SORTOWANIE KOMÓREK

Magnetyczna izolacja komórek MACS® to sprawdzona metoda izolacji wielu typów komórek. Populacje komórek są izolowane w polu magnetycznym, poprzez znakowanie immunomagnetyczne, przy wykorzystaniu antygenowo-specyficznych przeciwciał, połączonych z super-paramagnetycznymi cząsteczkami (MACS MicroBeads)

Technologia MACS® jest łagodna dla komórek – komórki pozostają żywotne i aktywne, a separacja o wysokiej efektywności zajmuje mniej niż 30 minut. Wyizolowane frakcje charakteryzują się wysoką czystością i mogą być wykorzystane do dalszych aplikacji takich jak: cytometria przepływowa, analiza mikroskopowa, hodowla komórkowa, eksperymenty in vivo czy biologia molekularna.

Dowiedz się więcej o produktach:

Miltenyi Biotec
 
 
 
KONTAKT
MEDianus Sp. z o. o.
ul. Cystersów 13/2
31-553 Kraków
tel. +48-12-665 31 31
fax. +48-12-665 31 32
medianus@medianus.net