RNase 7, Human, ELISA kit


Opakowanie leków

Białka przeciwdrobnoustrojowe (AMP) są podstawowym elementem pierwotnej odpowiedzi na patogeny takie jak bakterie Gram-dodatnie i ujemne, wirusy, drożdże oraz grzyby. W przeliczeniu na mol, RNaza 7 jest jednym z najsilniejszych AMP. Czynnik ten odpowiada za utrzymanie sterylności nerek i dróg moczowych, a także przyczynia się do ochrony bariery skórnej. Aktywność bakteriobójczą RNazy 7, powiązano z jej zdolnością do wiązania i przenikania przez błonę komórkową bakterii (wymaga to zgrupowania reszt lizyny). RNaza 7 jest zdolna do wiązania LPS i peptydoglikanów. 

Testy ELISA firmy Hycult Biotech umożliwiają dokładną detekcję wskazanego czynnika, a dzięki wieloletniej obecności na rynku, produkty te zostały przetestowane przez wiele renomowanych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach.

Dostępne zestawy:

  • RNase 7, Human, ELISA kit (HK371-01)- 1 x 96 det.
  • RNase 7, Human, ELISA kit (HK371-02)- 2 x 96 det.

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy