products

Linie komórkowe Abeomics

Linie komórkowe Abeomics

Dzięki współpracy z firmą Abeomics jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom szeroki wybór lini komórkowych z genem reporterowym (gen lucyferazy)  takich jak:

Reporter Cell Lines  – zapewniają najbardziej zawansowany system  do przesiewowego STAT, Treg Th17, TLR, DC-SIGN, Tim-1 i mediatorów szlaku zapalnego.

LeeporterTM Stable Reporter Cell Lines – nowe i unikatowe linie komórkowe, obejmują docelowe promotory lub elementy poprzedzające odpowiedź dla receptorów TLR/RLR, GPCR, ROR, IL-17A, IL-18, IL-6, p53, Nrf2, Wnt, STAT-1, -3, -4, i -5, NFAT, NF-kbeta i inne, które kierują ekspresja genu reporterowego Renilla Lucyferazy. Linie komórkowe lucyferazy reporterowej potwierdzone przez obszerną charakterystykę funkcjonalną, ilustrują szeroką dynamikę zakresu roboczego, wysoką czułość i są przeznaczone do wysokowydajnych badań przesiewowych małych cząsteczek.

Stable Cell Lines – stabilne linie komórkowe są ważnymi narzędziami do produkcji białek i walidacji testów funkcjonalnych.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu lub na stronę producenta:

https://www.abeomics.com/cell-lines

Manufacturer:

more