LC-MS/MS


buteleczki, pudełka ZivakWspółpraca z doświadczonym partnerem jakim jest firma Zivak Technologies, pozwala nam na zaprezentowanie Państwu szeregu zestawów CE/IVD do chromatografii cieczowej połączonej z spektrometrią mas (LC/MS/MS). Ten rodzaj chromatografii umożliwia oznaczanie związków polarnych oraz wielkocząsteczkowych. Ponadto w odróżnieniu od chromatografii gazowej, daje możliwość analizy wielu związków nielotnych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą listą produktów:

 Kategoria produktu  Nr katalogowy Nazwa produktu 
 Profil witaminowy ZV-3046 25-Hydroxyvitamin D2 / D3 Serum LC-MS/MS APCI Analysis Kit
Aminy biogeniczne ZV-3031 Catecholamines LC-MS/MS analysis kit
ZV-3032 Metanephrines LC-MS/MS analysis kit
ZV-3030 VMA, HVA, 5-HIAA LC-MS/MS analysis kit
ZV-3033 Neurotransmitters LC-MS/MS Analysis Kit
  Choroby metaboliczne ZV-3004 73 Organic Acids LC-MS/MS analysis kit 
ZV-3002 47 Amino Acids LC-MS/MS Analysis Kit 
ZV-3017 Neonatal Screening LC-MS/MS Analysis Kit
ZV-3061 Total Homocysteine LC-MS/MS Analysis Kit
ZV-3003 Quantitative Determination of Phenylketonuria
ZV-3051 Carnitine / Acylcarnitines LC-MS/MS Analysis Kit (Dried Blood Spot)
ZV-3060 Gut Microbiota Dysbiosis Markers Urine LC-MS/MS analysis kit
Monitoring substancji uzależniających   ZV-2001 DOA (Drug of Abuse) LC-MS/MS analysis kit 
ZV-3024 Immunosuppressants LC-MS/MS analysis kit 
    LC-MS/MS - kalibratory, kontrole i kolumny          ZV-3017 Neonatal Screening LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column 
ZV-3046 25-Hydroxyvitamin D2-D3 LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column 
ZV-3031 Catecholamines LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column 
ZV-3032 Metanephrines LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3030 VMA, HVA, 5-HIAA LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3033 Neurotransmitters LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3004 73 Organic Acids LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3002 47 Amino Acids LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3061 Total Homocysteine LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column
ZV-3003 Quantitative Determination of Phenylketonuria Calibrators, Controls & Column
ZV-3051 Carnitine / Acylcarnitines LC-MS/MS (Dried Blood Spot) Calibrators, Controls & Column
ZV-2001 Psychoactive Drugs LC-MS/MS Calibrators, Controls & Column 
ZV-3024 Immunosuppressants LC-MS/MS Calibrators, Control & Column 
     

Produkt

AKTUALNE PROMOCJE

Już dostępny!!!

Jedyny, dwukanałowy dysocjator tkankowy wyposażony w płaszcze grzewcze.

W promocyjnej ofercie również urządzenia z 4 lub 8 kanałami roboczymi. Każda wersja dostępna z płaszczami grzewczymi.

"Most GENTLE homogenization!”

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy