sCD14, Human, ELISA kit


Opakowanie leków

CD14 jako receptor LPS, ulega ekspresji głównie na powierzchni monocytów/makrofagów oraz PMN. Oprócz formy CD14 związanej z błoną, występuje także rozpuszczalna forma CD14 (sCD14), pozbawiona GPI, zaangażowana w aktywację komórek indukowaną przez LPS. Opisano dwie formy sCD14. Formę o masie około 48 kDa, pochodząca z błony CD14 monocytów i formę 56 kDa. sCD14 jest pośrednikiem w przenoszeniu LPS do lipoprotein, co prowadzi do neutralizacji LPS. Obserwuje się także ułatwienie aktywacji LPS-em komórek CD14-negatywnych, takich jak śródbłonek i nabłonek. Ponadto wykazano, że wysokie stężenia sCD14 blokują aktywację monocytów indukowaną przez LPS. Zatem czynnik ten może zarówno wzmocnić jak i zmniejszyć odpowiedź komórkową na LPS.

Testy ELISA firmy Hycult Biotech umożliwiają dokładną detekcję wskazanego czynnika, a dzięki wieloletniej obecności na rynku, produkty te zostały przetestowane przez wiele renomowanych instytucji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach.

Dostępne zestawy:

  • sCD14, Human, ELISA kit (HK320-01)- 1 x 96 det.
  • sCD14, Human, ELISA kit (HK320-02)- 2 x 96 det.

.


Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy