Cellometer K2


Cellometer K2

Cellometer K2 obsługiwany przez oprogramowanie Matrix wykorzystuje obrazowanie w jasnym polu oraz podwójnej fluorescencji do szybkiej identyfikacji i zliczenia poszczególnych komórek. Liczba komórek, stężenie, średnica i % żywotności są automatycznie obliczane i raportowane.

Zalety Cellometru K2:

  • wyniki generowane są w mniej niż 60 sekund
  • aparat umożliwia analizę złożonych próbek takich jak: krew pełna, krew obwodowa, krew pępowinowa czy szpik kostny
  • wbudowane predefiniowane testy — szybka analiza żywotności, apoptozy i wydajności transfekcji
  • wbudowane programy dla określonych typów komórek (ponad 400)
  • mała objętość próbki – wymagane tylko 10 µl zawiesiny komórek
  • możliwość konfiguracji programów – zawiera predefiniowane programy z możliwością tworzenia nowych z wykresami, obrazami, wykresami i tabelami
  • obsługa wielu języków – dostępnych ponad 7000 wersji

 


Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy