SAA, Human, ELISA kit


Opakowanie leków

Amyloid A w surowicy (SAA) jest krążącym prekursorem białka amyloidu A. Dwa geny (SAA1 i SAA2) kodują SAA ostrej fazy (A-SAA). Jednak poziom tego czynnika rośnie wcześniej i bardziej gwałtownie niż CRP. W przeciwieństwie do CRP, SAA wykazuje ten sam trend w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych. Ponadto SAA jest wczesnym wskaźnikiem odrzucenia przeszczepu i możliwym markerem aktywności guza. Podwyższony poziom czynnika z biegiem czasu predysponuje do wtórnej amyloidozy, pozakomórkowej akumulacji włókienek amyloidu, pochodzących z krążącego prekursora, w różnych tkankach i narządach. Najczęstsza postać amyloidozy występuje wtórnie do przewlekłej choroby zapalnej, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Testy ELISA firmy Hycult Biotech umożliwiają dokładną detekcję wskazanego czynnika, a dzięki wieloletniej obecności na rynku, produkty te zostały przetestowane przez wiele renomowanych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach.

Dostępne zestawy:

  • SAA, Human, ELISA kit (HK333-01)- 1 x 96 det.
  • SAA, Human, ELISA kit (HK333-02)- 2 x 96 det.

Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy