WYDARZENIA

NOWOŚCI PRODUKTOWE

2016-10-07

Nowość Miltenyi Biotec - Przeciwciała do cytometrii CE IVD

Przeciwciała MACS® IVD są produkowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 13485 i posiadają oznakowanie CE IVD.
Obecnie dostępnych jest 37 przeciwciał (23 markery).
Dowiedz się więcej:
MACS® IVD Antibodies
2016-07-26

PSC-Derived Cardiomyocyte Isolation Kit, human, nr kat. 130-110-188

Czyste i dobrze scharakteryzowane kardiomiocyty otrzymane z wielopotencjalnych komórek macierzystych (PSCs) cieszą się dużym zainteresowaniem w tworzeniu modeli chorób sercowo-naczyniowych, badaniu bezpieczeństwa leków i rozwoju strategii zastępowania komórek. Pomimo opracowania kilku protokołów różnicowania PSC nadal istnieją poważne ograniczenia polegające na występowaniu zmiennej efektywności różnicowania w zależności od klonu i eksperymentu.  'PSC-Derived Cardiomycoyte Isolation Kit'  pozwala uniknąć tych ograniczeń. Umożliwia uzyskanie kardiomiocytów o wysokiej czystości niezależnie od wydajności różnicowania, klonu komórek macierzystych, czasu różnicowania oraz protokołu. Izolacja kardiomiocytów z PSC została pomyślnie przetestowana dla różnych wydajności i czasów różnicowania.
2016-07-25

MACS Marker Screen, human, nr kat. 130-110-055

Zestaw oferuje szereg gotowych, wysokiej jakości, miareczkowanych przeciwciał dedykowanych dla cytometrii przeprzepływowej. Duża część to przeciwciała REAfinity. Opakowanie zawiera 4 płytki 96-dołkowe opłaszczone 380 anty-ludzkimi przeciwciałami (w tym 9 kontroli izotypowych).
Zastosowanie panelu:
- identyfikacja komórek wyhodowanych z pluripotencjalnych komórek macierzystych w warunkach in vitro (np. kardiomiocyty), 
- porównanie różnych linii komórkowych,
- identyfikacja heterogeniczności w pozornie jednorodnych hodowlach komórkowych, 
- analiza zmiany ekspresji antygenów w różnych warunkach doświadczanych (np. po stymulacji czynnikami wzrostu,  po zmianie podłoża hodowlanego), 
- ocena wpływu podawanych leków czy substancji na ekspresję antygenów, 
- identyfikacja markerów → opracowanie strategii izolacji komórek docelowych.
2015-12-01

Nowość Miltenyi Biotec!!! Debris Removal Solution, nr kat. 130-109-398

Odczynnik pozwalający na szybkie i skuteczne usunięcie resztek komórek z zawiesiny otrzymanej po dysocjacji różnego rodzaju tkanek. Pozwala to na polepszenie jakości kolejnych procedur takich jak separacja, cytometria przepływowa, czy hodowla komórek.
Debris Removal Solution, nr kat. 130-109-398 
  


2015-12-01

Human GRO-α, research grade, nr kat: 130-108-974

GRO-α jest chemokiną znaną również jako CXCL1 wydzielaną przez ludzkie komórki nabłonka, szpiku kostnego jak również komórki czerniaka. Ekspresję CXCL1 wykazują makrofagi, neutrofile i komórki nabłonkowe. Ma właściwości mitogenne, jest zaangażowana w procesy angiogenezy, zapalenia, gojenia się ran. Bierze udział w patogenezie nowotworów m.in. czerniaka.  
2015-12-01

gC1qR, Human, ELISA kit, nr kat: HK362-02, Hycult

gC1qR występuje w osoczu i macierzy zewnątrzkomórkowej. gC1qR ulega ekspresji na wielu różnych komórkach i może służyć jako miejsce wiązania dla białek osocza i drobnoustrojów.
Wykazano, że hamuje aktywację dopełniacza, zapobiegając wiązaniu C1q z przeciwciałami. Oprócz jego roli w szlaku dopełniacza gC1qR bierze udział w zwiększeniu fagocytozy mediowanej przez receptor Fc i CR1, aktywności prokoagulacyjnej płytek krwi oraz aktywności chemotaktycznej komórek tucznych, eozynofili, neutrofili i fibroblastów. Ponadto, istnieje korelacja pomiędzy poziomem rozpuszczalnego gC1qR i rakiem trzustki. 
2015-10-01

MSC Enumeration Kit, human, nr kat.: 130-106-646

Zestaw MSC Enumeration Kit, human pozwala na szybką ocenę materiału i podjęcie właściwej decyzji dotyczącej kwalifikacji materiału do izolacji MSC. Jest mniej czasochłonny niż test CFU-F.
2015-08-14

Przeciwciała REAfinity

Przeciwciała REAfinity to przeciwciała nowej generacji. Każde przeciwciało odznacza się najwyższym powinnowactem oraz specyficznością, dzięki zastsowaniu selekcji technikami przesiewowymi. Tylko najlepsze przeciwciała są wybierane by zostać przeciwciałami REA (recombinant engineered antibody). Dodatkowo przeciwicała REAfinity wykazują brak wiązania do Fcy receptorów dzięki specyficznej mutacji części Fc. W związku z tym nie jest wymagany etap blokowania Fc. Dodatkowo przeciwciała REAfinity posiadają jedną kontrolę izotypową dla wszystkich przeciwciał.
2015-07-03

EGFR XL StripAssay (20 testów)

Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC) stanowi około 85% wszystkich raków płuc. Mutacje somatyczne w domenie kinazy tyrozynowej receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR-TK) wpływają na leczenie chorych inhibitorami EGFR-TK. Testy EGFR XL StripAssay identyfikują więszkość ważnych mutacji istotnych przy wyborze leczenia.

2015-06-17

C Tubes with Luer-Lock, nr kat.:130-105-332

C Tubes with Luer-Lock są stosowane do rozdrabniania tkanek w celu uzyskania zawiesiny pojedynczych komórek.  Podobnie jak zwykłe kolumny C są sterylne, dodatkowo jednak są wolne od DNaz/RNaz oraz są badane na obecność endotoksyn (<0.01 EU/ml). Dzięki C Tubes with Luer-Lock można zachowując sterylne warunki przenosić zdysocjowaną tkankę.
 
 
 
KONTAKT
MEDianus Sp. z o. o.
ul. Cystersów 13/2
31-553 Kraków
tel. +48-12-665 31 31
fax. +48-12-665 31 32
medianus@medianus.net