Properdin, Human, ELISA kit


Opakowanie leków

Properdyna (czynnik P) jest jednołańcuchową glikoproteiną osocza (masa cząsteczkowa 52-55 kDa), składającą się z sześciu sekwencji powtórzeń trombospondyny pomiędzy krótkimi domenami N- i C-końcowymi. Czynnik P jest wytwarzany przez monocyty, limfocyty T i neutrofile, a także komórki śródbłonka. Properdyna uczestniczy w alternatywnym szlaku aktywacji dopełniacza wraz z C3 oraz czynnikami B, D, I i H. Prawidłowe poziomy properdyny w surowicy lub osoczu są mieszczą się w zakresie 5-25 µg/ml.

Testy ELISA firmy Hycult Biotech umożliwiają dokładną detekcję wskazanego czynnika, a dzięki wieloletniej obecności na rynku, produkty te zostały przetestowane przez wiele renomowanych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach.

Dostępne zestawy:

  • Properdin, Human, ELISA kit (HK334-01)- 1 x 96 det.
  • Properdin, Human, ELISA kit (HK334-02)- 2 x 96 det.

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy