Przeciwciała DNA/RNA Research


Absolute antibody logo

Firma Absolute Antibody oferuje różnorodne rekombinowane przeciwciała, których celem są struktury nukleotydowe, w szczególności pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe struktury DNA i/lub RNA. Każdy klon przeciwciała jest dostępny w różnych wariantach gatunkowych, izotypach i podtypach zaprojektowanych w celu zwiększenia elastyczności eksperymentalnej i kompatybilności przeciwciał.

 

 

 

 

Nazwa przeciwciała [klon] Reaktywność Zastosowanie
Anti-(6-4) DNA photoproducts [64M-2] Species independent ELISA, IF
Anti-(6-4) DNA photoproducts [64M-5] Species independent ELISA, IF
Anti-5-Hydroxymethylcytosine [AB3/63.3] Species independent Dot, IP, IF
Anti-Cisplatin modified DNA [CP9/19] Species independent dotblot, IP, ELISA, IHC
Anti-DNA-RNA hybrid [S9.6] n/a ABA, CHIP, ChIP-seq, DB, EMSA, FISH, ICC, IP, SPR, IF
Anti-DNA/RNA G-quadruplex [BG4] Human EMSA, ELISA, IF
Anti-Hairpin DNA [DNA-1]   WB, ELISA
Anti-i-motif DNA [iMab] n/a BLI, confocal microscopy, ELISA, IF
Anti-N6-methyladenosine [17-3-4-1] Saccharomyces cerevisiae, Human, Mouse immunoblot, IP
Anti-Quadruplex DNA [1H6] Species independent ELISA, IF, IHC
Anti-Quadruplex DNA [4E11] Species independent ELISA, IHC
Anti-Quadruplex DNA [5C10] Species independent ELISA, IHC
Anti-Quadruplex DNA [5E11] Species independent ELISA, IHC
Anti-Quadruplex DNA [8H2] Species independent ELISA, IHC
Anti-single-stranded poly(rI) RNA [Jel 103] Species independent SPRIA, IF
Anti-ss/dsDNA [A52] Species independent crystallize, RIA, ELISA
Anti-ssDNA/dsDNA [m3D8] Species independent hyrdolysis, SPR, ELISA
Anti-Z-DNA [Z22] Species independent gel retardation assay, SPR, ELISA, IF

 

 


Produkt

Aktualne promocje

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZECIWCIAŁAMI CYTOMETRYCZNYMI FIRMY ELABSCIENCE.

SZEROKI WYBÓR FLUOROCHROMÓW POZWALA NA DOKŁADNE DOPASOWANIE PRZECIWCIAŁ DO SPECYFIKI BADAŃ

OBECNIE WSZYSTKIE PRODUKTY TEJ KATEGORII DOSTĘPNE SĄ Z RABATEM 10%

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy