Azurocidin, Human, ELISA kit


Opakowanie leków

Azurocydyna, zwana także białkiem wiążącym heparynę (HBP) lub kationowym białkiem przeciwdrobnoustrojowym 37 Kda (CAP37), jest nieaktywnym homologiem proteinaz serynowych obecnych w granulocytach. Początkowo sądzono, że działa tylko na bakterie Gram-ujemne. Później odkryto również jej działanie przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i C.albicans. Azurocydyna bierze udział w chemotaksji i aktywacji monocytów, uwalnianiu cytokin i fagocytozie, prowadząc do wydajniejszego usuwania bakterii. W interakcji HBP z leukocytami pośredniczą β2-intergryny.

Testy ELISA firmy Hycult Biotech umożliwiają dokładną detekcję wskazanego czynnika, a dzięki wieloletniej obecności na rynku, produkty te zostały przetestowane przez wiele renomowanych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach.

Dostępne zestawy:

  • Azurocidin, Human, ELISA kit (HK352-01)- 1 x 96 det.
  • Azurocidin, Human, ELISA kit (HK352-02)- 2 x 96 det.

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy