recombinant Human FIBP Protein Human E.coli
PKSH032430 Recombinant Human FGF-1/FGFa Protein Human E.coli
PKSH032431 Recombinant Human FGF-1/FGFa Protein (Active) Human E.coli
PKSH032432 Recombinant Human FGF-10/FGF10 Protein Human E.coli
PKSH032433 Recombinant Human FGF-12/FGF12 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032434 Recombinant Human FGF-17 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032435 Recombinant Human FGF-17 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032436 Recombinant Human FGF-19/FGF9 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032437 Recombinant Human FGF-2/FGFb Protein (aa 132-288)(Active) Human E.coli
PKSH032438 Recombinant Human FGF-2/FGFb Protein (aa 134-288)(Active) Human E.coli
PKSH032439 Recombinant Human FGF-2/FGFb Protein (aa 143-288)(Active) Human E.coli
PKSH032440 Recombinant Human FGF21 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032442 Recombinant Human FGF-4/FGF4 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032444 Recombinant Human FGF-7/KGF Protein (Active) Human E.coli
PKSH032445 Recombinant Human FGF-7/KGF Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032448 Recombinant Human FGF-8F Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032449 Recombinant Human FGF-9/FGF9 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032450 Recombinant Human Fibronectin/FN Protein (Active) Human E.coli
PKSH032451 Recombinant Human Flap Endonuclease 1/FEN1 Protein Human E.coli
PKSH032452 Recombinant Human FLT3LG/Flt3 Ligand Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032453 Recombinant Human FSH Protein (Flag & His Tag) Human Human Cells
PKSH032454 Recombinant Human FSTL1 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032455 Recombinant Human FSTL1 Protein (His Tag, E. coli)(Active) Human E.coli
PKSH032456 Recombinant Human Follitropin Subunit β/FSHB Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032457 Recombinant Human Interleukin-13/IL-13 Protein (Fc Tag)(Active) Human HEK293 Cells
PKSH032458 Recombinant Human Insulin Protein (Active) Human Yeast
PKSH032459 Recombinant Human PFKFB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032460 Recombinant Human ALDOA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032461 Recombinant Human ALDOC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032462 Recombinant Human Fumarase/FH Protein Human E.coli
PKSH032463 Recombinant Human Fumarylacetoacetase/FAH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032464 Recombinant Human GABARAPL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032465 Recombinant Human GABA Protein (His & FcTag) Human E.coli
PKSH032466 Recombinant Human GABA Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032467 Recombinant Human GADD45β/GADD45B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032468 Recombinant Human GADD45γ/GADD45G Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032469 Recombinant Human GALM Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032470 Recombinant Human Galectin 9/LGALS9 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032471 Recombinant Human Galectin-1/LGALS1 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032472 Recombinant Human Galectin-14/LGALS14 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032473 Recombinant Human Galectin-3/LGALS3 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032474 Recombinant Human Galectin-3/LGALS3 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032475 Recombinant Human Galectin-7/LGALS7 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032476 Recombinant Human Galectin-8/LGALS8 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032477 Recombinant Human LGALSL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032478 Recombinant Human GALNTL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032479 Recombinant Human Gankyrin/PSDM10 Protein Human E.coli
PKSH032480 Recombinant Human Gastric Lipase/LIPF Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032481 Recombinant Human GFRA1/GDNFRA Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032482 Recombinant Human GFRRA2 Protein ((Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032483 Recombinant Human TSTA3/SDR4E1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032484 Recombinant Human GGPS1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032485 Recombinant Human GITRL/TNFSF18 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032486 Recombinant Human GITR/TNFRSF18 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032487 Recombinant Human GMFB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032488 Recombinant Human GDNF Protein (Active) Human E.coli
PKSH032490 Recombinant Human GFAP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032491 Recombinant Human Glucagon/GCG Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032492 Recombinant Human G6PD Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032493 Recombinant Human GOT1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032494 Recombinant Human GLUL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032495 Recombinant Human GCDH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032496 Recombinant Human GSTP1 Protein Human E.coli
PKSH032497 Recombinant Human GSS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032498 Recombinant Human GNMT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032501 Recombinant Human Glypican-1/GPC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032502 Recombinant Human GM-CSF/CSF2 Protein (His Tag, Cells)(Active) Human Human Cells
PKSH032504 Recombinant Human GM-CSF/CSF2 Protein (P.pastoris)(Active) Human P. pastoris
PKSH032505 Recombinant Human GPD1/GDP-C Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032506 Recombinant Human Grancalcin/GCA Protein Human E.coli
PKSH032507 Recombinant Human Grancalcin/GCA Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032509 Recombinant Human PLA2G16 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032510 Recombinant Human Growth Arrest-Specific Protein 7/GAS7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032511 Recombinant Human GDF11/BMP-11 Protein Human Human Cells
PKSH032512 Recombinant Human GRB2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032513 Recombinant Human GH1/Growth hormone 1 Protein Human E.coli
PKSH032514 Recombinant Human Somatoliberin/GHRH Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032515 Recombinant Human GAMT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032517 Recombinant Human Haptoglobin/Zonulin Protein (aa 19-160&aa 162-406, His Tag) Human Human Cells
PKSH032518 Recombinant Human Haptoglobin/Zonulin Protein (aa 145-406, His Tag) Human E.coli
PKSH032519 Recombinant Human HDGFRP3/HDGFL3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032520 Recombinant Human HDHD2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032521 Recombinant Human HSF2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032522 Recombinant Human HSPB11 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032523 Recombinant Human HSPB2/MKBP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032524 Recombinant Human HSPB7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032525 Recombinant Human HSPB8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032526 Recombinant Human RIDA/HRSP12 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032527 Recombinant Human HCLS1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032528 Recombinant Human HPGDS/GSTS Protein Human E.coli
PKSH032529 Recombinant Human HO-1/HMOX1 Protein Human E.coli
PKSH032530 Recombinant Human HBA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032531 Recombinant Human HBAZ Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032532 Recombinant Human HBQ1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032533 Recombinant Human HBEGF Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032534 Recombinant Human HEPACAM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032535 Recombinant Human HGFR/c-MET Protein (aa 25-932, His Tag) Human Human Cells
PKSH032536 Recombinant Human HGFR/c-MET Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032537 Recombinant Human HGFR/c-MET Protein (aa 25-519, His Tag) Human Human Cells
PKSH032538 Recombinant Human HGF Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032539 Recombinant Human HDGF Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032540 Recombinant Human Hepcidin/HAMP Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032542 Recombinant Human HGPRT/HPRT1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032543 Recombinant Human HMGB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032544 Recombinant Human HMGB1 Protein (MARI Tag) Human E.coli
PKSH032545 Recombinant Human HMGB2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032546 Recombinant Human HMGB3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032547 Recombinant Human HPCAL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032548 Recombinant Human Histatin-3/HTN3 Protein Human E.coli
PKSH032549 Recombinant Human ASF1A Protein (His&T7 Tag) Human E.coli
PKSH032552 Recombinant Human Hyaluronidase-1/HYAL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032553 Recombinant Human ORP150/HSP12A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032554 Recombinant Human IA2/PTPRN Protein (aa 576-950, His Tag) Human E.coli
PKSH032555 Recombinant Human IA2/PTPRN Protein (aa 607-Asn686 & aa 795-888, His Tag) Human E.coli
PKSH032556 Recombinant Human IA2/PTPRN Protein (aa 687-979, His Tag) Human E.coli
PKSH032557 Recombinant Human IGF2BP2 Protein (His Tag, N-T7 Tag) Human E.coli
PKSH032558 Recombinant Human IgG1 Fc Protein (Active) Human Human Cells
PKSH032559 Recombinant Human IL-1RAcP/IL1R3 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032560 Recombinant Human IL1R1/CD121a Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032561 Recombinant Human IL1R2/CD121b Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032562 Recombinant Human IL-1RL2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032563 Recombinant Human IL-1RL2 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032564 Recombinant Human IL10RB/IL10R2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032566 Recombinant Human IL15RA/IL-15RA Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032567 Recombinant Human IL15RA&IL15 Fusion Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032568 Recombinant Human IL18RAP/IL1R7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032570 Recombinant Human IL2Ra/CD25 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032571 Recombinant Human IL-2RB/CD122 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032572 Recombinant Human IL-2RB/CD122 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032573 Recombinant Human IL2RG/CD132 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032574 Recombinant Human IL-20RB Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032575 Recombinant Human IL-20RA/IL-20R1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032576 Recombinant Human IL-20RA/IL-20R1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032577 Recombinant Human IL-22BP/IL-22RA2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032578 Recombinant Human IL-23 Recetor/IL-23R Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032579 Recombinant Human IL-23 Recetor/IL-23R Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032581 Recombinant Human PGRL/IGSF8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032582 Recombinant Human CD89/FCAR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032583 Recombinant Human KPNB1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032584 Recombinant Human IDO1/IDO Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032586 Recombinant Human Inhibin β C Chain/INHBC Protein (aa 19-352, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032587 Recombinant Human Inhibin β C Chain/INHBC Protein (aa 237-352, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032588 Recombinant Human ITPase/ITPA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032590 Recombinant Human IMP1/IMPA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032591 Recombinant Human IMPA2/IMPase 2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032592 Recombinant Human INPP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032593 Recombinant Human IDE/Insulysin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032594 Recombinant Human IGF-1/IGF1 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032595 Recombinant Human IGF-1/IGF1 Protein (aa 52-118)(Active) Human E.coli
PKSH032596 Recombinant Human IGF-II/IGF2 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032597 Recombinant Human IGFBP-4/IGFBP4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032598 Recombinant Human IGFBP-5/IGFBP5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032599 Recombinant Human ITM2B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032600 Recombinant Human ITGA5 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032601 Recombinant Human ICAM-1/CD54 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032602 Recombinant Human Interferon Lambda-2/IL-28A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032603 Recombinant Human IRF5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032604 Recombinant Human IFNAR1/IFNAR Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032605 Recombinant Human IFNAR2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032606 Recombinant Human IFNAR2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032607 Recombinant Human Interferon α-1/IFNA1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032608 Recombinant Human IFNα2b/IFNA2 Protein (Lys46) Human E.coli
PKSH032610 Recombinant Human Interferon α-6/IFNA6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032611 Recombinant Human Interferon γ/IFNG Protein Human Human Cells
PKSH032612 Recombinant Human Interferon γ/IFNG Protein Human E.coli
PKSH032613 Recombinant Human Interferon ω-1/IFNW1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032617 Recombinant Human Interleukin-13/IL-13 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032618 Recombinant Human Interleukin-16/IL-16 Protein Human E.coli
PKSH032619 Recombinant Human IL-17A&IL-17F Heterodimer Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032620 Recombinant Human Interleukin-17A/IL-17A Protein (Active) Human E.coli
PKSH032621 Recombinant Human Interleukin-17A/IL-17A Protein (Human Cells, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032622 Recombinant Human Interleukin-17F/IL-17F Protein (Active) Human E.coli
PKSH032623 Recombinant Human Interleukin-17F/IL-17F Protein Human Human Cells
PKSH032624 Recombinant Human Interleukin-17F/IL-17F Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032625 Recombinant Human Interleukin-18/IL-18 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032626 Recombinant Human IL18BP Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032628 Recombinant Human IL-1 beta/IL1B Protein Human E.coli
PKSH032629 Recombinant Human Interleukin-2/IL-2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032630 Recombinant Human Interleukin-20/IL-20 Protein Human E.coli
PKSH032631 Recombinant Human Interleukin-21/IL-21 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032632 Recombinant Human Interleukin-22/IL-22 Protein (C-hIgG2 Fc)(Active) Human Human Cells
PKSH032633 Recombinant Human Interleukin-22/IL-22 Protein (C-hIgG4 Fc) Human Human Cells
PKSH032634 Recombinant Human Interleukin-25/IL-25 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032635 Recombinant Human MYDGF Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032637 Recombinant Human IFN-λ3/IL-28B Protein (Human Cells, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032638 Recombinant Human Interleukin-3/IL-3 Protein (Human Cells, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032639 Recombinant Human Interleukin-3/IL-3 Protein (E.coli, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032640 Recombinant Human Interleukin-31/IL-31 Protein Human E.coli
PKSH032642 Recombinant Human Interleukin-33/IL-33 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032644 Recombinant Human IL36G/IL1F9 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032647 Recombinant Human IL4RA/CD124 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032648 Recombinant Human IL4RA/CD124 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032649 Recombinant Human Interleukin-4/IL-4 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032650 Recombinant Human Interleukin-4/IL-4 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032651 Recombinant Human IL5RA/IL-5 Rα Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032652 Recombinant Human IL5RA/IL-5 Rα Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032653 Recombinant Human Interleukin-5/IL-5 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032654 Recombinant Human Interleukin-7/IL-7 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032655 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032656 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (aa 28-99) Human E.coli
PKSH032657 Recombinant Human Interleukin-9/IL-9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032658 Recombinant Human ITIH3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032659 Recombinant Human IDH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032660 Recombinant Human IDH1 Protein (R132H, C-8His) Human E.coli
PKSH032661 Recombinant Human IPPI2/IDI2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032662 Recombinant Human JAM-B/CD322 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032663 Recombinant Human JAM-B/CD322 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032664 Recombinant Human Kallikrein 1/KLK1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032665 Recombinant Human Kallikrein 10/KLK10 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032666 Recombinant Human Kallikrein 2/KLK2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032667 Recombinant Human Kallikrein 4/KLK4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032668 Recombinant Human Kallikrein 5/KLK5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032669 Recombinant Human KLK-8/Kallikrein-8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032670 Recombinant Human KPNA2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032671 Recombinant Human KEL/CD238 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032672 Recombinant Human Ketohexokinase/KHK Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032673 Recombinant Human Arginase-2/ARG2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032674 Recombinant Human KIR2DL3/NKAT2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032675 Recombinant Human KIR2DL4/CD158D Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032676 Recombinant Human KLRB1/CD161 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032677 Recombinant Human KLF6 Protein Human E.coli
PKSH032678 Recombinant Human Lacritin/LACRT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032679 Recombinant Human Lactotransferrin/LTF Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032680 Recombinant Human LAIR1 Protein (aa 22-163, His Tag) Human Human Cells
PKSH032681 Recombinant Human LAIR2/CD306 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032682 Recombinant Human LAMP1/CD107a Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032683 Recombinant Human LAMP1/CD107a Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032684 Recombinant Human LAMP2/CD107b Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032685 Recombinant Human LCAT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032686 Recombinant Human LEFTY2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032687 Recombinant Human Legumain/LGMN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032688 Recombinant Human Leptin Protein (Active) Human E.coli
PKSH032690 Recombinant Human LRRN2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032691 Recombinant Human LRRC25 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032692 Recombinant Human LRRC3B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032693 Recombinant Human LRG1 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032694 Recombinant Human LIF Protein (E.coli)(Active) Human E.coli
PKSH032695 Recombinant Human SERPINB1/PI2 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032696 Recombinant Human LILRA2/ILT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032697 Recombinant Human ILT6/LILRA3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032698 Recombinant Human LILRB2/CD85d Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032699 Recombinant Human CD300a/LMIR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032700 Recombinant Human CD300a/LMIR1 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032701 Recombinant Human LMIR2/CD300C Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032702 Recombinant Human LMIR2/CD300C Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032703 Recombinant Human CD47/IAP Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032704 Recombinant Human LTA4H Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032705 Recombinant Human INSL3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032706 Recombinant Human LMCD1/Dyxin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032707 Recombinant Human LAT2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032708 Recombinant Human LDH-A/LDHA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032709 Recombinant Human LDH-B/LDHB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032710 Recombinant Human LRP12 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032711 Recombinant Human LDLR Protein (His Tag/AVI) Human Human Cells
PKSH032712 Recombinant Human LR3-IGF-1 Protein (MG)(Active) Human E.coli
PKSH032713 Recombinant Human Lumican/LUM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032714 Recombinant Human DCXR Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032715 Recombinant Human LY6H Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032716 Recombinant Human LCP2 Protein (His Tag, N-T7 Tag) Human E.coli
PKSH032717 Recombinant Human Lymphotactin/XCL1 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH032718 Recombinant Human LTBR/TNFRSF3 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032719 Recombinant Human LTBR/TNFRSF3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032720 Recombinant Human KARS Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032721 Recombinant Human PRCP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032722 Recombinant Human Lysozyme C/LYZ Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032723 Recombinant Human LYG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032725 Recombinant Human LYVE1/HAR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032726 Recombinant Human CSF1R/CD115 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032727 Recombinant Human MIF Protein Human E.coli
PKSH032728 Recombinant Human MDP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032730 Recombinant Human MDH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032731 Recombinant Human MDH2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032732 Recombinant Human MAA/GSTZ1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032733 Recombinant Human EPDR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032734 Recombinant Human MANF/ARMET Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032735 Recombinant Human MASP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032736 Recombinant Human MBL2/MBL/COLEC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032737 Recombinant Human MGAT2/GlcNAc-TII Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032738 Recombinant Human MANSC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032739 Recombinant Human MBIP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032740 Recombinant Human MMP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032741 Recombinant Human M-CSF/CSF1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032742 Recombinant Human LAMTOR3/MP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032743 Recombinant Human MIA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032744 Recombinant Human VAP-1/AOC3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032745 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (aa 296-598, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032746 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (aa 37-286, His Tag) Human Human Cells
PKSH032747 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (aa 37-286, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032749 Recombinant Human MAP1D Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032750 Recombinant Human METAP2 Protein (His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH032751 Recombinant Human MECP2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032752 Recombinant Human MCEE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032753 Recombinant Human MICA Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032754 Recombinant Human MFAP4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032755 Recombinant Human MAP1LC3A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032756 Recombinant Human Tau-F Protein Human E.coli
PKSH032757 Recombinant Human Tau-D Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032758 Recombinant Human Mitochondrial Fission 1 Protein/FIS1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032759 Recombinant Human MOB1A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032760 Recombinant Human MOB4/MOBKL3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032761 Recombinant Human MORF4L2/MRGX Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032762 Recombinant Human SMAD2 Protein (His & Flag Tag) Human E.coli
PKSH032763 Recombinant Human SMAD3 Protein (His & Flag Tag) Human E.coli
PKSH032764 Recombinant Human Motilin/MLN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032765 Recombinant Human Mucin-1/MUC-1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032766 Recombinant Human Mucin-15/MUC15 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032767 Recombinant Human MINPP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032768 Recombinant Human MOG Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH032769 Recombinant Human MOG Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH032770 Recombinant Human Myelin Protein P0/MPZ Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032771 Recombinant Human MPZL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032772 Recombinant Human MAG/Siglec-4a Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032773 Recombinant Human Myeloperoxidase/MPO Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032776 Recombinant Human Myozenin-2/MYOZ2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032777 Recombinant Human GALK2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032778 Recombinant Human GALNT7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032779 Recombinant Human GNS Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032780 Recombinant Human NANS/SAS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032781 Recombinant Human ACY3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032782 Recombinant Human NAD Kinase/NADK Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032783 Recombinant Human NCR1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032784 Recombinant Human 2B4/CD244 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032785 Recombinant Human KLRD1/CD94 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032786 Recombinant Human NCR3/NKp30 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032787 Recombinant Human NCR3/NKp30 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032789 Recombinant Human Nectin-3/PVRL3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032790 Recombinant Human Nectin-4/NECTIN4 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032791 Recombinant Human NEDD8 Protein (His Tag, SUMO Tag) Human E.coli
PKSH032792 Recombinant Human Netrin-G1/NTNG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032793 Recombinant Human NCAM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032794 Recombinant Human Neurexophilin-1/NXPH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032795 Recombinant Human NRN1L Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032796 Recombinant Human Neurocalcin-δ/NCALD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032797 Recombinant Human NLGN4X Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032798 Recombinant Human Neuroligin 1/NLGN1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032799 Recombinant Human CHRNB3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032801 Recombinant Human Neuroplastin/NPTN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032802 Recombinant Human Neurotrimin/NTM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032803 Recombinant Human Neurotrophin-3/NTF3 Protein (Active) Human E.coli
PKSH032804 Recombinant Human Neurturin/NRTN Protein Human E.coli
PKSH032805 Recombinant Human Neutrophil Cytosol Factor 1/NCF1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032806 Recombinant Human NGAL/Lipocalin-2 Protein (His Tag, Human Cells) Human Human Cells
PKSH032807 Recombinant Human NGAL/Lipocalin-2 Protein (His Tag, E.coli) Human E.coli
PKSH032809 Recombinant Human N-Glycosylase/OGG1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032810 Recombinant Human SNU13 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032811 Recombinant Human NIP7/KD93 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032812 Recombinant Human NKG2A & CD94 Heterodimer Protein (His & Flag Tag) Human Human Cells
PKSH032813 Recombinant Human CD159a/KLRC1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032814 Recombinant Human NKG2DL/ULBP-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032815 Recombinant Human NKG2DL/ULBP-1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032816 Recombinant Human ULBP2/N2DL-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032817 Recombinant Human ULBP2/N2DL-2 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032818 Recombinant Human NDRG1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032820 Recombinant Human NgR3/RTN4RL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032822 Recombinant Human NPDC-1/NPDC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032823 Recombinant Human SGSH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032824 Recombinant Human NFYA Protein Human E.coli
PKSH032825 Recombinant Human NFYA Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032827 Recombinant Human NOL3 Protein Human E.coli
PKSH032828 Recombinant Human NOL3 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032829 Recombinant Human NHP2/NOLA2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032830 Recombinant Human NME1/NDKA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032832 Recombinant Human OBFC1/STN1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032833 Recombinant Human Intelectin-1/ITLN1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032834 Recombinant Human Oncomodulin-1/OCM Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032836 Recombinant Human OSMR/IL31RB Protein (aa 28-739, His Tag) Human Human Cells
PKSH032837 Recombinant Human ODC1 Protein (His & T7 Tag) Human E.coli
PKSH032838 Recombinant Human Osteocrin/OSTN Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032839 Recombinant Human Osteonectin/SPARC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032840 Recombinant Human OX-2/MOX1/CD200 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032841 Recombinant Human OX-2/MOX1/CD200 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032842 Recombinant Human TNFSF4/OX40L Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032843 Recombinant Human OX40/TNFRSF4 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032844 Recombinant Human OX40/TNFRSF4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032845 Recombinant Human PACSIN1/Syndapin-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032846 Recombinant Human PACSIN2/Syndapin-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032847 Recombinant Human PAFAH1B2/PAFAHB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032848 Recombinant Human PPT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032849 Recombinant Human PNLIPRP1/PLRP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032850 Recombinant Human Galactolipase/PLRP2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032851 Recombinant Human PPY Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032852 Recombinant Human PAPS Synthase 1/PAPSS1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032853 Recombinant Human PTH1R Protein (Gly49, His Tag) Human Human Cells
PKSH032854 Recombinant Human Parathyroid Hormone/PTH Protein (1-84) Human E.coli
PKSH032857 Recombinant Human PYM1/WIBG Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032858 Recombinant Human Parvalbumin Alpha/PVALB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032859 Recombinant Human Parvulin-14/PIN4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032860 Recombinant Human PBLD/MAWBP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032861 Recombinant Human PD-1/PDCD1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032862 Recombinant Human PD-1/PDCD1 Protein (C93S Mutant, His Tag) Human Human Cells
PKSH032864 Recombinant Human PD-1/PDCD1 Protein (mFc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032865 Recombinant Human PDCD10/TFAR15 Protein Human E.coli
PKSH032866 Recombinant Human PDCD4/H731 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032867 Recombinant Human PDCD5/TFAR19 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032868 Recombinant Human PDAP1/PAP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032870 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (Flag Tag) Human Human Cells
PKSH032871 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH032872 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032873 Recombinant Human Peptidase D/PEPD Protein Human E.coli
PKSH032874 Recombinant Human Cyclophilin D/PPID Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032875 Recombinant Human FKBP2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032876 Recombinant Human FKBP3/FKBP25 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032877 Recombinant Human FKBP4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032878 Recombinant Human PPIase/FKBP7 Protein (aa 24-222, His Tag) Human Human Cells
PKSH032879 Recombinant Human PPIH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032880 Recombinant Human Periostin/OSF-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032881 Recombinant Human Peroxiredoxin 1/PRDX1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032882 Recombinant Human Peroxiredoxin-3/PRDX3 Protein Human E.coli
PKSH032884 Recombinant Human Peroxiredoxin-4/PRDX4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032885 Recombinant Human Peroxiredoxin 5/PRDX5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032887 Recombinant Human PHLDA2/BWR1C Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032888 Recombinant Human PIP4K2A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032889 Recombinant Human PITPNA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032890 Recombinant Human PFK1/PFKM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032891 Recombinant Human PGM2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032892 Recombinant Human PGK1/PGKA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032893 Recombinant Human PMM1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032894 Recombinant Human PMM2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032895 Recombinant Human Phosphomevalonate Kinase/PMVK Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032896 Recombinant Human PPCDC Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032897 Recombinant Human PSPH Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032898 Recombinant Human PIK3IP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032899 Recombinant Human PLA2G1B/PLA2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032900 Recombinant Human Placental Lactogen/CSH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032901 Recombinant Human Plasma Kallikrein/KLKB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032902 Recombinant Human CD31/PECAM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032903 Recombinant Human B7-H5/Gi24/VSIR Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032904 Recombinant Human PDGF-AA Protein (Active) Human E.coli
PKSH032905 Recombinant Human PDGF-AA Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032906 Recombinant Human PDGF-BB Protein (Active) Human E.coli
PKSH032907 Recombinant Human PDGFRB/CD140b Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032908 Recombinant Human TEM7/PLXDC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032909 Recombinant Human Podoplanin/PDPN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032910 Recombinant Human Podoplanin/PDPN Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032912 Recombinant Human CD111/Nectin-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032913 Recombinant Human CD112/Nectin-2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032914 Recombinant Human PIGR Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032915 Recombinant Human GALNT3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032916 Recombinant Human Polyubiquitin-B/UBB Protein (GST&His Tag) Human E.coli
PKSH032917 Recombinant Human POMGNT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032918 Recombinant Human HMBS Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032919 Recombinant Human PRADC1/PAP21 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032920 Recombinant Human Protein δ Homolog 1/DLK1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032921 Recombinant Human PFDN2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032922 Recombinant Human PFDN4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032923 Recombinant Human PSG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032924 Recombinant Human PSG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032925 Recombinant Human PSG3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032926 Recombinant Human PSG5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032927 Recombinant Human PSG9/PSBG9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032928 Recombinant Human PRND Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032929 Recombinant Human PRL-2/PTP4A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032930 Recombinant Human Prolactin/PRL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032931 Recombinant Human CPVL/VCP-Like Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032934 Recombinant Human Proenkephalin-A/PENK Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032935 Recombinant Human Profilin-2/PFN2 Protein Human E.coli
PKSH032936 Recombinant Human Progonadoliberin-2/GNRH2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032937 Recombinant Human PRAP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032939 Recombinant Human Pro-Neuregulin-1/NRG1-‑β1 Protein (aa 2-246) Human E.coli
PKSH032940 Recombinant Human Pro-Neuregulin-1/NRG1-‑β1 Protein (aa 1-246, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032941 Recombinant Human Pro-Neuregulin-1/NRG1‑β1 Protein (aa 177-241) Human E.coli
PKSH032942 Recombinant Human Pro-Neuregulin-1/NRG1‑β1 Protein (aa 176-246) Human E.coli
PKSH032943 Recombinant Human Pro-Neuropeptide Y/NPY Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032944 Recombinant Human PCSK9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032945 Recombinant Human PCSK9 Protein (His Tag/HA/AVI) Human Human Cells
PKSH032946 Recombinant Human PCSK9 Protein (AVI Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH032947 Recombinant Human PCSK9 Protein (D374Y, His Tag) Human Human Cells
PKSH032948 Recombinant Human PSA/KLK3 Protein (aa 18-261, His Tag) Human Human Cells
PKSH032949 Recombinant Human PSA/KLK3 Protein (aa 25-261, His Tag) Human Human Cells
PKSH032950 Recombinant Human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032951 Recombinant Human Protachykinin-1/TAC1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032952 Recombinant Human Protamine-2/PRM2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032954 Recombinant Human CUTA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032955 Recombinant Human ERP57/PDIA3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032956 Recombinant Human ERP72/PDIA4 Protein (aa 21-645, His Tag) Human Human Cells
PKSH032957 Recombinant Human PDIA5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032958 Recombinant Human PDIA6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032959 Recombinant Human PDILT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032961 Recombinant Human FAM19A4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032962 Recombinant Human FAM3C Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032963 Recombinant Human FAM3D Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032964 Recombinant Human PKC epsilon/PKCE Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032966 Recombinant Human WDYHV1/NTAQ1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032967 Recombinant Human PPP1R14A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032968 Recombinant Human PPP1R1A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032969 Recombinant Human PPP1CC Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032970 Recombinant Human PPM1G/PP2C-gamma Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032971 Recombinant Human SCO1/SCOD1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH032973 Recombinant Human PADI4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032974 Recombinant Human Proteinase 3/PRTN3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032975 Recombinant Human PTPN6/SH-PTP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032976 Recombinant Human Proteoglycan 3/PRG3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032977 Recombinant Human Protocadherin-1/PCDH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032978 Recombinant Human Protocadherin-10/PCDH10 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032979 Recombinant Human Protocadherin-10/PCDH10 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032980 Recombinant Human PRV1/CD177 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032981 Recombinant Human PCBD1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032982 Recombinant Human SFTPD/SP-D Protein (Glu22Gly, His Tag) Human Human Cells
PKSH032984 Recombinant Human PKLR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032985 Recombinant Human QPRT/QPRTase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH032986 Recombinant Human RANKL/TNFSF11 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH032987 Recombinant Human RANK/TNFRSF11A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032988 Recombinant Human HER2/ErbB2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032989 Recombinant Human HER2/ErbB2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032990 Recombinant Human REG3G/PAP-1B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032991 Recombinant Human REG4/RELP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032992 Recombinant Human Resistin Protein (aa 19-108, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH032993 Recombinant Human Retbindin/RTBDN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032994 Recombinant Human RARRES2/TIG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH032995 Recombinant Human RBP7 Protein Human E.coli
PKSH032996 Recombinant Human Retinol-Binding Protein 1/RBP1 Protein Human E.coli
PKSH032997 Recombinant Human Retinol-Binding Protein 2/RBP2 Protein Human E.coli
PKSH032998 Recombinant Human RBP3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033000 Recombinant Human RBP5 Protein Human E.coli
PKSH033002 Recombinant Human Ribonuclease 3/RNASE3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033003 Recombinant Human Ribonuclease K6/RNASE6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033004 Recombinant Human Ribonuclease A/RNASE1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033005 Recombinant Human PRPS2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033007 Recombinant Human R-Spondin 1/RSPO1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033008 Recombinant Human S100A8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033009 Recombinant Human S100P/S100E Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033010 Recombinant Human Sclerostin/SOST Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033013 Recombinant Human Secretogranin-2/SCG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033014 Recombinant Human Sedoheptulokinase/SHPK Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033015 Recombinant Human SCLY Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033016 Recombinant Human SEPHS1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033017 Recombinant Human Semaphorin 3C/SEMA3C Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033018 Recombinant Human Semaphorin 4G/SEMA4G Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033020 Recombinant Human SEMA4B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033021 Recombinant Human SEMA4B Protein (His & Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033022 Recombinant Human Semaphorin 4D/SEMA4D Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033023 Recombinant Human Semaphorin 4D/SEMA4D Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033024 Recombinant Human Semaphorin 5A/SEMA5A Protein (aa 23-765, His Tag) Human Human Cells
PKSH033025 Recombinant Human Semenogelin-1/SEMG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033026 Recombinant Human SENP2 Protein (His Tag, SUMO Tag) Human E.coli
PKSH033027 Recombinant Human SENP7 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033028 Recombinant Human SENP8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033029 Recombinant Human SHMT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033030 Recombinant Human SerpinA1/A1AT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033031 Recombinant Human SerpinA10/SERPINA10 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033032 Recombinant Human SerpinA3/AACT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033033 Recombinant Human SerpinA4/SERPINA4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033034 Recombinant Human SerpinA5/SERPINA5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033037 Recombinant Human SerpinB12/SERPINB12 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033038 Recombinant Human SerpinB3/SCCA1 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033039 Recombinant Human SerpinB5/SERPINB5 Protein Human E.coli
PKSH033040 Recombinant Human SerpinB6/PI-6 Protein (His&Trx Tag) Human E.coli
PKSH033041 Recombinant Human SerpinE1/PAI-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033042 Recombinant Human SerpinF1/PEDF Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033043 Recombinant Human SerpinG1/C1IN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033044 Recombinant Human SerpinH1/SERPINH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033045 Recombinant Human SerpinI2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033046 Recombinant Human SPINK1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033047 Recombinant Human SSPINK7/ECG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033048 Recombinant Human Serum Albumin/HSA Protein (His Tag) Human P.Pichia
PKSH033049 Recombinant Human Serum Amyloid A1/SAA1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033050 Recombinant Human APCS/SAP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033051 Recombinant Human SGTA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033053 Recombinant Human SIAE Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033054 Recombinant Human SIGLEC3/CD33 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH033055 Recombinant Human SIGLEC9/CD329 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033056 Recombinant Human Sialidase-1/NEU-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033057 Recombinant Human STAT3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033058 Recombinant Human STAT5B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033061 Recombinant Human CD172a/SIRPA Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033062 Recombinant Human SLAMF5/CD84 Protein (aa 22-220, His Tag) Human Human Cells
PKSH033063 Recombinant Human SLAMF6/Ly108 Protein (aa 22-225, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033064 Recombinant Human SLAMF8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033065 Recombinant Human SMAD1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033066 Recombinant Human SMAD4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033067 Recombinant Human SUMO2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033068 Recombinant Human SUMO3/SMT3A Protein Human E.coli
PKSH033069 Recombinant Human SUMO3/SMT3A Protein (aa 2-92, His Tag) Human Human Cells
PKSH033070 Recombinant Human SUMO3/SMT3A Protein (aa 1-103, His Tag) Human E.coli
PKSH033071 Recombinant Human SOD2/Mn-SOD Protein (His Tag, Human Cells) Human Human Cells
PKSH033072 Recombinant Human SOD2/Mn-SOD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033074 Recombinant Human SORD Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033075 Recombinant Human SPESP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033076 Recombinant Human Spondin 2/SPON2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033078 Recombinant Human ST6GALNAC2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033079 Recombinant Human STMN1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033080 Recombinant Human SCF/c-Kit Ligand Protein (Active) Human E.coli
PKSH033081 Recombinant Human SCF/c-Kit Ligand Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033082 Recombinant Human SOAT2/ACAT2 Protein (His&Trx Tag) Human E.coli
PKSH033084 Recombinant Human SUMF1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033085 Recombinant Human SULT1A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033086 Recombinant Human SULT1C2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033087 Recombinant Human Sulfotransferase 4A1/SULT4A1 Protein Human E.coli
PKSH033088 Recombinant Human Sulfotransferase/SULT1C4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033089 Recombinant Human YKT6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033090 Recombinant Human Syndecan-1/SDC1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033091 Recombinant Human Syndecan-2/SDC2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033092 Recombinant Human Syntaxin-6/STX6 Protein Human E.coli
PKSH033093 Recombinant Human Syntaxin-7/STX7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033094 Recombinant Human Syntaxin-8/STX8 Protein Human E.coli
PKSH033095 Recombinant Human Syntenin-1/SDCBP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033096 Recombinant Human TIM-3/HAVCR2 Protein (Fc & His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033097 Recombinant Human TRIM/TRAT1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033098 Recombinant Human Tachykinin-3/TAC3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033100 Recombinant Human TDGF1 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033102 Recombinant Human Testin/TES Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033103 Recombinant Human TGOLN2/TGN38 Homolog Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033104 Recombinant Human TPK1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033105 Recombinant Human THOP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033106 Recombinant Human TXNDC12/ERp18 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033107 Recombinant Human TXNDC15 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033108 Recombinant Human Thioredoxin/TXN Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033109 Recombinant Human Thioredoxin-2/TXN2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033110 Recombinant Human Thrombopoietin/TPO Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033111 Recombinant Human THSD1/TMTSP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033113 Recombinant Human TSLP Protein Human E.coli
PKSH033114 Recombinant Human TK1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033115 Recombinant Human Thymidylate Kinase/DTYMK Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033116 Recombinant Human TMPO Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033117 Recombinant Human TFPI2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033118 Recombinant Human TIMP2/TIMP-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033119 Recombinant Human TIMP-4/TIMP4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033120 Recombinant Human tPA/PLAT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033121 Recombinant Human SLAMF3/CD229 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033122 Recombinant Human TMIGD2/IGPR-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033123 Recombinant Human TMX2/TXNDC14 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033124 Recombinant Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033125 Recombinant Human TOLLIP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033126 Recombinant Human TRAIL R2/TNFRSF10B Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033127 Recombinant Human TRAIL R2/TNFRSF10B Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH033128 Recombinant Human TRAIL R3/TNFRSF10C Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033129 Recombinant Human TRAIL R3/TNFRSF10C Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH033130 Recombinant Human TRAIL/TNFSF10 Protein (aa 114-281, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033131 Recombinant Human MECR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033132 Recombinant Human Transaldolase/TALDO1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033133 Recombinant Human TCblR/8D6A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033134 Recombinant Human TCblR/8D6A Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033135 Recombinant Human TFIIB/GTF2B Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033136 Recombinant Human CTCF Protein Human E.coli
PKSH033137 Recombinant Human YY1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033139 Recombinant Human TGFB2 Protein (Active) Human Human Cells
PKSH033140 Recombinant Human TGFB3 Protein (Active) Human Human Cells
PKSH033141 Recombinant Human Transthyretin/TTR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033142 Recombinant Human Trefoil Factor 2/TFF2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033143 Recombinant Human TREM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033144 Recombinant Human TREML1/TLT-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033145 Recombinant Human TREML1/TLT-1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033146 Recombinant Human TREML2/TLT2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033147 Recombinant Human TREM2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033148 Recombinant Human TPI1/TIM Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033149 Recombinant Human TRIM5/RNF88 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033151 Recombinant Human Tropomyosin α-3 Chain/TPM3 Protein Human E.coli
PKSH033152 Recombinant Human TPSAB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033153 Recombinant Human PRSS22/BSSP-4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033154 Recombinant Human Tryptase β-2/TPSB2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033155 Recombinant Human TPH2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033156 Recombinant Human WARS/TrpRS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033158 Recombinant Human TUBB4A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033159 Recombinant Human TINAGL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033160 Recombinant Human TNFR1/TNFRSF1A Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033161 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (aa 288-461, His Tag) Human Human Cells
PKSH033162 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033164 Recombinant Human TNF-alpha/TNFA Protein (aa 77-233, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033165 Recombinant Human TNF-alpha/TNFA Protein (aa 57-233, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033166 Recombinant Human TNF beta/TNFB Protein (Active) Human E.coli
PKSH033168 Recombinant Human FN14/TWEAKR Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033169 Recombinant Human TWSG1/TSG Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033170 Recombinant Human INPP5A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033171 Recombinant Human Tie1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033172 Recombinant Human LSM1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033173 Recombinant Human LSM4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033174 Recombinant Human USP14 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033175 Recombinant Human UCHL1/PGP9.5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033176 Recombinant Human UCHL3/UCH-L3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033177 Recombinant Human OTUB2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033178 Recombinant Human UBAP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033179 Recombinant Human UBE2B/HR6B Protein Human E.coli
PKSH033180 Recombinant Human UBE2B/HR6B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033181 Recombinant Human UBE2C Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033183 Recombinant Human UBE2D3 Protein Human E.coli
PKSH033184 Recombinant Human UBE2G2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033185 Recombinant Human UBE2J2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033186 Recombinant Human HIP2/UBE2K Protein (His Tag, SUMO Tag) Human E.coli
PKSH033187 Recombinant Human HIP2/UBE2K Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033188 Recombinant Human UBE2R2/UBC3B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033189 Recombinant Human UBE2S Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033190 Recombinant Human UBE2V1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033191 Recombinant Human UBE2V2/DDVIT1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033192 Recombinant Human UBE2Z Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033193 Recombinant Human GALE Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033194 Recombinant Human UBA5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033195 Recombinant Human UCMA Protein Human E.coli
PKSH033196 Recombinant Human UPRT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033197 Recombinant Human UPP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033198 Recombinant Human Uroplakin-2/UPK2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033199 Recombinant Human UROD Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033200 Recombinant Human UROS/UROIIIS Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033201 Recombinant Human UGRP1 Protein Human E.coli
PKSH033203 Recombinant Human VCP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033204 Recombinant Human VNN1/Vanin-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033205 Recombinant Human VIP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033206 Recombinant Human Vasorin/VASN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033207 Recombinant Human VEGF-A/VEGF121 Protein (Active) Human E.coli
PKSH033211 Recombinant Human VEGF-D/VEGFD Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033212 Recombinant Human VCL/Vinculin Protein Human E.coli
PKSH033213 Recombinant Human LMAN2L Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033214 Recombinant Human VSNL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033215 Recombinant Human Vitamin D-Binding Protein/GC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033217 Recombinant Human VMO1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033218 Recombinant Human Vitronectin/VTN Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033219 Recombinant Human VSIG4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033220 Recombinant Human VSIG8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033221 Recombinant Human VSIG8 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033222 Recombinant Human VSTM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033223 Recombinant Human VSTM2A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033224 Recombinant Human WFDC2/HE4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033225 Recombinant Human Wnt Inhibitory Factor 1/WIF1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033226 Recombinant Human WBP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033227 Recombinant Human WBP2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033228 Recombinant Human XXPNPEP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033229 Recombinant Human XPNPEP3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033230 Recombinant Human ZBTB17/Miz-1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033231 Recombinant Human ZBP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033232 Recombinant Human ZBTB9 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033233 Recombinant Human ZBED1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033235 Recombinant Human ZNHIT1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033236 Recombinant Human ZMYND19 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033237 Recombinant Human ZNF100 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033239 Recombinant Human ZNF70 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033240 Recombinant Human ZNF75A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033242 Recombinant Human ZAG/AZGP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033243 Recombinant Human ZWINT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033244 Recombinant Human ZG16 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033245 Recombinant Human CRYAB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033246 Recombinant Human ORM2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033247 Recombinant Human beta Amylase/AMY2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033248 Recombinant Human CRYAA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033249 Recombinant Human Alpha-Galactosidase A/GLA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033250 Recombinant Human α-Lactalbumin/LALBA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033251 Recombinant Human ST8SIA1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033252 Recombinant Human Alpha-Parvin/PARVA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033253 Recombinant Human SNAP-alpha/NAPA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033254 Recombinant Human Alpha-Synuclein/SNCA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033255 Recombinant Human TXLNA Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033257 Recombinant Human B3GAT3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033258 Recombinant Human B4GALT3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033259 Recombinant Human B4GALT4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033260 Recombinant Human Beta-2-Microglobulin/B2M Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033261 Recombinant Human β-Actin/Beta Actin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033262 Recombinant Human β-Arrestin 1/ARRB1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033263 Recombinant Human β-Casein/CSN2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033264 Recombinant Human β-Defensin 1/DEFB1 Protein Human E.coli
PKSH033265 Recombinant Human DEFB104A Protein Human E.coli
PKSH033266 Recombinant Human β-Defensin 4A/DEFB4A Protein Human E.coli
PKSH033267 Recombinant Human β-Galactosidase/GLB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033268 Recombinant Human LACTB2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033269 Recombinant Human β-NGF/NGFB Protein (aa 122-241, E. coli)(Active) Human E.coli
PKSH033270 Recombinant Human β-NGF/NGFB Protein (aa 122-23, Human Cells)(Active) Human Human Cells
PKSH033271 Recombinant Human BUP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033272 Recombinant Human GGACT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033273 Recombinant Human GGCT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033274 Recombinant Human γ-Synuclein/SNCG Protein Human E.coli
PKSH033275 Recombinant Human ECH1 Protein Human E.coli
PKSH033276 Recombinant Human FBPase 1/FBP1 Protein (E. coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033277 Recombinant Human FBPase 1/FBP1 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033278 Recombinant Human EGFR/ErbB1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033279 Recombinant Human TL1A Protein Human E.coli
PKSH033280 Recombinant Human IFNA4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033281 Recombinant Human CSF2RA/GM-CSFR Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033282 Recombinant Human LAG3/CD223 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033283 Recombinant Human B7-H6 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033284 Recombinant Human Interleukin-12/IL-12 Protein (Active) Human Human Cells
PKSH033285 Recombinant Human FSTL1 Protein (His Tag, Human Cells) Human Human Cells
PKSH033286 Recombinant Human FGFR3/CD333 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033287 Recombinant Human APOA4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033288 Recombinant Human LILRB1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033289 Recombinant Human Secretogranin 3/SCG3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033290 Recombinant Human GMPR Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033291 Recombinant Human SMPDL3A Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033292 Recombinant Human Reticulocalbin 3/RCN3 Protein (aa 21-328, His Tag) Human Human Cells
PKSH033293 Recombinant Human Calumenin Protein (aa 20-315, His Tag) Human Human Cells
PKSH033294 Recombinant Human BTN3A3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033295 Recombinant Human LRG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033296 Recombinant Human Tetherin/BST2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033297 Recombinant Human TEM8/ATR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033298 Recombinant Human CLM-9/TREM4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033300 Recombinant Human EPCR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033301 Recombinant Human CALCB Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033302 Recombinant Human CDCP1/CD318 Protein (aa 30-341, His Tag) Human Human Cells
PKSH033303 Recombinant Human ERP27 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033304 Recombinant Human PPIase/PPIL1 Protein (aa 1-166, His Tag) Human E.coli
PKSH033305 Recombinant Human IZUMO4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033306 Recombinant Human GM2A Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033307 Recombinant Human SerpinB3/SCCA1 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033308 Recombinant Human UBE2I/UBC9 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033309 Recombinant Human UBE2D4 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033310 Recombinant Human Mesothelin/MSLN Protein (aa 296-598, His Tag) Human Human Cells
PKSH033311 Recombinant Human SUMO1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033312 Recombinant Human GOLPH2/GOLM1 Protein (aa 35-400, His Tag) Human Human Cells
PKSH033313 Recombinant Human Resistin Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033314 Recombinant Human IL1RL1/ST2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033315 Recombinant Human PPM1A Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033316 Recombinant Human Ube2H Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033317 Recombinant Human MAX Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033318 Recombinant Human SERPINB9/PI-9 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033319 Recombinant Human KIR2DL3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033320 Recombinant Human CFHR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033321 Recombinant Human STAT1 Protein Human E.coli
PKSH033322 Recombinant Human UBE2A Protein (GST & His Tag) Human E.coli
PKSH033323 Recombinant Human Neuritin/NRN1 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033324 Recombinant Human Ube2L6 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033325 Recombinant Human FABP5 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033326 Recombinant Human ACYP1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033327 Recombinant Human ALDH3A1 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033328 Recombinant Human FTL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033329 Recombinant Human FABP3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033330 Recombinant Human LMAN2/VIP36 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033331 Recombinant Human UBE2T Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033332 Recombinant Human LYPLA2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033333 Recombinant Human MICA Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033334 Recombinant Human CLIC4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033335 Recombinant Human SECTM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033336 Recombinant Human PTH1R Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033337 Recombinant Human COL9A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033338 Recombinant Human CD98 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033339 Recombinant Human COQ7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033340 Recombinant Human VSIG4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033341 Recombinant Human Kallikrein 6/KLK6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033342 Recombinant Human LSAMP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033343 Recombinant Human RGMA Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033344 Recombinant Human HAO1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033345 Recombinant Human IDH1 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033346 Recombinant Human Butyrylcholinesterase/BCHE Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033347 Recombinant Human RPE Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033348 Recombinant Human ROBO4 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033349 Recombinant Human XPNPEP2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033350 Recombinant Human C1QBP Protein (aa 74-282, His Tag) Human E.coli
PKSH033351 Recombinant Human SELL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033352 Recombinant Human LYPD3 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033353 Recombinant Human SIRP gamma/CD172g Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033354 Recombinant Human VNN2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033355 Recombinant Human SLAMF7/CD319 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033356 Recombinant Human IL12RB1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033357 Recombinant Human SPINK4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033358 Recombinant Human SULT1A1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033359 Recombinant Human Jagged 1/JAG1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033360 Recombinant Human OLFM4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033361 Recombinant Human SULT1B1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033362 Recombinant Human ST6GAL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033363 Recombinant Human VSIG2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033364 Recombinant Human FCRL1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033365 Recombinant Human IL-21R Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033366 Recombinant Human Chymotrypsin C Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033367 Recombinant Human UBE2D1 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033368 Recombinant Human SULT2A1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033369 Recombinant Human SULT2B1 Protein (aa 1-311, His Tag) Human E.coli
PKSH033370 Recombinant Human SULT1A3 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033371 Recombinant Human GPNMB Protein (aa 22-486, His Tag) Human Human Cells
PKSH033372 Recombinant Human FLRT2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033373 Recombinant Human GPA33 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033374 Recombinant Human FOLR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033375 Recombinant Human CD200R1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033376 Recombinant Human CADM3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033377 Recombinant Human 15-PGDH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033378 Recombinant Human RSPO3 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH033379 Recombinant Human SH2D1A/SAP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033380 Recombinant Human S100A9 Protein Human E.coli
PKSH033381 Recombinant Human S100A8&S100A9 Heterodimer Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033383 Recombinant Human CD8 beta/CD8B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033384 Recombinant Human IL-22BP/IL-22RA2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033385 Recombinant Human Transferrin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033386 Recombinant Human S100A13 Protein Human E.coli
PKSH033387 Recombinant Human CD2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033388 Recombinant Human CD3 ε/CD3E Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033389 Recombinant Human IL10RB/IL10R2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033390 Recombinant Human IL13RA1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033391 Recombinant Human S100A6 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033392 Recombinant Human TIMP-1/TIMP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033393 Recombinant Human uPAR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033394 Recombinant Human TIGIT Protein (aa 22-141, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033395 Recombinant Human IL17RA Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033396 Recombinant Human GLIPR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033397 Recombinant Human TNFR1/TNFRSF1A Protein (E.coli, His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033398 Recombinant Human PLA2G7/Lp-PLA2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033399 Recombinant Human P4HB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033400 Recombinant Human Urokinase/uPA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033401 Recombinant Human CD48 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033402 Recombinant Human ASAM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033403 Recombinant Human ASGR1/ASGPR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033404 Recombinant Human Kallikrein 11/KLK11 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033405 Recombinant Human VAPB Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033406 Recombinant Human CD80/B7-1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033407 Recombinant Human CDK2 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033408 Recombinant Human HtrA2/Omi Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033409 Recombinant Human NKG2D/CD314 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033410 Recombinant Human IL2RG/CD132 Protein (aa 23-262, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033411 Recombinant Human BMPR2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033412 Recombinant Human RELT/TNFRSF19L Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033413 Recombinant Human Kininogen 1/KNG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033414 Recombinant Human LBP Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033415 Recombinant Human Cystatin D Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033416 Recombinant Human OX40/TNFRSF4 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033417 Recombinant Human BID Protein Human E.coli
PKSH033418 Recombinant Human Nogo Receptor/NgR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033419 Recombinant Human ACYP2 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033420 Recombinant Human Cyclophilin A Protein Human E.coli
PKSH033421 Recombinant Human Kallikrein 7/KLK7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033422 Recombinant Human TRAIL Protein (Active) Human E.coli
PKSH033423 Recombinant Human IL6RA/CD126 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033424 Recombinant Human PGD Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033425 Recombinant Human Interleukin-2/IL-2 Protein (E.coli, Active) Human E.coli
PKSH033426 Recombinant Human TGFBR2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033427 Recombinant Human RBP4 Protein Human E.coli
PKSH033428 Recombinant Human ICAM-1/CD54 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033429 Recombinant Human IFNGR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033430 Recombinant Human GFRRA2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033431 Recombinant Human MMP-9 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033432 Recombinant Human CD23 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033433 Recombinant Human CD32b/FCGR2B Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033434 Recombinant Human MD1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033435 Recombinant Human LDLR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033436 Recombinant Human Fas/CD95/TNFRSF6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033437 Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033438 Recombinant Human HER3/ErbB3 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033439 Recombinant Human Kallikrein 13/KLK13 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033440 Recombinant Human S100B Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033441 Recombinant Human DR6/TNFRSF21 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033442 Recombinant Human Factor D Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033443 Recombinant Human Cathepsin Z Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033444 Recombinant Human Cadherin-6/CDH6 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033445 Recombinant Human FLT1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033446 Recombinant Human PIGR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033447 Recombinant Human IL1R1/CD121a Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033448 Recombinant Human VCAM1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033449 Recombinant Human IL1R2/CD121b Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033450 Recombinant Human MMP-2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033451 Recombinant Human CNDP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033453 Recombinant Human Arginase-1/ARG1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033454 Recombinant Human PKM2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033455 Recombinant Human platelet membrane glycoprotein IV/CD36/SR-B3 Fc Chimera Protein(Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033456 Recombinant Human Interleukin-4/IL-4 Protein (Active) Human Human Cells
PKSH033457 Recombinant Human HOXB4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033458 Recombinant Human IL-1A/IL-1α Protein Human E.coli
PKSH033460 Recombinant Human Annexin V/ANXA5/Annexin A5 Protein; unconjugated(His Tag) Human E.coli
PKSH033461 Recombinant Human/Mouse/Rat Irisin/FNDC5 Protein (His Tag) Human/Mouse/Rat Human Cells
PKSH033464 Recombinant Human HABP2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033470 Recombinant Human CLDN18.2/Claudin-18 A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033471 Recombinant Human CSN3/CASK Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033473 Recombinant Human VEGFR2/Flk-1/KDR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033474 Recombinant Human VEGF-B/VEGFB Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033475 Recombinant Human VEGF165/VEGFA Protein (Active) Human Human Cells
PKSH033476 Recombinant Human DUSP3/VHR Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033477 Recombinant Human Uteroglobin/SCGB1A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033478 Recombinant Human UBE2M/UBC12 Protein Human E.coli
PKSH033479 Recombinant Human ROR2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033480 Recombinant Human TYRO3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033481 Recombinant Human MERTK/MER Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033482 Recombinant Human TROP2/TACSTD2 Protein (aa 88-274, His Tag) Human Human Cells
PKSH033483 Recombinant Human TROP2/TACSTD2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033484 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033485 Recombinant Human BCMA/TNFRSF17 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033486 Recombinant Human BCMA/TNFRSF17 Protein (His Tag) Human P.Pichia
PKSH033487 Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033488 Recombinant Human TRAIL R4/TNFRSF10D Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033489 Recombinant Human TNFRSF1B/CD120b Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033490 Recombinant Human TNF-alpha/TNFA Protein (Active) Human E.coli
PKSH033492 Recombinant Human TPBG/5T4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033493 Recombinant Human TPP1/CLN2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033494 Recombinant Human Trefoil Factor 1/TFF1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033495 Recombinant Human TGFB1/TGF-beta 1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033496 Recombinant Human Transferrin Receptor/TFRC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033497 Recombinant Human TNFSF14/LIGHT Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033498 Recombinant Human TNFSF14/LIGHT Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033499 Recombinant Human BLyS/TNFSF13B/BAFF Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033500 Recombinant Human Thrombospondin-1/THBS1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033501 Recombinant Human Thrombomodulin/CD141 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033502 Recombinant Human FGF-2/FGF basic/FGFb Protein (aa 1-155)(Q65I,C96S,N111G) Human E.coli
PKSH033503 Recombinant Human FGF-2/FGF basic/FGFb Protein (aa 1-155, Lus128Asn) Human E.coli
PKSH033504 Recombinant Human CD96 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033505 Recombinant Human CD96 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033506 Recombinant Human CD4/LEU3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033507 Recombinant Human CD4/LEU3 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033508 Recombinant Human CD3d/CD3 delta Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033509 Recombinant Human TIM-3/HAVCR2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033510 Recombinant Human TIGIT Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033511 Recombinant Human TIM4/TIMD4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033512 Recombinant Human CD7/GP40 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033513 Recombinant Human TIGIT Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033514 Recombinant Human Syndecan-1/SDC1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033517 Recombinant Human STING/TMEM173 Protein (Sumo & His Tag) Human E.coli
PKSH033518 Recombinant Human Sonic Hedgehog/SHH Protein (C24II)(Active) Human E.coli
PKSH033519 Recombinant Human Sonic Hedgehog/SHH Protein (Active) Human E.coli
PKSH033520 Recombinant Human Troponin C/TNNC1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033521 Recombinant Human SLAMF6/Ly108 Protein (aa 28-225, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033522 Recombinant Human CD48 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033523 Recombinant Human SIRPB1/CD172b Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033524 Recombinant Human CD172a/SIRPA Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033525 Recombinant Human CD172a/SIRPA Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033526 Recombinant Human CD150/SLAMF1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033527 Recombinant Human CD24 Protein (Ser27-Gly59,Ser44Thr)(Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033528 Recombinant Human STAT6 Protein (E.coli, His Tag) Human E.coli
PKSH033529 Recombinant Human SIGLEC15/CD33L3 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033530 Recombinant Human SIGLEC5 Protein (His & Flag & Fc) Human Human Cells
PKSH033531 Recombinant Human SAA4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033532 Recombinant Human SAA2/Serum Amyloid A2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033533 Recombinant Human Vaspin/SerpinA12 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033534 Recombinant Human Vaspin/SerpinA12 Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033535 Recombinant Human Semaphorin 3A/SEMA3A Protein (His & Flag Tag) Human Human Cells
PKSH033536 Recombinant Human SCGN/Secretagogin Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033537 Recombinant Human LIMP-2/LIMPII Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033538 Recombinant Human S100A12/CAGC Protein Human E.coli
PKSH033539 Recombinant Human RNASET2 Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033540 Recombinant Human Renin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033541 Recombinant Human REG3G/PAP-1B Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033542 Recombinant Human REG1A/PSPS Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033543 Recombinant Human FLT-3/FLK-2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033544 Recombinant Human HER4/ErbB4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033545 Recombinant Human RHEB Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033546 Recombinant Human PSGL-1/CD162 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033547 Recombinant Human S100A7/PSOR1 Protein Human E.coli
PKSH033548 Recombinant Human S100A4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033549 Recombinant Human S100A16/S100F Protein Human E.coli
PKSH033550 Recombinant Human S100A11 Protein Human E.coli
PKSH033551 Recombinant Human FAM172A Protein (His Tag ) Human Human Cells
PKSH033552 Recombinant Human β-NGF/NGFB Protein (with pro peptide)(Active) Human E.coli
PKSH033553 Recombinant Human Prolactin/PRL Protein Human E.coli
PKSH033554 Recombinant Human PD-1/PDCD1 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033555 Recombinant Human PD-L2/CD273 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033556 Recombinant Human PD-L2/CD273 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033557 Recombinant Human PD-L1/B7-H1/CD274 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033558 Recombinant Human Proenkephalin-B/PDYN Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033559 Recombinant Human BDNF Protein (with pro peptide)(Active) Human E.coli
PKSH033560 Recombinant Human PBEF/NAMPT Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033561 Recombinant Human CD155/PVR/NECL5 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033562 Recombinant Human CD155/PVR/NECL5 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033563 Recombinant Human CD155/PVR/NECL5 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033564 Recombinant Human PDGFRa/CD140a Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033565 Recombinant Human B7-H5/Gi24/VSIR Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033566 Recombinant Human B7-H5/Gi24/VSIR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033567 Recombinant Human CD31/PECAM1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033568 Recombinant Human Persephin/PSPN Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033569 Recombinant Human Cyclophilin B/PPIB Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033570 Recombinant Human Parathyroid Hormone/PTH Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033571 Recombinant Human OLR1/LOX1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033572 Recombinant Human TNFSF4/OX40L Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033573 Recombinant Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033574 Recombinant Human Oncostatin M/OSM Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH033575 Recombinant Human Nucleobindin-2/NUCB2 Protein Human E.coli
PKSH033576 Recombinant Human Noggin/NOG Protein Human Human Cells
PKSH033577 Recombinant Human Noggin/NOG Protein (aa 28-232, Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033578 Recombinant Human MMP8/CLG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033579 Recombinant Human TrkB/NTRK2 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033580 Recombinant Human NPTX1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033581 Recombinant Human NRCAM Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033582 Recombinant Human NACHRA5/CHRNA5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033583 Recombinant Human CD10/Neprilysin Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033584 Recombinant Human NKG2D/CD314 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033585 Recombinant Human Natriuretic Peptides B/NPPB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033586 Recombinant Human Myoglobin/MB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033587 Recombinant Human PMP2/FABP8 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033588 Recombinant Human MAP1LC3B Protein Human E.coli
PKSH033589 Recombinant Human METAP1 Protein Human E.coli
PKSH033590 Recombinant Human VAP-1/AOC3 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033591 Recombinant Human MMP-3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033592 Recombinant Human c-KIT/CD117 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033593 Recombinant Human LFA-3/CD58 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033594 Recombinant Human LFA-3/CD58 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033595 Recombinant Human LAG3/CD223 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033596 Recombinant Human LAG3/CD223 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033597 Recombinant Human LAG3/CD223 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033598 Recombinant Human ACP1/LMW-PTP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033599 Recombinant Human CD16b/FCGR3B Protein (aa 17-208, His Tag) Human Human Cells
PKSH033600 Recombinant Human CD47/IAP Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033601 Recombinant Human CD47/IAP Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033602 Recombinant Human LILRB5/CD85c Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033603 Recombinant Human LILRB4/CD85k/ILT3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033604 Recombinant Human LILRB4/CD85k/ILT3 Protein (aa 22-259, Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033605 Recombinant Human LILRA5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033606 Recombinant Human LEPR/CD295 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033607 Recombinant Human JAM-A/F11R Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033608 Recombinant Human IL-8/CXCL8 Protein (aa 23-99) Human E.coli
PKSH033609 Recombinant Human IL7RA/CD127 Protein (Fc & His Tag) Human Human Cells
PKSH033610 Recombinant Human Interleukin-7/IL-7 Protein (Active) Human E.coli
PKSH033611 Recombinant Human IL-6/Interleukin-6 Protein (Active) Human E.coli
PKSH033612 Recombinant Human IL4RA/CD124 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033616 Recombinant Human Interleukin-33/IL-33 Protein Human E.coli
PKSH033617 Recombinant Human IL3RA/CD123 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033618 Recombinant Human IFN-λ3/IL-28B Protein Human Human Cells
PKSH033619 Recombinant Human IL-23(IL23A&IL12B) Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033620 Recombinant Human Interleukin-22/IL-22 Protein (Active) Human E.coli
PKSH033621 Recombinant Human Interleukin-22/IL-22 Protein Human Human Cells
PKSH033622 Recombinant Human Interleukin-22/IL-22 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033623 Recombinant Human Interleukin-2/IL-2 Protein (C145S)(Active) Human E.coli
PKSH033624 Recombinant Human IL2Ra/CD25 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033625 Recombinant Human Interleukin-2/IL-2 Protein (Mutant)(Active) Human Human Cells
PKSH033626 Recombinant Human Interleukin-18/IL-18 Protein Human E.coli
PKSH033627 Recombinant Human Interleukin-17D/IL-17D Protein Human E.coli
PKSH033628 Recombinant Human IL17B/IL-17B Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033629 Recombinant Human IL17RA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033630 Recombinant Human Interleukin-15/IL-15 Protein (Active) Human E.coli
PKSH033631 Recombinant Human Interleukin-11/IL-11 Protein Human P. pastoris
PKSH033632 Recombinant Human IL10-RA/IL-10 Rα Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033633 Recombinant Human IL-1RA/IL1RN Protein Human E.coli
PKSH033634 Recombinant Human IL-1R8/IL1RAPL1 Protein (aa 19-357, His Tag) Human Human Cells
PKSH033635 Recombinant Human IL-1R8/IL1RAPL1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033636 Recombinant Human IL-1RAcP/IL1R3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033637 Recombinant Human IL1F10/IL-38 Protein Human E.coli
PKSH033638 Recombinant Human ISG15/G1P2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033639 Recombinant Human IFN-λ1/IL-29 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033640 Recombinant Human IFNα2b/IFNA2 Protein Human E.coli
PKSH033641 Recombinant Human ICAM-2/CD102 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033642 Recombinant Human IGFBP-7/IGFBP7 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033643 Recombinant Human IGFBP-1/IGFBP1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033644 Recombinant Human ICOS/AILIM Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033645 Recombinant Human ICOS Ligand/ICOSL Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033646 Recombinant Human IDO2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033647 Recombinant Human ROR1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033648 Recombinant Human ROR1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033649 Recombinant Human IGSF11/BTIGSF Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033650 Recombinant Human IgG4-Fc Protein (aa 99-326) Human Human Cells
PKSH033651 Recombinant Human IgG4-Fc Protein (aa 104-327, Leu325Pro) Human Human Cells
PKSH033652 Recombinant Human IgG2-Fc Protein (aa 99-326, Val161Met) Human Human Cells
PKSH033653 Recombinant Human IgG2-Fc Protein (aa 104-326, Val161Met) Human Human Cells
PKSH033654 Recombinant Human HMGB1 Protein Human E.coli
PKSH033655 Recombinant Human FCGR1A/CD64 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033656 Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033657 Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033658 Recombinant Human HAI-2/SPINT2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033659 Recombinant Human Hemopexin/HPX Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033660 Recombinant Human GDF5/BMP-14 Protein Human E.coli
PKSH033661 Recombinant Human GADD45A/DDIT-1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033662 Recombinant Human GM-CSF/CSF2 Protein (E.coli)(Active) Human E.coli
PKSH033663 Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein Human E.coli
PKSH033664 Recombinant Human Glypican 3/GPC3 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033665 Recombinant Human CGA&CGB3 Heterodimer Protein (His & Flag Tag) Human Human Cells
PKSH033666 Recombinant Human CGA/FSH alpha Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033667 Recombinant Human PSMA Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033668 Recombinant Human GITR/TNFRSF18 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033669 Recombinant Human GLP1R Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033670 Recombinant Human GFRA1/GDNFRA Protein (aa 25-429, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033671 Recombinant Human SerpinE2/SERPINE2 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033672 Recombinant Human NSE/ENO2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033673 Recombinant Human GALK1/Galactokinase Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033674 Recombinant Human Follistatin 288/FST Protein Human Human Cells
PKSH033675 Recombinant Human FLRT3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033676 Recombinant Human FLRT1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033677 Recombinant Human Fibronectin/FN Protein (His & Avi Tag) Human E.coli
PKSH033678 Recombinant Human FGFR3/CD333 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033679 Recombinant Human FGL1 Protein (mFc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033680 Recombinant Human FGL1 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033681 Recombinant Human FABP6/I-BABP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033682 Recombinant Human FABP4/A-FABP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033683 Recombinant Human FABP2/I-FABP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033684 Recombinant Human Ezrin/EZR Protein Human E.coli
PKSH033685 Recombinant Human Erythropoietin R/EPOR Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033686 Recombinant Human Erythropoietin R/EPOR Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033687 Recombinant Human EGF Protein (Active) Human E.coli
PKSH033688 Recombinant Human EphB1/EPHT2 Protein (aa 564-984, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033689 Recombinant Human EphA7/EHK3 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033690 Recombinant Human EphA1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033691 Recombinant Human ECE1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033692 Recombinant Human ESAM Protein (aa 30-247, His Tag) Human Human Cells
PKSH033693 Recombinant Human Autotaxin/ENPP2 Protein (aa 36-863, His Tag) Human Human Cells
PKSH033694 Recombinant Human CD69 Protein (aa 64-199, His Tag) Human Human Cells
PKSH033695 Recombinant Human DPP4/DPPIV/CD26 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033696 Recombinant Human DPP4/DPPIV/CD26 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033697 Recombinant Human DKK1/Dkk-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033698 Recombinant Human DLL4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033699 Recombinant Human DLL1/Delta-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033700 Recombinant Human Decorin Protein (Human Cells, His Tag) Human Human Cells
PKSH033701 Recombinant Human Decorin Protein (Baculovirus, His Tag) Human Baculovirus-Insect Cells
PKSH033702 Recombinant Human CTLA4 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033703 Recombinant Human CTLA4 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033704 Recombinant Human CTLA4 Protein (GST Tag) Human Human Cells
PKSH033705 Recombinant Human CXCL2/MIP-2 Protein Human E.coli
PKSH033706 Recombinant Human Dectin-1/CLEC7A Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033707 Recombinant Human Langerin/CD207 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033708 Recombinant Human Creatine Kinase BB/CKB Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033710 Recombinant Human CFHR4 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033711 Recombinant Human CFHR3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033712 Recombinant Human COL21A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033713 Recombinant Human F13a/Factor XIIIa Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033714 Recombinant Human Coagulation Factor X/F10 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033715 Recombinant Human CLDN18.1 /CLDN18 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033716 Recombinant Human CNTF Protein (Active) Human E.coli
PKSH033717 Recombinant Human CHI3L1/YKL40 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033718 Recombinant Human CHI3L2/YKL-39 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033719 Recombinant Human CREG/CREG1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033720 Recombinant Human CDO/CDON Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033721 Recombinant Human E-Cadherin/CDH1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033722 Recombinant Human CD86/B7-2 Protein (Val185Ile, His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033723 Recombinant Human CD40/TNFRSF5 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033724 Recombinant Human CD40/TNFRSF5 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033725 Recombinant Human CD40L/TNFSF5 Protein (E.coli)(Active) Human E.coli
PKSH033726 Recombinant Human CD40L/TNFSF5 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033727 Recombinant Human CD30/TNFRSF8 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033728 Recombinant Human CD226/DNAM-1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033729 Recombinant Human CD226/DNAM-1 Protein (Fc Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033730 Recombinant Human CD160/BY55 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033731 Recombinant Human CCL8/MCP-2 Protein Human E.coli
PKSH033732 Recombinant Human CCL28 Protein Human E.coli
PKSH033733 Recombinant Human Eotaxin-3/CCL26 Protein (aa 24-94) Human E.coli
PKSH033734 Recombinant Human CCL23 Protein Human E.coli
PKSH033735 Recombinant Human CCL17/TARC Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033736 Recombinant Human Cathepsin S/CTSS Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033737 Recombinant Human Catalase/CAT Protein Human E.coli
PKSH033738 Recombinant Human CRADD/RAIDD Protein Human E.coli
PKSH033739 Recombinant Human CEACAM1/CD66a Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033740 Recombinant Human CAMK1D Protein (GST Tag) Human E.coli
PKSH033741 Recombinant Human CAMK1/CaMKI-alpha Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033742 Recombinant Human Complement C5a Protein Human E.coli
PKSH033743 Recombinant Human BTNL9/BTN3 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033744 Recombinant Human BTN3A1/CD277 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033745 Recombinant Human BTN2A2 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033746 Recombinant Human BTN2A1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033748 Recombinant Human Beta-2-Microglobulin/B2M Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033749 Recombinant Human BIM/BCL2L11 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033750 Recombinant Human SIGLEC2/CD22 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033751 Recombinant Human SIGLEC2/CD22 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033752 Recombinant Human BCMA/TNFRSF17 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033753 Recombinant Human BLNK/Ly-57 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033754 Recombinant Human BCAM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033755 Recombinant Human B7-H4/VTCN1 Protein (Fc Tag) Human Human Cells
PKSH033756 Recombinant Human B7-H4/VTCN1 Protein (mFc Tag) Human Human Cells
PKSH033757 Recombinant Human BCL2L1/Bcl-XL Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033758 Recombinant Human BTLA/CD272 Protein (His Tag)(Active) Human Human Cells
PKSH033759 Recombinant Human Fibrillin-1/FBN1 Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033760 Recombinant Human Artemin Protein Human E.coli
PKSH033761 Recombinant Human BCL2/Bcl-2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH033762 Recombinant Human APOM Protein (His Tag) Human Human Cells
PKSH033763 Recombinant Human APOB/Apolipoprotein B-100 Protein (His Tag) Human E.coli

PKSH034038 Recombinant Human Butyrophilin-like Protein 9/BTNL9 (C-Fc) Human Human Cells
PKSH034039 Recombinant Human Delta-like Protein 1/DLL1 (C-Fc) Human Human Cells
PKSH034040 Recombinant Human Ephrin B Receptor 1/EphB1 (C-Fc) Human Human Cells
PKSH034041 Recombinant Human NEDD8 Human E.coli
PKSH034042 Recombinant Human IL-5 (C-6His-Avi) Biotinylated Human Human Cells
PKSH034043 Recombinant Human Dickkopf-Related Protein 1/DKK-1 (C-Avi-6His) Biotinylated Human Human Cells
PKSH034044 Recombinant Human Frizzled-8 (C-6His-Avi) Biotinylated Human Human Cells
PKSH034045 Recombinant Human ITGAM/CD11b (C-6His) Human Human Cells
PKSH034046 Recombinant Human TNFRSF8/CD30L Receptor/CD30 (C-mFc) Human Human Cells
PKSH034047 Recombinant Human HLA-A*0201 GP100 complex Protein (C-10His) Human Human Cells
PKSH034048 Recombinant Human HLA-A*0201 WT-1 complex Protein (C-10His) Human Human Cells
PKSH034049 Recombinant Human HLA-A*0201 HPV16 E7 complex Protein (C-10His) Human Human Cells
PKSH034050 Recombinant Human IL-1 Receptor Accessory Protein/IL-1RAcP/IL-1R3 (C-6His) Human Human Cells
PKSH034051 Recombinant Human PVRL2/Nectin-2/CD112 (C-mIgG2a Fc) Human Human Cells
PKSH034052 Recombinant Human IL-3 Receptor Subunit Alpha/IL-3RA/CD123 (C-6His) Human Human Cells
PKSH034053 Recombinant Human CD45RA (C-6His) Human Human Cells
PKSH034054 Recombinant Human Ig lambda constant 2 (C-6His) Human Human Cells
PKSH034055 Recombinant Human B3GAT1 (N-6His) Human Human Cells
PKSH034056 Recombinant Human ILDR2 (C-6His) Human Human Cells
PKSH034057 Recombinant Human SLAM Family Member 7/SLAMF7/CD319/CRACC (C-6His-Avi) Biotinylated Human Human Cells
PKSH034058 Recombinant Human HLA-A*0201 GP100 complex Protein (C-Avi-10His) Biotinylated Human Human Cells
PKSH034059 Recombinant Human Transforming Growth Factor Beta-1/TGFB1 Biotinylated Human Human Cells
PKSH034060 Recombinant Human CD45R0 (C-6His) Human Human Cells
PKSH034071 Recombinant Human CLDN18.2(N-6His,C-Avi) Human E.coli
PKSH034073 Recombinant Human Intelectin-1/ITLN1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH034100 Recombinant Human IL-5 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034101 Recombinant Human IL-9 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034102 Recombinant Human IL-11 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034103 Recombinant Human IL-12 p35 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034104 Recombinant Human IL-16 (129 a.a.) protein(N-His) Human E.coli
PKSH034105 Recombinant Human IL-17B protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034106 Recombinant Human IL-19 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034107 Recombinant Human IL-21 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034108 Recombinant Human IL-23 p19 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034109 Recombinant Human IL-24 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034110 Recombinant Human IL-25 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034111 Recombinant Human IL-26 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034112 Recombinant Human IL-28A protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034113 Recombinant Human IL-28B protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034114 Recombinant Human IL-29 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034115 Recombinant Human IL-30 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034116 Recombinant Human IL-32 alpha protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034117 Recombinant Human IL-34 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034118 Recombinant Human IL-36 beta protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034119 Recombinant Human IL-37 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034120 Recombinant Human APRIL protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034121 Recombinant Human AITRL protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034122 Recombinant Human CD27L protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034123 Recombinant Human CD30L protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034124 Recombinant Human FasL protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034125 Recombinant Human LIGHT, Human protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034126 Recombinant Human VEGF165 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034127 Recombinant Human TL1A protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034128 Recombinant Human TWEAK protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034129 Recombinant Human BMP-3 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034130 Recombinant Human BMP-4 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034131 Recombinant Human BMP-5 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034132 Recombinant Human BMP-6 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034133 Recombinant Human BMP-7 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034134 Recombinant Human BMP-8a protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034135 Recombinant Human BMP-8b protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034136 Recombinant Human BMP-9 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034137 Recombinant Human BMP-10 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034138 Recombinant Human BMP-11 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034139 Recombinant Human BMP-12 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034140 Recombinant Human BMP-13 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034141 Recombinant Human BMP-16 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034142 Recombinant Human IFN beta 1a protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034143 Recombinant Human IFN omega protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034144 Recombinant Human HMGB1 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034145 Recombinant Human HMGB2 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034146 Recombinant Human TGF alpha protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034147 Recombinant Human TGF beta 1 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034148 Recombinant Human TGF beta 2 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034149 Recombinant Human FGF-3 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034150 Recombinant Human FGF-5 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034151 Recombinant Human FGF-6 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034152 Recombinant Human FGF-10 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034153 Recombinant Human FGF-11 isoform 1 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034154 Recombinant Human FGF-11 isoform 2 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034155 Recombinant Human FGF-12 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034156 Recombinant Human FGF-13 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034157 Recombinant Human FGF-14 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034158 Recombinant Human FGF-16 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034159 Recombinant Human FGF-18 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034160 Recombinant Human FGF-20 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034161 Recombinant Human FGF-22 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034162 Recombinant Human FGF-23 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034163 Recombinant Human M-CSF protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034164 Recombinant Human G-CSF protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034165 Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034166 Recombinant Human Activin B protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034167 Recombinant Human HDGF protein(N-His) Human E.coli
PKSH034168 Recombinant Human TPO protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034169 Recombinant Human CXCL12 (24-88) protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034170 Recombinant Human CCL4 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034171 Recombinant Human MMP7 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034172 Recombinant Human MMP2 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034173 Recombinant Human MMP7 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034174 Recombinant Human PGA5 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034175 Recombinant Human CDNF protein(N-His) Human E.coli
PKSH034176 Recombinant Human CNTF protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034177 Recombinant Human Midkine protein(N-His) Human E.coli
PKSH034178 Recombinant Human Pleiotrophin protein(N-His) Human E.coli
PKSH034179 Recombinant Human GIF protein(N-His) Human E.coli
PKSH034180 Recombinant Human CD326 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034181 Recombinant Human RAGE protein(N-His) Human E.coli
PKSH034182 Recombinant Human CHI3L1 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034183 Recombinant Human Galectin-2 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034184 Recombinant Human Galectin-4 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034185 Recombinant Human Galectin-9 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034186 Recombinant Human Galectin-10 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034187 Recombinant Human Galectin-12 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034188 Recombinant Human Galectin-13 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034189 Recombinant Human Galectin-14 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034190 Recombinant Human Galectin-16 protein(N-His) Human E.coli
PKSH034191 Recombinant Human IL-12 p40 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034192 Recombinant Human CXCL1 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034193 Recombinant Human CXCL4 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034194 Recombinant Human CXCL6 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034195 Recombinant Human CXCL9 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034196 Recombinant Human CXCL11 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034197 Recombinant Human CXCL13 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034198 Recombinant Human TGF beta 3 protein(N-His)(active) Human E.coli
PKSH034199 Recombinant Human Noggin protein(C-His)(active) Human E.coli
PKSH500000 Recombinant Human CD59 glycoprotein protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500001 Recombinant Human NFATC4 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500002 Recombinant Human pan-AKT protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500003 Recombinant Human PUMA/BBC3 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500004 Recombinant Human Merlin/NF2 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500005 Recombinant Human GAPDH protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500006 Recombinant Human PDCD4 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500007 Recombinant Human IL6R protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500008 Recombinant Human S100A11 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500009 Recombinant Human Protein S100P protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500010 Recombinant Human CD74 protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500011 Recombinant Human BRCA2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500012 Recombinant Human CA199(FUT3) Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500013 Recombinant Human CD75/ST6GAL1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500014 Recombinant Human CDH1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500015 Recombinant Human CDK4 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500016 Recombinant Human EGFR Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500017 Recombinant Annexin V-EGFP Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500018 Recombinant Human IL-6 Protein (His Tag)(Active) Human E.coli
PKSH500019 Recombinant Human ACE2 (596K-740S) Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500020 Recombinant Human 4-1BBL/TNFSF9 Protein (His/AVI Tag) Human E.coli
PKSH500021 Recombinant Human Arginase-1 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500022 Recombinant Human CXCR4 (C28A) Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500023 Recombinant Human Annexin A1/ANXA1 Protein Human E.coli
PKSH500024 Recombinant Human β-Casein/CSN2 Protein (His Tag) Human E.coli
PKSH500025 Recombinant Human ALDH1A2 Protein Human E.coli
PKSH500026 Recombinant Human IL-1α Protein Human HEK293 Cells
PKSH500027 Recombinant Human IL-22 Protein Human E.coli
PKSH500028 Recombinant Human IL-21 Protein Human E.coli
PKSH500029 Recombinant Human CSF2 Protein Human E.coli
PKSH500030 Recombinant Human IL-4 Protein Human E.coli
PKSH500031 Recombinant Human IL-7 Protein Human HEK293 Cells
PKSH500032 Recombinant Human IL-29 Protein Human HEK293 Cells
PKSH500033 Recombinant Human IL-5 Protein Human E.coli
PKSH500034 Recombinant Human IL-20 Protein Human E.coli
PKSH500035 Recombinant Human IL-1Ra Protein Human E.coli
PKSH500036 Recombinant Human IL15 Protein Human E.coli
PKSH500037 Recombinant Human GRO Protein Human E.coli
PKSH500038 Recombinant Human IL-33 Protein Human E.coli
PKSH500039 Recombinant Human TNF β/LTA Protein Human E.coli
PKSH500040 Recombinant Human IL16 Protein Human E.coli
PKSH500041 Recombinant Human CCL14 Protein Human E.coli
PKSH500042 Recombinant Human CCL15/MIP-5/LKN-1 (68 aa) Protein Human E.coli
PKSH500043 Recombinant Human FGF8 Protein Human E.coli
PKSH500044 Recombinant Human CXCL5 Protein Human E.coli
PKSH500045 Recombinant Human CCL27 Protein Human E.coli
PKSH500046 Recombinant Human IL12(P40) Protein Human HEK293 Cells
PKSH500047 Recombinant Human IL9 Protein Human HEK293 Cells
PKSH500048 Recombinant Human CCL22 Protein Human E.coli
PKSH500050 Recombinant Human CXCL13/BCA-1 Protein Human E.coli
PKSH500051 Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein Human E.coli
PKSH500052 Recombinant Human HIF1A Protein Human E.coli
PKSH500053 Recombinant Human FGF21 Protein Human E.coli
PKSH500054 Recombinant Human CCL5/RANTES Protein Human E.coli
PKSH500055 Recombinant Human MKI67 Protein Human E.coli
PKSH500056 Recombinant Human CTNNB1 Protein Human E.coli
PKSH500057 Recombinant Human ENO2 Protein Human E.coli
PKSH500058 Recombinant Human GSK3α Protein Human E.coli
PKSH500059 Recombinant Human TGFβ1 Protein Human E.coli
PKSH500060 Recombinant Human IL-22 Protein Human HEK293 Cells
PKSM040282 Recombinant Mouse HER2/ErbB2 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040283 Recombinant Mouse CXCL3/GRO gamma Protein (His Tag) Mouse Yeast
PKSM040285 Recombinant Mouse CCDC47 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040286 Recombinant Mouse APLP1/Amyloid-like Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040287 Recombinant Mouse PLA2G7/Lp-PLA2 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040288 Recombinant Mouse EphA3 Protein (aa 569-984, His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040289 Recombinant Mouse AKT3 Protein (aa 106-479)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040290 Recombinant Mouse PDK4 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040291 Recombinant Mouse CSK/C-Src kinase Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040292 Recombinant Mouse CDC2 Kinase/CDK1 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040293 Recombinant Mouse NEK3 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040294 Recombinant Mouse DDR1 Kinase/MCK10 Protein (His &GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040295 Recombinant Mouse CSNK2A1/CK2A1 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040296 Recombinant Mouse CD45/PTPRC Protein (Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040297 Recombinant Mouse CD45/PTPRC Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040298 Recombinant Mouse PTK6/Brk Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040299 Recombinant Mouse PGK1/PGKA Protein (His Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040300 Recombinant Mouse PLK1/PLK-1 Protein (His Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040301 Recombinant Mouse MERTK/MER Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040302 Recombinant Mouse EphB1/EPHT2 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040303 Recombinant Mouse CHK2/CHEK2 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040304 Recombinant Mouse PKC delta/PRKCD Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040305 Recombinant Mouse SRC Kinase/c-SRC Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040306 Recombinant Mouse CHK1/CHEK1 Protein (His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040307 Recombinant Mouse Legumain/LGMN Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040308 Recombinant Mouse Interleukin-2/IL-2 Protein (Active) Mouse E.coli
PKSM040309 Recombinant Mouse Reticulocalbin 3/RCN3 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040310 Recombinant Mouse SCG3/Secretogranin 3 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040313 Recombinant Mouse EphA3 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040314 Recombinant Mouse MAG/Siglec-4a Protein (ECD, Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040318 Recombinant Mouse CD4/LEU3 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040319 Recombinant Mouse CD200 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040322 Recombinant Mouse FCGRT & B2M Heterodimer Protein (Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040323 Recombinant Mouse CD3D & CD3E Heterodimer Protein Mouse HEK293 Cells
PKSM040324 Recombinant Mouse Osteoprotegerin/TNFRSF11B Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040325 Recombinant Mouse SMPDL3A Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040326 Recombinant Mouse GFOD2 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040327 Recombinant Mouse SCPEP1/RISC Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040328 Recombinant Mouse HEXB/Hexosaminidase B Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040329 Recombinant Mouse Siglec-2/CD22 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040330 Recombinant Mouse Siglec-2/CD22 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040331 Recombinant Mouse CHL-1 Protein Mouse HEK293 Cells
PKSM040332 Recombinant Mouse CHL-1 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040333 Recombinant Mouse CHL-1 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040334 Recombinant Mouse YM1/ECF-L/Chil3 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040335 Recombinant Mouse CHST5/GST4 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040336 Recombinant Mouse IL-5RA/IL-5 Rα Protein (Baculovirus, His Tag) (Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040337 Recombinant Mouse REG3B/Pap1 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040338 Recombinant Mouse TIM-3/HAVCR2 Protein (aa 1-191, His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040339 Recombinant Mouse TIM-3/HAVCR2 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040340 Recombinant Mouse REG2/REG-2 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040341 Recombinant Mouse CRELD1 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040342 Recombinant Mouse CRELD1 Protein (ECD, Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040343 Recombinant Mouse TNFSF7/CD70 Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040344 Recombinant Mouse IGFBP-7/IGFBP7 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040345 Recombinant Mouse IGFBP-2/IGFBP2 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040346 Recombinant Mouse EphA3 Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040347 Recombinant Mouse FLT-3/FLK-2 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040348 Recombinant Mouse FLT3L/Flt3 ligand Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040349 Recombinant Mouse Contactin 2/CNTN2 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040350 Recombinant Mouse CDCP1/CD318 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040351 Recombinant Mouse CDCP1/CD318 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040352 Recombinant Mouse IL17BR/IL17RB Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040353 Recombinant Mouse ESM1/Endocan Protein (Baculovirus, His Tag) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040354 Recombinant Mouse VDR/NR1I1 Protein (His Tag) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040355 Recombinant Mouse TrkA/NTRK1 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040356 Recombinant Mouse TrkA/NTRK1 Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040357 Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/SHH Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040358 Recombinant Mouse LY-96/ESOP-1 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040361 Recombinant Mouse IgG2a-Fc Protein (aa 98-330) Mouse HEK293 Cells
PKSM040362 Recombinant Mouse ART4/CD297 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040363 Recombinant Mouse ART4/CD297 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040364 Recombinant Mouse Contactin 5/CNTN5 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040365 Recombinant Mouse EGFR Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040366 Recombinant Mouse EGFR Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040367 Recombinant Mouse IL1R2/CD121b Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040368 Recombinant Mouse IL1R2 Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040369 Recombinant Mouse Tie2/CD202b Protein (aa 770-1122, His & GST Tag)(Active) Mouse Baculovirus-Insect Cells
PKSM040370 Recombinant Mouse Tie2/CD202b Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040371 Recombinant Mouse ROBO4 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040372 Recombinant Mouse FLRT2 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040373 Recombinant Mouse OBCAM/OPCML Protein (aa 5-313, His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040374 Recombinant Mouse HER4/ErbB4 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040375 Recombinant Mouse BTLA/CD272 Protein (Fc Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells
PKSM040377 Recombinant Mouse CREG/CREG1 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040378 Recombinant Mouse MOG Protein (aa30-149, His Tag) Mouse E.coli
PKSM040379 Recombinant Mouse TETHERIN/BST2 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040380 Recombinant Mouse PGRL/IGSF8 Protein (His Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040381 Recombinant Mouse PGRL/IGSF8 Protein (Fc Tag) Mouse HEK293 Cells
PKSM040382 Recombinant Mouse BACE2/Beta secretase 2 Protein (His Tag)(Active) Mouse HEK293 Cells